İnsulin Tedavisi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

İnsülin Tedavisi Bilgileri

İnsülin tedavisinin çeşitli protokolleri vardır:

Günde bir kez yavaş etkili insülin enjeksiyonu, ge­nellikle yaşlı hastalarda ya da diyet ve oral antidiabetik ilaçların kan glükozunu tam kontrol edemediği insüline bağımlı olmayan diabetiklerde uygulanır.

Günde iki enjeksiyon: sabah ve akşam bir enjeksi­yon: ya bir orta etkili insülin enjeksiyonu, ya da bir orta etkili insülin + hızlı etkili insülin karışı­mı.

Günde üç enjeksiyon:

sabah ve gün ortasında: hızlı etkili insülin akşam: ya orta etkili insülin ya da bir orta etkili insülin + hızlıetkili insülin karışımı

Multipl enjeksiyonlar

Bir pompanınkine benzer bir prensibe dayanan bu teda­vi rejimi fizyolojik insülin salgılanmasını oluşturmaya yöneliktir:
bazal insülin salgılanması, akşam yatarken bir ya da hatta iki (bir sabah bir akşam) çok yavaş etkili insülin (Ultratard gibi) enjeksiyonu ile oluşturulur,
prandial (yemeklerde) salgılanma pikleri her yemek­ten önce hızlı etkili insülin enjeksiyonu ile oluşturulur (bir kalem enjektörü ile uygulanabilir).

İnsülin tedavisine hangi dozda başlanmalıdır?

Bir hastanın insülin gereksinimlerini önceden tahmin et­mek imkansızdır.

Bu nedenle tedaviye ampirik bir dozda başlanır (örneğin 30 U/gün) ve daha sonra kan glükoz izleme sonuçlarına göre, normal kan glükoz değerleri elde edilene kadar her enjeksiyonda 2 U arttırılır ya da azaltılır. Bir kez normoglisemi elde edildiğinde, hipoglisemiye yol aç­maktan kaçınmak için, sıklıkla insülin dozlarını azalt­mak gerekir (kan glükoz kontrolü, sıklıkla insülin diren­cinde azalma ve buna bağlı olarak, insülin gereksini­minde bir azalma ile sonuçlanır).

Enjeksiyon tekniği

Hasta hastanede iken öğretilmelidir.
Şırınganın doldurulması.
İnsülinin enjekte edilmesi.
İnsülinlerin karıştırılması.
Enjeksiyon bölgesi
Uyluklar (ön yüzü),
karnın tamamı hastanın ulaşamadığı bölgelere bir ak­raba ya da arkadaş tarafından enjeksiyon (kollar, omuz­lar, kalçalar vs) önerilir.

Aynı bölgeye peşpeşe iki enjeksiyondan kaçınmak için çeşitli enjeksiyon bölgesi protokolleri önerilmiştir.
Enjeksiyonun kas aktivitesi olan bölgelere uygulanıp uygulanmamasına göre farklı emilim hızlarına (ve dola­yısıyla etki hızının değişkenliğine) dikkat edin (örneğin, koşmadan önce uyluklar !).

Enjeksiyon ne zaman yapılmalıdır?

Çoğu vakada, hipoglisemi gelişimini önlemek için has­talara enjeksiyonlarını hemen yemekten önce yapmaları önerilir. Ancak olguların bir kısmında, enjeksiyon ye­mekten 15 ila 30 dakika önce yapıldığında kan glüko-zundaki postprandial yükselme azalır. Yemek gecikirse hipoglisemi riski yüksek olduğundan, hasta yemek za­manlarından tam olarak emin olduğunda bu teknik öne­rilebilir.

Dozların ayarlanması

insülin dozlarının ayarlanmasının genel prensibi şu şe­kildedir:
Hastanın kendisinin ölçerek bir deftere kaydettiği so­nuçlar (kan glükozu ya da idrar analizleri) incelenir.

Daha önceki enjeksiyonda verilen insülin dozu ve diğer olaylarla (hipoglisemi) ilişkileri kurulur ve uyumlu olan insülin dozu ayarlanır.
İnsüline bağımlı olmayan diabetiklerde insülin tedavisi Düzensiz diabette bazen insülin tedavisi gerekir.

İnsulin Tedavisi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.