İş Kazalarının Uzuvlara Göre Dağilimi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Uzuvlara göre iş kazalarının dağılışı

Göz, el ve ayak kazaları çok sık olmakla birlikte, diğerlerinden daha az ciddidir. Buna karşılık, baş ve vücudun diğer böl­gelerindeki kazalar, sık olmamakla birlik­te, daha ciddi sonuçlar doğurmaktadır.

Ancak, kazaların tahrip ettiği uzuvlar, işkollarına göre büyük farklılıklar göster­mektedir. Çünkü bu alanda malzeme et­keni, ağır basmaktadır. Örneğin, baş na­hiyesinde meydana gelen kazalar, en çok taşımacılık, kimya ve inşaat sektörlerin­de görülmektedir. Bu kazalara da taşıtlar,

basınç aletleri, yanıcı ve patlayıcı mad­deler sebep olmaktadır. Buna karşılık gözlerin uğradığı kazaların yaklaşık yarı­sı, madencilikte meydana gelmektedir. Ellerin hedef olduğu kazalar ise, daha çok orman, giyim ve taşımacılık işkolla­rında görülmektedir. Toplam el kazaları­nın yaklaşık üçte biri, bu kollardadır. Çün­kü bu kollarda el aletleri çok yaygın kul­lanılmaktadır.

Ancak cerrahi, son zamanlarda elleri kurtarmak için çok önemli ilerlemeler gerçekleştirmiştir.

İş Kazalarının Uzuvlara Göre Dağilimi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.