Hentbol Nedir Oyun Kurallari Nasil Oynanir

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Hentbol Nedir, Hentbol Oyun Kuralları, Hentbol Nasıl Oynanır

El topu. Hentbol 40 m. uzunlu­ğunda 20 m. genişliğindeki bir alanda yedişer (7’şer) kişiden oluşan iki takım halinde, belirli kurallar içerisinde oyna­nan kollektif bir spor dalıdır. Çoğu spor dalı gibi, çeşitli hare­ketlerin oluşturduğu, her takımın olanaklı bir düzeyde kendi takım arkadaşları ile birlikte rakibe karşı iyi oynama ve üstünlük kur­ma amacını taşıyan tümleşik bir etkinlik­tir. Oyunda 425-480 gr ağırlığında, çev­resi 58-60 cm olan, yuvarlak ve deriden yapılmış top kullanılır. Oyun süresi, bü­yük ve genç erkeklerde 30 dakikadan 2 devre halinde, bayanlarda 20’şer daki­kadan 2 devre halinde oynanır. Bir takım 12 kişiden kurulur. Bunların 7 tanesi aynı anda saha mücadele eder, diğer 5 tanesi yedek bekler. Oyunda 1 kaleci, 6 saha oyuncu bulunur. Oyunda amaç, topun tamamını rakip kaleye geçirerek sayı kazanmaktır. Kale atışları, kale alanı dışından yapılır. Önemli hatalarda (Faul­lerde) 7 m atışı kullanılır. Kimi kural dışı davranışlarda oyuncular 2 dakika cezası alarak takımını saha 5 kişi bırakır. 2 dakika cezası biten oyuncu, 2 dakika sonra oyuna girebilir veya yerine bir başka arkadaşı oyuna devam edebilir. Her takımın, bir devrede, bir mola hakkı vardır. Kalenin genişliği 3 m, yüksekliği 2 m’dir. Savunma çizgisinin, kale çizgisine uzaklığı 6 m’dir. Serbest atış çizgisinin kale çizgisine uzaklığı 9 m’dir.

Hentbolde Adam Adama Savunma, Hentbol Hakkında

Her savunma oyun­cusu belirli bir hü­cum oyuncusundan sorumludur. Adam adama savunma tam saha ya da yarım saha uygula­nabilir.

Hentbolde Alçak Temel Atış

Bu atış kalça yüksekliğindeki temel atış gibi uygulanır. Ancak gövdenin üst kısmı yana doğru daha fazla bükülmüştür ve kolun alt kısmı (dirsekten aşağısı) yere daha yakındır.

Hentbolde Aldatma

Gerçek durum karşısında rakip oyuncunun yanıltılmasıdır. Aldatma, rakip oyuncuyu bilerek yanlış hareket etmeye yönelten ve topla, vücutla, vücudun kısımlarıyla yapılan hareketlerdir.

Hentbolde Altı-Sıfır (6: 0) Bölge Sa­vunması

Savunma oyuncularının altı­sının da savunma çizgisi üzerinde bölge savunma yapması.

Hentbolde Alttan Pas

Oyunun her pozisyonunda tek el ve çift el olmak üzere kullanılır. Tipik olarak pivot-oyun kurucu ve oyun kurucuların kendi arala­rında uygulanır.

Hentbolde Arkadan Atış

Arkadan atış, durarak, koşarak veya düşerek uygula­nabilir. Kale sahası çizgisi bölgesinde uygulanan yakın bir atış türüdür. Atışı uygulayan için garantili olmamasına rağmen, güzel görünümlü ve kaleci için de tahmin edilemeyen sürprizli bir atıştır.

Hentbolde Arkadan Pas, Hentbol Terimleri

Bu pas vücu­du döndürmeden ve ayaklar yön değiş­tirmeden topu, pozisyon değiştirerek boş sahalara ani dalan oyunculara akta­rabilmek için kullanılır. Ancak pas verir­ken zamanlamayı, topun sertliğini ve yüksekliğini çok iyi ayarlamak gerekir. Özellikle pivot ve oyun kurucular tara­fından çok kullanılır. Tek el arkadan pas yalnız yana değil, geriye de verilebilir.

