İnternetin Sagliga Etkileri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

İnternetin Sağlığa Etikleri

Nitekim 2000’li yıllardan itibaren sağlık konusunda te­levizyon ve gazete yayıncılığının etkisi azalmış, bu konu­larda bilgilenmek isteyenler internete daha fazla yönelmiş­lerdir. İnternetin bir üstünlüğü, istenilen genişlikte bilgiye erişilebiliyor olması, okuyucunun aktif konumda olup okuyacağı kaynağı kendi seçmesi ve istediği bir zaman di­liminde bunu rahat şartlarda yapabilmesidir. Internet üze­rinden bilgilenenin daha doğru bilgilere ulaşabilmiş olduk­larını gözlemekteyim. Bunda bir de eskiden tıpta etik dışı sayılan ama şimdi özellikle özel hastanecilik sektörünün genişlemesi ile “reklam” duyuruları etkili olmaya başla­mıştır. Reklamlar çok kısa mesajlarla yetiniyor olsa da halkta yeni yöntemler, hizmetler konusunda kendine özgü bir bilgilenme sağlamaktadır. Bu ortamın neden olduğu en önemli değişikliklerden biri tedaviye başvuran kişilerin çok çok kısa sürede ve en az çalışma ile sonuç elde etme arzularının en üst seviyeye çıkmış olmasıdır. Bu konuda Türkiye’de halkın, örneğin bir Avrupa kültürüne oranla daha da sabırsız ve kısa süreli, çabuk sonuç veren tedavile­re istekli olduğu gözden kaçmamaktadır. Bu birçok du­rumda bir dereceye kadar mümkündür, ama psikoloji ko­nusu insanın tüm yaşamı ile ilgilidir, yaşamda anlam bul­ması ile ilgilidir. Sadece ultra kısa tedavilerle semptomları gidermek yararlı ise de psikolojide bu veriler ile kurulan temas uzun vade içinde değerlendirilmeli ve mümkün olan en fazla yarar sağlanmalıdır.

Çünkü psikolojik sorunlar çok yönlü olmakta ve bir ailede çoğu zaman kuşaklar arasında da değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin çocuğun sorunu ile anne ya da babanın sorunu birbiriyle ilgili olabilmekte, bunlar bir ön­ceki kuşakla da ilgili olabilmektedir. Özellikle aynı aileden zaman içersinde uzun süre ile tedaviye gelen kişiler izlendi­ğinde bu kolaylıkla fark edilmektedir. Onun için psikiyat-ristlik biraz da aile doktorluğu gibidir. Bizim için sadece bize gelen kişi değil onun ailesi de önemlidir

İnternetin Sagliga Etkileri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.