Fizik Tedavi Traksiyon

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

TRAKSİYON
•Traksiyon; yumuşak dokuları germek, eklem aralıklarını genişletmek yada kırık kemik parçalarını birbirinden uzaklaştırmak için vücudun bir parçasına uygulanan çekme tekniğidir.
•En yaygın kullanım alanı ağrılı, mekanik bel ve boyunhastalıklarıdır.
•Hedefi ağrı-spazm-ağrı döngüsünü kırmak ve fonksiyonel iyileşmenin sağlanması,
uzun süreli ağrısız intervallerleremisyonlarınelde edilmesidir.
•Torasikbölge,sakrumve pelvisteetkileri çok azdır.
•Hipokrat-kkıırrıık ve k ve ççııkkııklarklarıın yerine n yerine konmaskonmasıındandamochliamochliatecnitecniğğii
skolyozve aşışırrııkifozkifoztdtd
•İİbnbn-i Sina KanunKanun
•XVII.yy da Türk manipülasyonu
•Cyrax1950 -> lomberdiskernisi
1959-skolyozskolyoztedavisitedavisi
TraksiyonÇeşitleri
•Süreye Göre
Sürekli Traksiyon
Statik Traksiyon
IntermittantTraksiyon
•Kuvvete Göre
Ototraksiyon
Yerçekimi ( gravite) Traksiyonu
ManuelTraksiyon
Mekanik Traksiyon
Motorize Traksiyon
Süreye göre
•Sürekli Traksiyon
Birkaç saat süreyle uygulanır.Birkaç saat süreyle uygulanr.
Düşük ağırlıklar kullanılır.Düşük ağrlklar kullanılır.
Mekanik etkilerinden ziyade Mekanik etkilerinden ziyade kas spazmınıkas spazmçözmek ve immobilizasyonamacıyla kullanılır.
•Statik Traksiyon
2020-60 dakika arasında uygulanır.
Daha yüksek ağırlıklar seçilir.Daha yüksek ağrlklar seçilir.
TraksiyonunTraksiyonunmekanik etkilerinden mekanik etkilerinden yararlanılır.Ek olarak yararlanr.Ek olarak kemik yüzeylerinayrılmasınımümkün kılar.
TraksiyonUygulama Teknikleri
•ManuelTraksiyon
•Mekanik Traksiyon
•Motorize Traksiyon
•PozisyonelTraksiyon
•Yerçekimi Yardımlı Traksiyon
•InversiyonTraksiyonu
•Su İçinde Traksiyon
•Ototraksiyon
•15-60 saniye süreyle veya ani tek bir hareket olarak uygulanan traksiyonşeklidir.şeklidir.
•Bel ve boyun ağrılarında hastanın mekanik veya motorize traksiyondanfayda görüp görmeyeceğini test etmekiçin kullanılır.
ManuelTraksiyon
*Ağırlık ve makara sistemi kullanılarak bel ve boyun bölgesine uygulanan statik traksiyonsistemidir.
Mekanik Traksiyon
Motorize Traksiyon
•Traksiyonkuvvet ve süresinin önceden ayarlanabildiği ve rahatlıkla değiştirilebildiği motorlu aygıtlarla yapılan traksiyondur.
•Statik ve intermittantamaçla uygulanabilir.
PozisyonelTraksiyon
•Tedavi edilecek bölgedeki kemik yüzeyleri arasındaki ilişkiye etki edecek şekilde hastaya pozisyon verilerek uygulanır.
•Amaç; sıkışmış bir sinir üzerindeki basıncı hafifletmek ve kas spazmını çözmektir.
•5-30 dakika süreyle tek veya çift taraflı uygulanabilir.
Yerçekimi Yardımlı Traksiyon
•Hastaya distraksiyonukolaylaştıracak bir şekilde pozisyon verilir. Tedavi süresi 10 şekilde pozisyon verilir. Tedavi süresi 10 –30 dakikadır. 30 dakikadır.
•Traksiyonaleti yerçekiminin hedef dokunun traksiyonunayardımcı olabileceği şekilde yerleştirilir.şekilde yerleştirilir.
•Bu ünitelerden bazıları hastanın çekme miktarını ayarlamasına izin vermekte ve dokuların tolereedebileceği miktarın aşılmasnı önlemektedir.
InversiyonTraksiyonu
•Hasta bileklerinden veya alt extremitedekibaşka bir bölgeden tutularak baş aşağı pozisyona getirilir.
•Traksiyonkuvveti yer çekimidir. 5-15 dakika uygulanır.
