Fizyoterapi Termofor Elektrikli Yastik Tedavisi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Kuru Sıcaklık Tedavisi

Herkes, yaşamın temel koşullarından biri olan ısıya gereksin­me duyar. Organizma, besin maddeleriyle beslenen metaboliz­manın çalışması sayesinde ısı oluşturur. Isı, iyileştirmek ama­cıyla vücuda termofor ve fizik tedavisi gibi yollarla doğrudan verilir ya da soğuk su etkisiyle organizmanın ısı oluşumuna yönelmesi sağlanır. Fakat bazı soğuğa dayanıksız kişilerde ısı­nın vücuda dışarıdan ve doğrudan verilmesi yoluna gidilme­lidir ve bu işlem yapılırken ısı ölçüsünü kaçırmamalıdır.

Termofor: Ağzı su kaçırmayacak şekilde kapanabilen, las­tikten yapılmış torbaya verilen addır. Sıcak su torbası adı ile de anılan terfomor, yaklaşık 60 ısı derecesinde su doldurulduk­tan sonra bir beze sarılarak uygulanır.

Elektrikli yastık: Elektrikle ısınan ve üstü çıkartılıp yıkanabilen bez kılıfla kaplı olan elektrikli yastık, aşırı ısı verme­yecek şekilde üç ısı derecesine ayarlanmıştır.

Sollux lambası: Isı ve belirgin ışık saçan çok güçlü maden telli özel elektrik ampulüne verilen addır. Lambanın reflektörü sayesinde toplanan ışınlar vücudun belirli kesimine 20 santim uzaklıktan yansıtılır. SoIlux lambası yalnızca doktor yöneti­minde kullanılmalıdır. Kırmızı ampul ile kırmızı ışın tedavisi de yapılabilir. Kırmızı ışınlar beyaz ışınlardan daha az ısı ve­rirler, ancak kırmızı ışınlar derinin alt tabakalarına kadar da­ha iyi işleyebilmektedir. Yağlanmış, kremlenmiş deriye 10-15 dakika arasında kırmızı ışın verildikten sonra masaj yapılma­lıdır.
İyi geldiği hastalıklar: Nöralji, nörit, kulak iltihabı, sinü­zit, romatizmal durumlar ve egzama.

Fizyoterapi

Fiziksel yöntemlerle tedavi uygulaması anlamına gelir. Her tür­lü vücut hareketleri dışında çeşitli alet ve cihazlar kullanıl­maktadır. Fizyoterapi özellikle ameliyatlardan sonra çok önemlidir, çünkü vücudun normal çalışma gösterebilmesi için ameliyatlardan sonra fizyoterapi uygulaması gereklidir. Fiz­yoterapi ancak uzman doktorlar tarafından uygulanmalıdır.

Yapay Işın Tedavisi

Işınlama yöntemiyle tedavi anlamını taşır. Civa buharlı lamba morötesi (ültraviyole) ışınları veren en yaygın yapay ışın te­davi cihazıdır. Yapay ışın tedavisi cihazları, doğal güneş ışın­ları vererek deride oluşturduğu kimyasal değişimle D vitami­ninin açığa çıkmasını sağlar. Raşitizm adı verilen kemik has­talıklarında ve bu hastalığın önlenmesinde D vitamini çok ge­rekli olduğundan yapay ışın tedavisinin uygulanmasında bü­yük yarar vardır. Ayrıca, kansızlık, iştahsızlık ve zafiyet gibi durumlarda, habis ur ve kemik veremi tedavilerinde çok etkindir. Yapay ışın tedavisinin çok güçlü ışınlar yayması nedeniyle çok dikkatli uygulanması gereklidir.

Yapay ışın tedavisinin tekniği: Cihaz beş dakika kadar ısı­tıldıktan sonra çıplak olarak yatılmalı ve cihaz göbeğe tam dik gelecek şekilde ayarlanmalıdır. Böylece, tüm vücut ışınlardan yararlanmış olur. Gözler siyah bir gözlükle korunmalı ve ışın miktarı sarışınlarla kızıl saçlılarda diğerlerine oranla daha az olmalıdır. Işınlama önce bir metre uzaklıktan verilmeli ve uzaklık giderek elli santime kadar düşürülmelidir. Işınlama sü­resi 3 dakika ile başlatılarak 15 dakikaya kadar çıkartılmalı­dır. Seanslarda bu sürenin yarısını vücudun ön tarafının, yarısı­nı vücudun arka tarafının ışınlanmasında kullanmalıdır. Seans­lar arasındaki süre belirli olmalı ve tekrar başlandığında sü­reler giderek kısaltılmalıdır. Bütün seans süresi 4-6 haftayı geç­memeli, hafif kızarıklıkların dışındakiler dikkate alınmalıdır. Aşırı yanık oluşması, ateşli ve sinirsel durumların görülmesi halinde tedavi kürüne hemen son vermelidir. Zayıf ve sinirli çocuklara kür sirasmda kireçli ya da kalsiyumlu bileşikler ve­rilmelidir.

Mavi ışık: Sollux lambasından yararlanılabilir, yani sollux lambasına mavi bir ampul takılarak mavi ışık sağlanabilir. Ol­dukça soluk bir ışık vermesi nedeniyle mavi ışığın sinirleri ya­tıştırıcı etkisi büyüktür. Ayrıca, sinirsel nedenlerle oluşan ka­şıntılara çok iyi gelmektedir.

Fizyoterapi Termofor Elektrikli Yastik Tedavisi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.