Gastoenteroloji Kliniği Karaciğer Biyopsisi ve İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Onam Formunu Word Formatında İndirmek İçin Buraya Tıklayınız

GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ
KARACİĞER BİYOPSİSİ VE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU
KOD             :  
Y.TARİHİ   :
SAYFA NO  : 1/1
REV. NO      :
REV  T.        :
BASKI NO   : 01

Biyopsi Tarihi: ……/……../……..                                        Gastroenteroloji Kliniği
Biyopsi Şekli :                                                                        Tel:
SAYIN HASTAMIZ, DİKKATLE OKUYUNUZ!!!
Biyopsi bazı hastalıkların kesin teşhisi için ilgili organdan örnek alınması ve incelenmesidir. Kliniğimizde bu amaçla karaciğerden veya karın içindeki herhangi bir kitleden ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) yapılmaktadır.
Karaciğer Biyopsisi; özel yapılmış bir iğne ile çoğunlukla ultrason altında veya ultrason ile girilecek yer işaretlenerek karaciğerden parça alınmasıdır. İğnenin gireceği yer uyuşturulduğundan genellikle ağrı olmaz. Bazen biyopsiden sonra karın sağ üst kısımda, omuza vuran ağrı olabilir. Çoğunlukla önemsiz ağrılardır.
Hekim uygun gördüğünde veya bazı yasal nedenlerle akut hepatit, kronik hepatit, ilaca bağlı hepatit, siroz, portal hipertansiyon , karaciğer safra yolu tıkanmaları, depo hastalıkları, açıklanamayan karaciğer büyümesi ve karaciğer enzim yüksekliği olanlarda yapılmaktadır.
Bazen ayaktan sabah yapılarak akşam evine gönderilmekle beraber çoğunlukla bir gün kliniğe yatırılmaktadır. Biyopsiden sonra en az 12 saat yataktan kalkmamalı, tüm ihtiyaçlarını yatakta gidermelidir. Bu nedenle yanında bir refakatçi olmalıdır. Biyopsiden sonra bir hafta atlama zıplama ve ağır kaldırmaktan kaçınılmalıdır.
Günümüzde ultrason altında veya ultrason ile işaretlenerek yapıldığından istenmeyen olaylar (komplikasyon) azalmakla beraber her girişimde olduğu gibi karaciğer biyopsilerinde de bazı komplikasyonlar olmaktadır. Tüm dünyada komplikasyon gelişme riski  binde 3 ile onbinde 6 (%0,3-0,06)’dır. En çok görülen komplikasyon karın içine, göğüs boşluğuna, karaciğer içine, safra yollarına olabilen kanamalardır. Genellikle ilk 4 saat içinde olmaktadır. Bu nedenle ilk 4 saat hastalar sıkı takip edilmektedirler. Bu kanamalar çoğunlukla kendiliğinden durmaktadır. Bazen acil ameliyat gerekebilir, hatta ölüme neden olabilir.
Diğer komplikasyonlar: Atardamar ile toplar damar arasında köprü oluşması, safra yollarının veya safra kesesinin delinmesi, iğnenin akciğer, böbrek ve kalın bağırsak gibi diğer organlara geçmesidir.
İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB): İnce bir iğne ile ultrason eşliğinde bir organ içinde olan veya karın boşluğundaki bit kitleden örnek alınması işlemidir. . İnce İğne Aspirasyonu Biyopsisis ultrason eşliğinde yapıldığından ve iğnenin oldukça ince olmasından komplikasyon yaşanma riski daha az görülür.
Bu yazılanlar dışında sormak istediğiniz bir soru, merak ettiğiniz bir konu varsa biyopsiyi yapacak doktorunuza mutlaka sorunuz.
Yukarıdaki bilgileri okuduğunuza, yapılacak işlem ve istenmeyen etkileri konusunda bilgilendirildiğinize dair belirtilen yere adınızı soyadınızı yazarak imzalayınız.
Adı Soyadı:
İmza          :

Gastoenteroloji Kliniği Karaciğer Biyopsisi ve İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.