İdyopatik Trombositoenik Purpura (İTP)

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

İdyopatik Trombositoenik Purpura (İTP)

Tanım ve nedenler

Trombositlerin immünolojik nedenlerle yıkımının arttığı bir kanama
hastalığıdır.
Nedeni bilinmemektedir.
Semptomlar
Semptomlar, peteşi ve mukoza kanamaları şeklinde birdenbire
başlayabilir.
Trombosit sayısı genellikle 20.000/mm3’ün altındadır.

Tedavi

Kortikosteroidler verilir. Splenektomi uygulanır.
Taze kan ve trombosit transfüzyonları ile hasta desteklenir.

Hemşirelik Girişimleri

Aşağıda belirtilenler, kanama hastalığı olan tüm hastalara uygulan¬malıdır.
Hasta ve yakınlarına kanama belirtileri konusunda bilgi verilmeli, belirtiler görüldüğünde hekime gitmesi konusunda uyarılmalı, Dışkı ve idrarı kanama yönünden kontrol edilmeli, Gizli iç kanama, belirtileri gözlenmeli (örn. taşikardi, hipotansiyon, hava açlığı gibi),
Hasta travmalardan korunmalı (yumuşak diş fırçası, elektrikli traş makinası kullanmalı), Konstipasyon önlenmeli,
Hastanın adı ve soyadı, hastalığın tipi, kan grubu ve hastanın bağlı olduğu klinik ya da hekiminin adının yazılı olduğu tanıtıcı bir kart hazırlanıp hastaya verilmeli,
Hastalara hekime ya da hemşireye danışmaksızın herhangi bir ila¬cı almaması öğütlenmeli (aspirin kesinlikle verilmemelidir).

İdyopatik Trombositoenik Purpura (İTP) adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.