•KE:Hipertansiyon, kanama, glokom
•YE:Başağrısı, görme bulanıklığı,peteşi,kas iskelet sistemi sorunları
Su İçinde Traksiyon
•Hastanın bileklerine ağırlık bağlanır. Halka şeklinde su üstünde yüzebilen bir yastık, göğüs çevresinden geçirilir. Hasta su içinde vertikalolarak asılı kalır.
•Tedavi süresi 6-30 dakikadır.
•Kas gevşemesiolur.
•Kan dolaşımını düzenler.
Ototraksiyon
•Hasta elini ve bacağını kullanarak bel ve boyun bölgesinde kendi kendine traksiyonsağlar.
•20-60 dkboyunca,3-6 sn çeker,60 sn dinlenir.
•Diğer exersiztekniklerine olanak verir.
TraksiyonPrensipleri
•Yeterli bir çekme kuvveti
ve süresi gerekir.
•Traksiyonkuvvetinin miktarı;
>>traksiyonakarşı koyan sürtünmeveyadirenç yüzeyine,
>>kas ve yumuşak dokuların gerilmedirencinebağlıdır.
•Karşı kuvvetlerin üzerinde bir çekme kuvvetine ihtiyaç vardır.
•Traksiyonsırasında çekme kuvvetine karşı vücudun hareketi sabit ya da yönde olmalıdır.
•Verticaltraksiyondahastanın ağırlığı çekme kuvvetine karşı rol oynarken horizontaltraksiyondahastanın vücut yüzeyi ile yattığı yer arasındaki sürtünme kuvveti rol oynar.
•Önce veya eş zamanlı yüzeyelsıcak tedavilerve analjezik akımlar kullanılır!!!
•Hafif vakalarda belin lumbosakralkorselerle desteklenmesi etkiyi artırır!!
SpinalKolon Hastalıklarında Ağrının Nedenleri
•Herniyedisk kitlesi yada ostefitnedeniyle sinir kökü sıkışması ve irritasyonu
•Fasetve Lusckhaeklemlerde kıkırdak dejenerasyonu ve sinovitgelişimi
•Fasetsubluksasyonu, kilitlenme, sinoviyalmembransıkışması
•Anteriorveya posteriorlongitudinalligamanve kapsül gerilmesinden kaynaklanan ağrı
•Kas spazmından kaynaklanan ağrı
SpınalTraksiyonile;
•Ligamentözyapılarda gerilme
•Paravertebralkaslarda gerilme ve spazmın çözülmesi
•Faseteklem aralığında genişleme
•Spinaleğimde düzleşme oluşturularak spinalyapılarda mekanik nedenlere bağlı ağrının azaltılması ve kas spazmını giderilmesi sağlanabilir.
•Vertebralayrılma (seperasyon)
•Nöralforamenlerdegenişleme
•İVDA’nıgenişletir
İntradiskalİntradiskalbasıncı azaltır, emme etkisi basnc azaltır, emme etkisi ile
Herniyekitleyi redükteeder
Hernihacmini küçültür
Tedavinin sonuçları
TraksiyonTekniği Seçimi
Horizontallombertraksiyondavertebralayrılma sağlamak için
•20-45 kg kuvvet
•15-30 dkuygulanır
TraksiyonParametreleri
•ServikalKolon
PozisyonlamaPozisyonlama
Ağırlıkğrlık
SüreSüre
•LomberKolon
PozisyonlamaPozisyonlama
Ağırlıkğrlık
SüreSüre
ServicalKolon
•Ağırlık:Vertebralseperasyoniçin en az 11,5 kg kuvvet ile sürekli çekme yapılmalıdır.
Süre
*hastanın ağrıya toleransına göre seçilir.
•7-10 gün boyunca hergünyada 3-4 hafta boyunca haftada üç kere uygulanır.
•3-4 haftalık tedavi ile düzelme olmazsa traksiyonadevam edilmez, tanı gözden geçirilir.
LomberKolon
POZİSYON:
•Sırtüstü:Bacakların altına tabure
•Yüz üstü:Pelvisüst bölümüne yastık
•Kalçalar 70 derece fleksiyondaiken
Amaç:
•Lomberlordozdüzleşir
•PosteriorIVDA’nındaha fazla genişlemesi
•PVK gevşer
•Target(hedef )traksiyon;horizontaltraksiyondatraksiyonunetkilerini belli bir segmentteyoğunlaştırmak için hastaya özel bir masada pozisyon verilerek yapılan traksiyondur.
•Bunlar;segmentegöre anteflexion,lateralflexion,rotasyon olabilir.
Ağırlık:
**Vertikalpozisyonda vücut ağırlığı
**Horizontalvücut ağırlığına göre değişmek üzere 20-40 kg
Çekmekle ağrının kaybolması bir kriter!!!
