Gıdalar Organik Mi ? Kimsayal Mı ?

Yazar:   Tarih:   Kategori: Beslenme 

Time dergisi son say?s?nda organik ürünler ile s?radan kimyasal ilaçlama yöntemleri kullan?lan ürünleri kar??la?t?rd?. Amerika’da tüketilen ürünlerin yüzde 3’ü ve Avrupa’da tüketilen besinlerin yüzde 7’si organik tar?m arac?l???yla tüketiciye ula??yor. Özellikle kimyasal ilaçlar?n ve gübrelerin kullan?lmad???, do?ayla dost organik tar?m ürünlerinin sat?? fiyatlar? baz? ülkelerde kimyasallar?n kullan?ld??? ürünlere oranla 7 kat daha pahal?ya sat?l?yor. Time, 2009’da American Journal of Clinical Nutrition isimli sa?l?k ve beslenme dergisi taraf?ndan haz?rlanan ve büyük tart??ma yaratan ara?t?rmay? okuyucular?yla payla?t?. Bilim adamlar? taraf?ndan incelenen organik ve geleneksel tar?m ürünleri aras?nda bir fark bulunmamas?n?n yan?s?ra kimyasal gübre kullan?lan ürünlerde baz? vitaminlerin daha yo?un oldu?u aç?kland?.

546644_detay

??te Time’?n organik besin analizi:

– Yumurta: Organik al?n. Organik yumurtada omega-3 daha yopun ve bu tad?n? etkiliyor.

– Kimyasal: Daha ucuz ve bulmas? daha kolay.

– Süt: Organik inek sütlerinde kimyasal ve antibiyotik olmamas? ergenlik ya??ndaki çocuklar?n olumsuz yönde etkilenmesini engeller.

– Kimyasal: Daha ucuz olmas? ve çocuklara daha çok süt içirmek isteyen aileler ba?vuruyor.

– Et: Organik etlerde omega-3 daha fazla ve bu kanserin ve kalp rahats?zl?klar?n?n önüne geçmek için çok önemli bir madde.

– Kimyasal: Kimyasal etlerin tad? daha güzel ve bu etler genelde daha ya?l? oluyor. Uygun fiyat? da önemli bir faktör.

– Sebze-meyve: Organik: Tar?m ilac? kullan?lmamas? zehirlenmenin önüne geçer.

– Kimyasal: Fiyat? ucuz ve böylelikle herkes alabiliyor. Tad fark? yok.

Gıdalar Organik Mi ? Kimsayal Mı ? adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.