Hibritler ve Mendelizm

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Karakterlerin Döllerdeki Devamı Hibritler ve Mendelizm

Yeni bir bireyin meydana gelmesi için ana ve babanın çiftleşmesi ve sonuçta bu bireylerin eşey organlarında meiosis bölünmesi ile meydana ge­len erkek ve dişi gametlerin (örneğin; yumurta ve spermler) birleşmesi gere­kir. Bu olaya kısaca döllenme denir.

Her organizmanın kalıtsal faktörleri, hücrelerin çekirdeklerinde bulu­nan ve hücre bölünmesinde belli safhalarda belirgin hale geçen kromozom­larda yer alan genlerde toplanmıştır. Hücre bölünme evrelerinde kromozom sayısı sabittir. Kromozomlar mitoz bölünme evrelerinde eşit sayıda, meiosis bölünme evrelerinde ise yarıya inmiş halde her hücreye dağılır.

Karakterler sadece hücre nukleusundan oluşan kromozomlarda yer almaz, bunun yanı sıra plastidlerde ve hücre sitoplazmasınında da bulunur. Buna göre sitoplazmada bulunan ve bu yolla dölden döle geçen kalıtsal bi­rimlerin tamamına plazmon, plastidlerde toplanan birimlere ise plastidom denir.
Doğadaki çeşitli canlıların kendine özgü çeşitli idiotipleri bulunmak­tadır. İdiotipleri bir veya birden fazla karakter bakımından aynı olan 2 farklı birey arasında bir çiftleşme olabilir. Bunun tersine bir veya birden fazla karakter bakımından farklı idiotipteki bireyler arasında da çiftleşme olabilir. Bu gibi deneyleri ilk gerçekleştiren bilim adamı Mendel’dir. Mendel’in ku­ralları Mendelizm olarak tanımlanmaktadır.

Aynı genetik yapıda olmayan iki bireyin çaprazlanması (Mendellenmesi) sonucu oluşan bireye Hibrit (Melez) denir. Çaprazlanma yapmaya ise hibridizasyon adı verilmektedir. Hibritler kendilerini veren bireyler arasın­daki farklı genlerin sayısına göre 3 grupta incelenirler.

1-Monohibritler: Sadece bir tek gen bakımından farklı iki bireyin çaprazlanması ile elde edilen melez bireylerdir.
2-Dihibritler: İki gen bakımından farklı iki bireyin çaprazlanması so­nucu oluşur.
3-Polihibritler: Böyle bir hibrit birçok gen bakımından farklar göste­ren iki bireyin birleşmesiyle oluşmaktadır.

Hibritler ve Mendelizm adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.