İsletmelerde Beceri ve Mesleki Egitim

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

İş Güvenliği İle İlgili Temel Tanımlar

Mesleki ve Teknik Eğitim

Meslek eğitimi; ferdi, mesleğe hazırlamayı, başarısını artırmak ve meslek içinde ilerlemesini sağlamak için gerekli bilgi, beceri, tavır iş alış­kanlıklarını ve değer duygularını geliştirmeyi amaç edinmiştir. Meslek eği­timi genel, eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır ve ferdin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerini geliştirmesine katkıda bulunur.

Teknik eğitim, ferdin bilim ve teknolojinin prensiplerini ve kanun­larını geniş olarak anlamasını gerektiren mesleklere hazırlanmasını amaç edinir. Teknik eğitim, meslek eğitiminin bir parçası olduğu için yüksek sevi­yede teknik yetenek gerektirir.

İşletmelerde Mesleki Eğitim

İşletmelerde meslek eğitiminin tanımı 3308 sayılı Meslek Eğitimi Kanununun 3.ncü maddesinde şöyle yapılmıştır.
“Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarıdır.”

İşletmelerde Beceri Eğitimi

Kapsama alınan okul ve meslek alanlarındaki öğrencilerden IX’ uncu sınıf öğrenimi başarı ile tamamlayanlar, X’ uncu sınıftan itibaren öğretim programlarında belirtilen uygulamalı derslerin eğitimini işletmelerde yaparlar. Öğrencilerin bu eğitimlerini mezun oluncaya kadar başladıkları iş yerinde tamamlamaları esastır. Ancak, işletmelerdeki uygulamaların bir kısmının yapılamaması halinde eksik kalan bu uygulamalar başka işletmelerde veya okul atölyelerinde tamamlanır.

Her öğrenci, meslek alanının öğretim programlarındaki, temrin, iş, proje, deney veya hizmetin asgari % 80’ini yapmak ve uygulamalardan başarılı olmak zorundadır.

Teorik Eğitim

Öğrencilerin, öğretim programlarında belirtilen teorik derslerinin eğitimi, okullarda veya işletmelerce tesis edilen eğitim merkezlerinde yapılabilir.

Bu eğitimin;

a) Bir sınıfın bütün öğrencilerinin aynı işletmede beceri eğitimi görmesi, işletmelerde eğitim merkezi bulunması ve işletmenin istemesi halinde teorik dersleri o işletmede,

b) Birbirine yakın, değişik işletmelerde beceri eğitimi yapan aynı sınıf öğrencilerinin teorik eğitimi bu işletmelerin uygun olanı veya okulda yapılır.
Teorik eğitim; aynı sınıf öğrencilerinden oluşan asgari onar kişilik gruplara, işletmelerde veya okullarda yaptırılabilir.
Teorik eğitimin işletmelerde yapılması halinde; ders dağıtım çizel­gesine göre, genel kültür ve meslek dersi öğretmenleri, işletmelerdeki eğitim merkezlerinde okul müdürlüğünce görevlendirilir.
İşletmelerce Öğrencilere Teorik Eğitimi İçin İzin Verilmesi
İşletmeler çalışma saatleri içersinde yapılacak teorik eğitim için, okul müdürlüğünce düzenlenecek programa göre öğrencilere haftada 16 saate kadar izin vermekle yükümlüdürler.

İsletmelerde Beceri ve Mesleki Egitim adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.