Fobi Tedavisi ve Sosyal Fobi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Fobi Tedavisi

Fobiler nasıl tedavi edilir?

Fobilerin tedavisinde temel olarak iki yöntem izlenir. Bunlardan birincisi ilaç tedavisidir. İlaç tedavilerinin fo­bilerin ele alınmasında oldukça etkili olduğu birçok ça­lışma ile gösterilmiştir. Günümüzde en çok “serotonin geri alım inhibitörü”(SSRI) olarak bilinen antidepresan ilaçlar bu amaçla kullanılmaktadır. Genellikle tedaviye başladıktan sonra 1-2 ay içersinde sonuç elde edilmekte­dir. Bu süre içersinde söz konusu ilaca cevap alınmaması daha sonra da alınmayacağı anlamına gelmektedir. Eğer olumlu cevap alındı ise genellikle tedaviye en az bir sene süre ile aynı dozda devam etmek gerekmektedir. İlacın erken dönemde kesilmesi hemen her zaman fobinin tek­rar alevlenmesine neden olmaktadır. Antidepresan ilaca tolerans ya da bağımlılık gelişmesi gibi bir durum yok­tur. Kimi zaman SSRI tipi antidepresanlarla sonuç alın­madığında trisiklik olarak bilinen daha eski antidepre-sanlara da başvurulabilir. Nöroleptik (antipsikotik) ilaç­ların fobi tedavisinde hiçbir yeri yoktur. Anksiyete çözücü ilaçlara ise kısa bir süre için, acil durumlarda yer veri­lebilir. Ancak bunlara tolerans geliştiği ve etkisi kısa sü­reli olduğundan acil ve kısa süreli müdahaleler dışında yararlılıkları yoktur.

Sosyal Fobi İlaç Tedavisi

İlaç tedavisinden olumlu sonuç alınamadığı oluyor mu?

Evet. Bazı kişilerde ilaçla tedaviden sonuç alınamaz. Bazı durumlarda ise sadece ilaç tedavisi ile yetinmek tam sonuç alınmasına yeterli olmayacağı gibi ilacın kesildiği dönemde yakınmaların tekrar etmesine yol açılmış olur. Bu nedenle ilaç tedavisi yapılsa dahi, bunun yanı sıra dav­ranış tedavisi olarak bilinen, temelde kişinin korktuğu şe­ye dereceli olarak alıştırılması ve duyarsızlaştırılması anla­mına gelen tedavilere başvurulması yerinde olmaktadır. Davranış tedavisi en az ilaç tedavisi kadar etkilidir, ancak uygulanması daha büyük bir çaba, zaman ve insan gücü, hastadan yoğun işbirliği gerektirir. Bu nedenle çoğu zaman ilaç tedavisine nazaran ikinci plana bırakılmaktadır. Dav­ranış ve ilaç tedavilerinin yetersiz kalmalarındaki bir etken de bir kişide birden fazla problemin aynı anda bulunması­dır. Biz buna tıp dilinde “komorbidite” diyoruz. Problem­ler hepsi birbirinden bağımsız da olsa toplandıklarında kümülatif bir etki yapmakta ve hepsinin tedavisini aynı anda birbirine paralel olarak sürdürmek gerekmektedir. Ancak o şekilde tedavide sinerji sağlanabilmektedir. Bir ta­nesinin ertelenmesi diğerinin de tedavisini aksatmaktadır. İşte böyle komorbidite olan durumlarda tedavide direnç ile karşılaşılır. O zaman daha geniş spektrumlu bir yakla­şımda bulunulması gerekir. Buna karşılık problem tek ol­duğunda tedavi de tek bir yönteme dayalı olabilir ve daha basit bir şekilde yürütülebilir.

Fobi Tedavisi ve Sosyal Fobi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.