Grip Aşısını Yaptırmanın Şimdi Zamanı

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Geçen y?la göre yüzde 30 civar?nda ucuzlad??? belirtilen grip a??s? için uygun döneme girildi?i bildirildi.

Bursa Eczac? Odas? K?vanç Atmaca, AA muhabirine yapt??? aç?klamada, grip a??lar?n?n eczac?lara ramazan içinde ula?t???n? söyledi.

551331_detay

Ramazan dolay?s?yla a??lara ilginin olmad???n? ifade eden Atmaca, havalar?n serinledi?i bugünlerde a?? için uygun döneme girildi?ini anlatt?.

A??n?n yap?lmas?ndan belirli bir süre sonra koruman?n ba?lad???n? dile getiren Atmaca, ?unlar? kaydetti:

’’Koruyucu etkisi bir hafta sonra ba?l?yor. Bu dönemde yapt?r?l?rsa eylül ay? sonlar?na do?ru etkisi olacak. Geçen y?llarda ortaya ç?kan bilinen tüm virüslere kar?? etkili bir a??. Özellikle geçti?imiz y?l dünya genelinde korku yaratan domuz gribine kar?? da etkili. K???n ortaya ç?kabilecek hastal?klara kar?? tedavi maliyetlerini dü?ürecek grip a??s?, vücudun derincini art?r?yor.’’

Atmaca, özellikle çocuklar, ya?l?lar ile kronik rahats?zl??? bulunanlara mutlaka grip a??s? yapt?r?lmas? gerekti?ini belirterek, ’’Baz? durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu a??y? kar??l?yor. Zaten fiyat?nda geçen y?la göre yakla??k yüzde 30’luk bir dü?ü? oldu. Bu y?l a??, 11-12 lira aras?nda bir fiyattan tüm eczanelerde yap?labiliyor’’ dedi.

Grip Aşısını Yaptırmanın Şimdi Zamanı adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.