Süre
•Statik lombertraksiyonda15-30 dk
•İntermittanİntermittantraksiyondatraksiyonda1010-60 sn çekme,
10-30 sn dinlenme
toplam uygulama süresi 10-30 dk
TraksiyonunEndikasyonları
•Sinir kökü sıkışması
•Subacuteklem ağrısı
•Dejeneratifeklem hastalığı
•Kronik evrede kompresyon fraktürü
•Eklem hipomobilitesi
•Paraspinalkas spazmı
•Diskojenikağrı
•Kırık tedavisi
•Yanıklı hastalar
•Kifoz,skolyozdüzeltilmesi
•1 ve 2. derece spondilolistezis
TraksiyonunKontraendikasyonları
1.Yetersiz deneyim
2.Primeryada metastatikmalignite
3.Omurilik basısı
4.Diskitisve spondilityapan omurganın enfeksiyözhastalıkları
5.İleri derecede İleri derecede osteoporozosteoporoz, , osteomalaziosteomalazi
6.Malignhipertansiyon ve kalp yetmezliği
7.Romatoidartritteservikaltutulum
8.İleri yaş(rölatif)İleri yaş(rölatif)
9.Hamilelik durumu
10.Akciğer hastalıkları
11.İleri derecede sıkıntılı ve gergin hastalardaİleri derecede sntılı ve gergin hastalarda
12.Boynun akut yumuşak doku hasarlarında
13.Temporamandibulareklem diskfonsiyonu
14.Carotisve vertebralarterdeki ileri ateroscleroz
15.Aktif peptikülser, hiatushernisi, göbek ve kasık fıtıkları, aort anevrizması, aktif hemoroid
16.Caudaequinakompresyonu
17.Servikalbölgede orta disk hernisinde
18.Akut inflamasyon
19.Stabilolmayan kırık
20.Akut zorlanma
21.Hipermobilite
22.Vaskülerhastalıklar
23.Myelopati
24.Yaralanmış kas üzerine
25.Hareketin kontrendikeolduğu durumlar
26.Mekanik olmayan ağrılar
Traksiyontedavisinin reçetelendirilmesi
•Vücut pozisyonu:oturma,sırt üstü,kalça ve diz flexiyonu
•Boyun pozisyonu:nötralve 30 derece flexionarasında
•Uygulamaşekli:şekli:sürekli veya sürekli veya intermittanintermittan
•Uygulananağırlık:hastanın durumuna göre karar verilir.düşük ağrlıkla başlayıp gittikçe artırılabilirı
•Diğer modaliteler:ısı vs.
•Süre:çoğunlukla 20 dk.
•Tedavi kürü süre vesıklığı:hergünveya günaşırı olarak 3-4 hafta boyunca
LomberDisk HernisiTedavisinde TraksiyonunEtkilerinin Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi
•32 LDH’liolgu
•45 kg –20 dkmotorize-statik traksiyon
•Traksiyonöncesi ve traksiyonun20.dk’sındaBT çekimi
HerniyeKitle Alanında Küçülme
En fazla küçülme medianhernilerdeortaya çıkmıştır
En fazla küçülme L4-L5 seviyeli
hernilerdeolmuştur
Traksiyonunperiferikeklemlerde kullanımı:
•**kalça ekleminde yapılan bir çalışmada 2mm ye varan eklem genişlemesi
•**Van Valburgve ark. Köpekler üzerinde yaptığı bir çalışmada ,ilizarovcihazıyla 9 hf. boyunca uygulanan traksiyonunkondrositfonksiyonlarında düzelmeyeyol açtığı
•**Videmenve Vanharanta7 hf.boyunca günde 1 satraksiyonlatavşanların diz ekleminde kıkırdak dejenerasyonunun azaldığı
•Diz osteoartritindetraksiyonile konvansiyonelfizik tedavi ajanlarının kullanımının kontrollü karşılaştırılması;
•ZKÜ FTR kliniği
•2004-2005 yıl,41-76 yaşlarında 43 hasta
•24 h;HP,Mikrodalga,KİE,traksiyon
•19 h,HP,Md,KİE
•Traksiyon;oturur pisyonda,ayak bileğine,diz extansiyondaiken
•20 dkintermittan(15kg çekme ,5kg serbest,5 sn liksürelerle)
•Öncesinde yüzeyelısıtıcılar,sonrasında exersizuygulaması şeklinde
•Yeterli klinik kontrollü çalışma olmaması
•Traksiyonkuvvetinin ne sürede,ne kadar güçte ve hangi teknikle uygulanması gerektiğinin belirsiz olması
Traksiyonperiferikeklemlerde kullanımı kısıtlamaktadır
TEŞEKKÜRLER

Fizik Tedavi Traksiyon adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.