İşletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi nedir?

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel 

isletme-bilimi

İşletme; kar amaçlı kurumların kuruluşu, finansmanı, üretim araçlarının sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin p

azarlanması, örgütlenmesi, yönetilmesi ve finansal olaylarının yönetilmesini inceleyen bir sosyal bilimdir.

Değişik açılardan işletme kavramını tanımlamak mümkündür. Bir iş yeri işletmek ya da çalıştırmak ve bir işi ekleştirmek de işletme olarak bilinir. Ekonomik değer taşıyan mal ya da hizmetin üretildiği veya pazarlandığı ya da her iki eylemin birden yapıldığı kuruluşa işletme denir. Ekonomik değer taşıyan somut maddeler yanında, banka ve sigorta işleri, avukatlık, danışmanlık gibi hizmet üretimi yapan için de bu tanım kullanılır.

İşletmenin e temel gerekliliği sermayedir. Sermaye ile mal ve hizmet sunacak üretim yapılabilir. İşletmenin sahip olduğu

ekonomik varlıklara sermaye denir. İşletmenin ekonomik gücü genellikle sermayesi ile ölçülür.

İşletme bir ekonomik, dinamik, sosyal ve bağımsız bir kuruluştur.

Bir ülkenin ekonomik ve toplumsal yapısının temelini oluşturan işletmelere verilen önemin artması, işletmeciliğin bir bilim dalı olarak gelişmesine ve diğer bilim dallarıyla olan ilişkilerine bağlıdır.

Bu ilişkiler içinde özellikle ekonomi, davranış bilimi, hukuk, matematik ve istatistik gibi bilim dalları ve ayrıca çağdaş bir gelişmenin ürünü olarak bilgisayardan söz edilebilir.

İşletmenin ilişkili olduğu bilim dalları arasında ekonomi, iktisat, matematik, davranış bilimleri sıralanabilir.

Ekonomi bilimi, ekonomik hayatı bir bütün olarak ele alır, ekonomik gelişme, kalkınma, fiyat oluşumu, enflasyon, para-kredi politikasının düzenlenmesi, gelir dağılımı, istihdam gibi konuları ülke düzeyinde inceler. İşletme de ise, bir işletmenin kuruluşundan gelişimine kadar her aşamada rasyonellik, verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda üretim-pazarlama eylemlerini en iyi şekilde ifa edebilmek ve işletmeyi en iyi biçimde yönetmenine yolları araştırılır,  sorunlara çözümler arar.

Ekonominin çekirdeğini işletme, işletmenin çekirdeğini ise insan oluşturur. Bu nedenle insan unsurunun işletme içindeki yerini ve önemini çok iyi bilmek gerekir. Davranış bilimleri insanın çeşitli özelliklerini sosyolojik,  psikolojik ve antropolojik açıdan ele alır ve çeşitli deney, gözlem ve analiz yoluyla insanı tanımaya çalışır.

İşletmeyi kuran, yöneten, çalışan ve onun ürettiği mal ve hizmetleri kullanan kişi insandır. İnsan olmadan bir işletmenin varlığından, üretim gücünden ve ürettiğini satmasından ve kazanç elde etmesinden söz edilemez. İşletmenin en değerli

İşletmenin hukukla da yakından ilişkisi bulunur. Toplumsal ve ekonomik düzeni sağlamak amacıyla yasalar, tüzük, yönetmelik ve diğer yazılı olan ve olmayan kurallar vardır. İş Yasası, Borçlar Yasası, Medeni Yasa, Ticaret Yasası, Vergi Yasaları gibi çeşitli yasalardan etkilenen işletme ile hukuk arasındaki ilişkiler önem taşır.varlığı insandır.

İşletmede doğru ve zamanında karar alabilmek için matematik ve istatistikten geniş ölçüde yararlanılır. Fiyat, faiz, stok, üretim, iş gören sayıları gibi sürekli değişikliklerin yakından izlenmesi ve karşılaşılan sorunların çözümü için yöneylem araştırması gibi sayısal yöntemlere sıkça başvurulur. İşletme yöneticileri ileriyi daha iyi görebilmek için bu gibi bilimsel verileri kullanmak zorundadırlar. Bu nedenle doğrusal programlama tekniğinden ve olasılık hesaplarından yararlanılır. İşletmede etkili bir denetim sistemi kurmak için gelecekle ilgili analizlerin yapılmasında matematik ve istatistiksel yöntemler geniş ölçüde kullanılır.

Yönetim bilgi sistemleri: karar alan kişilere gerekli olan bilgiyi hızlı ve doğru olarak toplayan, analiz eden, sonuçları rapor eden ve bilgiyi saklayan sistemlerdir.

1 yorum yapılmış

  1. avatar

    yaw hele bi doğru olsun :D

    gegesagw12-07 15:44

İşletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi nedir? adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.