Hentbolce Basit Hızlı Hücum

Kapılan top sonrası ya da kaleciden, oyuncudan alınan top sonrası tek pas ya da iki oyuncuyla uygulanan hızlı hücum.

Hentbolde Beş Artı Bir (5+1) Savun­ma

Beş oyuncunun bölge savunması ve bir oyuncunun da adam adama sa­vunma yaptığı savunma türü.

Hentbolde Beş-Bir (5: 1) Bölge Sa­vunması

Savunma oyuncularının beşi­nin savunma çizgisi üzerinde, diğer bir oyuncunun da savunmanın hafif önünde yer aldığı bölge savunması türü.

Hentbolde Bilekten Pas

Kalça yük­sekliğinde tutulan topların takım oyun­cularına aktarılması, en hızlı şekilde bu pas türü ile mümkün olur. Top açılmış parmaklarla kavranır. Kol yumuşak olarak aşağıya uzatılarak geriye doğru alınır, bir sarkaç gibi öne veya yana uzatılarak oyun pozisyonuna göre elden çıkartılır. Bu pas şeklinde sağ elini kul­lanan oyuncunun sol ayağını öne alma­sı hareketini kolaylaştırılır.

Hentbolde Bölge Savunması

Oyuncu­lar belli bir bölgeden sorumludurlar. Savunma adama dönük veya topa dö­nük olarak şekillenir.

Hentbolde Çapraz Geçiş

Sonuca gitmek için iki, üç ya da dört oyuncunun aralarında çapraz değişmelerle yaptık­ları teknik hareket.

Hentbolde Çift El Baş Üstünden İtme Pas

Bu pas uygulanırken ayaklar para­lel veya adım durumundadır. Top, her iki elle baş üzerinden geriye alınır
(vücut yay şeklinde) ve kuvvetli bir şe­kilde elden çıkartılır.

Hentbolde Çift El Göğüsten Pas

Basketboldeki göğüsten pasta olduğu gibi top çift elle göğüste temel duruşta tutulur. Kol ve bacak hareketi ile top elleri terk eder. Pas sonrası kollar ger­gin, bilekler bükülü olarak yan-önü gös­terir ve topun arkasından takip eder.

Hentbolde Da­yanma Adımlı Temel Pas

Top her iki elde yaklaşık olarak omuz yük­sekliğinde tutulur. Kol, dirseklerden bükülü olarak geri alınırken, top bir elle tutulur. Topun tam arkasında olan el, kontrolünü sağlar. Bu durumda iken sağ elini kullanan oyuncu, sol ayağını öne dayar. Aynı anda hafif geriye alınmış gövde ve omuz, atış yönüne doğru döndürülerek top elden çıkarılır.

Hentbolde Dayan­ma Adımsız Atış

Hareketin son aşa­masında dayanma adımı kullanmadan koşu içerisinde uy­gulanan atış türü.

Hentbolde Dayan­ma Adımsız Temel Pas

Bu pas koşu durumunda ve her oyun pozisyonunda kullanılır. Hareket dayanma adımı ile yapılan temel pasa göre daha hızlı, an-cak daha yumuşaktır.

Hentbolde Değişme Çizgisi

Değişme çizgileri orta çizginin her iki yanında, orta çizgiye 4,5 metre uzaklıkta, orta çizgiye paralel, kenar çizgilere dik saha içine ve dışına çizilmiş 15 cm uzunluğunda, 5 cm genişliğinde olan çizgilerdir.

Hentbolde Dört-İki (4:2) Bölge Savunma

Savunma oyuncularından dördünün savunma çizgisi üzerinde, diğer ikisinin de hafif önde yaptığı bölge savunması türüdür.

Hentbolde Düşerek Atış

Oyuncu baş­langıçta bacaklar hafif açık, dizler bükü­lü ve kalça öne alınmış şekilde durur.

Hentbolde Kalesi Hakkında Bilgi

Üzerinde bulunduğu kale çizgisinin tam ortasına yerleştiril­miştir. Kale, içten içe 2 metre yüksekli­ğinde ve 3 metre genişliğindedir.

