INSOMIN 50 MG 30 DRAJE

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

İlaç Formülü

Bir draje, 50 mg Opipramol Dihidroklorür (etken madde), Titan Dioksit, FDC Yellow 6, Ponceau 4R (boyar madde); Şeker (tatlandırıcı) içerir.

Endikasyonları

Stres, anksiete, depresyonlar (reaktif ve nörotik tipte), depresyona bağlı huy değişiklikleri ile uyku bozuklukları, menopoz durumunun getirdiği sıkıntılar, ruhsal değişmeler, psikosomatik olgular

Kontrendikasyonları

Opipramol, dibenzazepin grubu ilaçlara karşı oluşmuş aşırı duyarlılık durumlarında, dekompanse kalp yetmezliğinde, akut miyokard enfarktüsünde kontrendikedir. Diğer trisiklik arıtidepresanlardan daha az antikolinerjik etkiye sahip olmakla birlikte, glokom, prostat hipertrofisi ve epilepsi durumlarında kullanılmamalıdır.

Uyarılar Önlemler

Bu gruptaki diğer ilaçlarda olduğu gibi Insomin Draje ile tedavi sırasında ve özellikle boğaz ağrısı, ateş ve gripal sempiomlara benzer belirtilerin görülmesinde kan sayımı yapılarak agranülositoz durumu araştırılmalıdır. Motorlu araç kullanan kişiler tarafından dikkatle alınmalıdır. Tedavinin ilk günlerinde görülen yorgunluk hissi, genelde bir kaç gün içinde kaybolur. Gebelerde: Opipramol ile gebelerde yapılmış yeterli ve kontrollü klinik çalışmalar yoktur. Bu nedenle gebelik sırasında kullanımı sakıncalı olup ancak beklenen terapötik yararın tetus üzerine olabilecek riskten daha üstün olduğu durumlarda Söz konusu olmalıdır. Emziklilerde: Emziren annelerin sütüne geçmekle birlikte bu miktar çok küçük olduğundan bebekte istenmeyen bir etki oluşturmaz.

Yan Etkileri

Insomin Draje çok iyi tolere edilmekle birlikte ender durumlarda ve özellikle tedavinin başlangıcında uyuklama hali, yorgunluk, ağız kuruluğu, nadiren baş ağrısı, baş dönmesi, idrar tutulduğu ve bulanık görme yapabilir. Ayrıca postural hipotansiyon görülebilir ise de bu durum kısa sürede doz azaltılması ile ya da kendiliğinden kaybolur. Nadiren taşikardi ve çarpıntı oluşabilir. Allerjik deri döküntüleri, karaciğer fonksiyon bozuklukları ve hiperbilirubinemi ender olarak bildirilmiştir. Bu gibi durumlarda ilaç kesilmelidir.

Etkileşimler

MAO inhibitörleri ile kullanılmamalı ve iki tedavi arasında en az 14 günlük bir geçiş dönemi bırakılmalıdır. Merkezi sinir sistemi depresanları ile antikolinerjiklerin etkisini güçlendirebilir. Insomin Draje ile tedavi sırasında alkol alınması önerilmez.

Dozu Kullanma

Hekim önerisine göre kullanılır. Genelde uygulanan doz: Yetişkinler için günde 3 kez 1 drajedir. Beş yaşından büyük çocuklarda kg başına 3-4 mg olacak şekilde hesaplanarak verilir. Ancak opipramolün pediatrik kullanımına ait deneyimler çok azdır. Insomin Draje en az 2 hafta süre ile kullanılmalıdır. Onerilen ortalama süre 1-2 aydır. DOZ AŞIMI: Aşırı dozda alındığında sersemlik, bitkirılik, huzursuzluk, konvülsiyon, ataksi, uykusuzluk, aritmi, taşikardi, solunum depresyonu, kardiyak iletim bozukluğu geçici konfüzyon ve artan anksiyete gibi belirtiler görülebilir. Bu durumda hastanın midesi boşaltılır ve en yakın bir yataklı tedavi merkezine nakledilir.

İlaç fiyatı : 5,29TL

Reçeteye verilir.

INSOMIN 50 MG 30 DRAJE adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.