FUNGOSTEN 20 GR KREM

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

FUNGOSTEN 20 GR KREM Endikasyonları

Dermatofitlerin neden olduğu dermatomikozlar, Candida türlerinin ve Aspergillusların neden olduğu; dermatomikozlar, mantar süperenfeksiyonu sonucu enfekte olan deri hastalıkları, pitiriasis versicolor ve erythrasmada endikedir.

FUNGOSTEN 20 GR KREM Uyarılar Önlemler

Etken maddeye duyarlılık durumu, gebelik ve laktasyon dönemlerinde kullanılmamalıdır. Kesin gerekli görülmedikçe 16 yaşın alatındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Warfarin, kümarin türevi antikoagülan ve tolbutamidle birlikte kullanılmamalıdır. Renal yetmezliklerde dozaj azaltılmalıdır.

FUNGOSTEN 20 GR KREM Etkileşimler

Mide asiditesini azaltan ve pH’sını arttıran ilaçlar fungoralin emilimini azaltırlar (antasitler,H2 reseptör antagonistleri antikolinerjikler).Bu nedenle bu ilaçlar Fungoral’den en az 2 saat sonra verilmelidir.Rifampin Fungoral’in serum düzeyini azaltır.Kumarin türevi antikoagülan ilaçların antikoagülan etkilerini arttırabilir.Beraber kullanıldığında plazma siklosporin ve kreatinin konsantrasyonu artabilir.Teofilin’in plazma düzeyini azaltabilir.Fenitoin ve Fungoral birbirlerinin metabolizmalarını değiştirebilir.Plazma seviyeleri kontrol edilmelidir.Fungoral sülfonilüre grubu oral antidiabetik ilaçlarla beraber alındığında ağır hipoglisemi oluşabilir.Ketokonazol terfenadinin metabolizmasını azaltır. Birlikte kullanılmamalıdır. Kullanım sırasında karaciğer fonksiyon testleri (ALT,AST,LDH, Alkalen fosfataz, GT ve PTZ) izlenmelidir.

FUNGOSTEN 20 GR KREM Dozu Kullanma

Hastalıklı bölgeye günde 2-3 defa uygulanır. Tedavi süresi: Pitiriasis versicolor, erythrasma ve dermatomikozlarda 3-4 hafta, candida türlerinde ise 1-2 haftadır. Lokal irritasyona neden olabilir. Hastalığın nüksünü önlemek için iyileşme sağlandıktan sonra 1-2 hafta tedaviye devam edilmelidir.

FUNGOSTEN 20 GR KREM adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.