İşyerinde İlk Yardım Bilgisi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

İş Kazalarında (İşyerinde) ilkyardım, İlk Yardım Bilgisi

İlk Yardım Nedir
İnsanoğlunun havasızlıktan en çok üç da­kika içinde ölebileceği bilinirse, bu du­rumdaki bir kazazedenin yakınında bulu­nanlar, yani iş arkadaşları, ilkyardım ekip­leri ve kurumun doktorları yetişene kadar, kendisine yardımda bulunabilirler.

Bu nedenle gerektiğinde etkili bir ilk­yardım gerçekleştirebilmeleri için, müm­kün olduğu kadar çok sayıda işçinin ilk­yardım eğitimi görmesi şarttır.

Batı ülkelerinde bu konuda işveren­leri gerekli önlemleri almaya mecbur eden yasaların 1946’dan beri yürürlükte olmasına karşın, Türkiye’de henüz uygu­lamalar bir yana, kâğıt üzerindeki yasa­lar dahi yetersizdir.

Aslında acil durumlarla bir işyeri ilkyardım uzmanı, kopan bir uzvun, tıbbi yar­dım gelene kadar dokunulmadan korun­masını, yanıkların ilk tedavisini, yaralıla­rın toplanması tekniğini de bilmelidir.

İlk Yardım ve Önemi

Batı ülkelerinden Fransa’da bu amaç­la her yıl düzenli ilkyardım elemanları ye­tiştirme çabaları yürütülmektedir. Yılda yetiştirilen uzman kurtarıcı sayısı, 50 bin­dir. 300 bin işçi de, ilkyardım uzmanı ola­rak faaliyet gösterebilmektedir.

Bu eğitimin bir diğer amacı da, genç işçilere resimli roman veya TV dizilerin-deki kahramanlar gibi “dokunulmazlıkla­rı” olmadığı gerçeğini kabul ettirmektir!İlkyardım ve kurtarma eğitimi gören­ler, genellikle kazaların önlenmesinde de daha etkin kişiler olabilmektedir.

İşyerinde İlk Yardım Bilgisi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.