Hentbolde Kale Alanı

Kale çizgisine paralel, 6 m. uzaklıkta, 3 m. uzunluğun­da bir çizgi ile belirlenir ve bu çizginin uçları kale çizgisine, yan direklerin yakın iç kenarlarından ölçüldüğünde 6 m. yarı çapındaki iki çeyrek daire ile birleşir. Alanı sınırlayan bu çizgiye kale sahası çizgisi adı verilir.

Hentbolde Kalecinin Sınır Çizgisi

Kalecinin sınır çizgisi 15 cm uzunluğun­da, kale çizgisine paralel ve kale çizgi­sinin arka yüzünden uzaklığı 4 metredir.

Hentbolde Kombine Hızlı Hücum

Birden çok oyuncunun katıldığı organize hızlı hücum

Hentbolde Kombine Savunma

Savunmada bir veya bir kaç oyuncunun adam adama savunma görevini yükle­nip, diğerlerinin bölge savunması yap­masıdır.

Hentbolde Oyun Sahası, Hentbol Saha Ölçüleri

Dikdörtgen şeklindedir: bir oyun alanı ve iki kale ala­nından oluşur. Uluslararası hentbol saha­sının boyu 40 metre, eni 20 metredir.

Hentbolde Öne Çıkma

Karşı takım oyuncusunun gol denemesini engellemek için savunma­dan oyuncunun öne çıkması.

Hentbolde Piston Hareketi

Oyuncu hücumdayken topu öne doğru hareket içerisinde alır ya içeriye dalar ya da pas verir. Buna hentbolde piston hareketi denir.

Hentbolde Sıçrayarak Atış

Sağ elini kullanan oyuncu, atış yönüne doğru üçlü ritim içinde (sağ-sol-sağ) koşar. Sıçrama sol ayakla baş­lar. Bu anda vücudun ağırlık mer­kezi sıçra­ma ayağının üzerindedir. Gövdenin üst kısmı öne doğru bükülü, atışı uygulayan kolun omzu hafif geriye döndürülmüştür. Kuvvetli sıçrama son­rası gövdenin üst kısmı doğrultulur. Önceden bükülmüş olan bacak dengeyi ve sağlamlığı korumak için açılır. Temel atışta olduğu gibi kolun ve omzun geri­ye doğru alınmasıyla atış için gerekli olan yay gerilimi alınır. Sıçramanın en yüksek noktasında kuvvetli bir savurma hareketi ile top hedefe doğru gönderilir. Atışı uygulayan oyuncu sıçrama ayağı­nın üzerine düşer ve oyuna devam eder.

Hentbolde Sıçrayarak Pas

Bu pas şeklinde top, sıçrayarak atış uygulamak mümkün olmadığı zaman pas şeklinde eş oyuncuya aktarılır. Hentbolün en çok uygulanan paslarından biridir.

Hentbolde Tek El Yerden Pas

Kale çizgisi oyuncularına oyun pozisyonları­na göre top aktarabilmek için kullanılan etkili bir pas şeklidir. Diğer pozisyonlar­da da uygulanabilir.

Hentbolde Tip Yapma

Bir oyuncunun topu bir kere yere vurup tutması

Hentbolde Top Sürme

Top sürme hareket halindeyken, topun oyun kural­ları çerçevesinde bir elle yere vurdurularak götürülme-sidir. Top sürerken el değiştirilebilir. Eğer top bir veya iki elle tutulmuş ise kurallara göre top sürme bitmiştir.

Hentbolde Üç: Üç (3: 3) Bölge Savunması

Oyunculardan üç tanesinin savunma çizgisi üzerinde, diğer üç tanesinin ise hafif önde yaptığı bölge savunma türü.

0 yorum yapılmış


    Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/acilservis.pro/httpdocs/wp-content/themes/acilservis/inc/function-opt.php on line 949
  1. avatar

    ya bu sitede hentbol daki temel ilk yardım uygulamaları yokmu ???? çok lazm

    kıskanç gençlk03-22 19:23

Hentbol Nedir Oyun Kurallari Nasil Oynanir adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.