Göz Hastalıkları ve Tedavileri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Göz hastalıkları ve tedavileri için yanlış bilinenler ve gerçekler

        Gözlük Kullanımı ile  İlgili;


–         Dinlendirici Gözlük : Böyle bir gözlük yoktur. Gözlük rakamlar la  ifade edilen değerlere sahiptir ve takıldığı zaman görmeyi daha iyi yapı yor  ise kullanıl malıdır. 
–         Gözlüğün süreklili ği:  Uzak gözlük devamlı, yakın gözlük yalnızca yakın mesafe çalışmalarında kullanılır. Dioptri (numara) değişikliği ancak muayene de belli olur. Gözün gözlüğe alışması diye bir kavram yoktur, kişi iyi görmenin ne olduğunu anla dığı için gözlükten vazgeçemez.
–         Yanlış dioptri kullanımı: Gözü bozmaz ancak  takıldığı anki görmeyi bozar.
–         Dioptri  değişikliği : Uzak için hipermetrop olan çocuklarda büyüme çağında dioptri azalma, myoplarda ise artması gözlenir. GÖZLÜK TAKMAK veya TAKMAMAK DİOPTRİNİN NE AZALMASINA NE DE ARTMASINA SEBEP OLUR. Ancak çocuk yaşta görmenin gelişmesi açısından mutlaka takılması gerekir.
–         Bebek veya küçük çocuk gözlük taka maz : Özendirme ile bu sıkıntı önlen ebilir. Yeter ki çocuğa uygun yaklaşılsın. 8 aylık yüksek hiper metrop gözlük kullanan kişiler olmuştur.
–         MYOPİ : Uzaktan gelen ışınların gözün sarı noktasının önün de  odaklaşmasıdır.
–         HİPERMETROPİ :  Uzaktan gelen ışınların gözün sarı noktasının arkasında odaklaşmasıdır.
Bu tanımlar uzağı görmemek veya yakını görmemek şeklin de tanımlanamaz.
–         Astigmatizma göze zararlı dır  : Astigmatizma myopik veya hipermetropik olur ve göz sağlığı açısından diğer kırma kusurların dan farkı yoktur, yalnızca gözün belli bir açısındaki kırmanın farklılığını ifade eder.
–         Gözün Çizilmesi : Gözlük ihtiyacını ortadan kaldırmak için 20 yaş üzerinde yapılan  laser tedavisi (Excimer) gözü çizmez, yalnız ca  belli bir kalınlıktaki kornea dokusunu buharlaştırarak ortadan kaldırır.
–         Gözün kullanımı : Göz hasta olsa bile gözün kullanılması (yakın veya uzak için) göz sağlığına zararlı  değildir. Bilhassa glokom olgularında tersine faydalıdır, çünkü göziçi sıvısının dışarı atılımını kolaylaştırıcı etki ile rakamsal değerin düşmesi söz konusudur.
–         Nazar değmesi göz hastalığı yapar.  : Nazar tanımlaması bir moral değer dir.  Hastalık yapıcı etkisi olamaz.
–         LASER  “derde deva” mıdır ? : Hayır değildir. Değişik alanlarda deği şik laser sistemleri kullanılmakla birlikte, hiçbir surette derde deva olarak tanımlanamaz.
–         Laser ile katarakt cerrahisi : YOKTUR.  Fako olarak tanımla nan yöntem ses dalgası ile çalışır ve sıklıkla kullanılan yöntemdir.
–         Laser ile şaşılık tedavisi  YOKTUR..
–         Laser’in gözü kör etmesi : Tedavi amaçlı kullanılan bu cihazlar körlük yap maz, ancak merkezi görme noktasının hastalık tan etkilenmesi veya laser komplikasyonu olarak ödem gelişmesi görme bozulmasına sebep ola bilir.
–         İyi görmek göz sağlığının garantisi dir :  HAYIR.   Örneğin : Glokom hastaları hastalığın son safhasına kadar iyi görebilirler, görme sonradan tedrici olarak azalmaya başlar ki bu safhada görme nin geri dönüşü söz konusu olmaz.
–         TV ve bilgisayar gözü bozar   : Hayır, bozmaz. Yalnızca, ışığa bakılmasına bağlı olarak göz yüzeyindeki gözyaşında kuruma olacağı için yan ma, batma,kızarma ve refleks sulanma olur…
–         Katarakt cerrahisi görmeyi olduğu gibi eski hali ne getirir : Görme nin iyi olabilmesi için retina tabakasının sağlıklı,  kişinin görme potansiyelinin iyi olması lazımdır. Gözdibi hastalıklarında ve tembel gözler de görme artışı olmayabilir.
–         Göziçi mercekleri göz için zararlıdır:  Uygun yere uygun lens takılması hiçbir zaman zararlı değildir. Yapım malzemesi göz için inert dir. 
–         Her ilaç her kişiye etki eder… : Her ilaç her kişiye aynı oranda etki etmez, kişisel farklılıklar   her zaman söz konusudur. Dolayısı ile etkin ilaç kesinleşinceye kadar hekim ilaç değiştirmek zorunda kalabilir.
–         Uyku bozukluk ları göz hastalığıdır. : HAYIR.   Uyku beyinsel bir fonksiyondur ve gözler yalnızca olaya iştirak eder.
–         Gözyaşım kurudu, ağlayamıyorum.  : Ağlamak psikolojik bir olaydır ve ağlama ile gelen gözyaşı da refleks sonucudur.  Gözyaşı kuruluğu kavramı vardır, ancak bunun ağla ma işlevi ile ilişkisi de yoktur.
–         Göz tansiyonunda sınır   :  Glokom yalnızca rakam sal değerin ifadesi ile tanımlanmamaktadır. Önemli olan bir husus da  görme sinirinin durumudur.  Rakamsal değeri  normal olarak bilinen değerler de olmasına rağmen glokom olan kişiler de vardır.  Bu nedenle sınır tanımlaması her zaman büyük yanılgılara sebep olur.
 
 
GÖZ MUAYENESİ, GÖZLÜK MUAYENESİ DEĞİLDİR!.
 
Hazırlayan : Prof.Dr. Haluk Ertürk

Göz Hastalıkları ve Tedavileri Hakkında Bilinmesi Gerekenler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.