EUTHYROX Tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

EUTHYROX
Tablet

Merck
Etken Madde(ler):
Levotiroksin sodyum

Piyasa Şekilleri:
200 mcg: 50 tablet, 150 mcg: 50 tablet, 25 mcg: 50 tablet, 50 mcg: 50 tablet içeren blister ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Her hastanın alacağı günlük doz laboratuvar testleri ve klinik değerlendirmelere dayanarak saptanır. Koroner kalp hastalığı olan yaşlı hastalarda ve uzun süreli hipotroidizmi olan hastalarda tiroid hormonlarıyla tedaviye başlarken özel önlem gerekir. Bu durumlarda tiroid hormonlarının sıkı takibi yapılarak, düşük bir başlangıç dozu uygulanır ve doz uzun aralıklarla, yavaş yavaş arttırılır. Ötiroid guatr tedavisi: İdame 75-200 mcg günde 1 kez. Ötiroid guatr cerrahisinden sonra nüksün önlenmesi: İdame 75-200 mcg günde 1 kez. Erişkinlerde hipotroidizmde yerine koyma tedavisi: Başlangıç (2-4 hafta ara ile 25-50 mcg’a arttırılabilir) 25-50 mcg günde 1 kez; idame 100-200 mcg. Çocuklarda hipotroidizmde yerine koyma tedavisi: Başlangıç 12.5-50 mcg günde 1 kez; idame 100-150 mcg/m2 günde 1 kez. Hipertiroidizm tedavisinde alınan ilaçlara ilave olarak Kullanıldığında 50-100 mcg günde 1 kez. Tiroid kanserinin supresyon tedavisinde: Önerilen total günlük doz 150-300 mcg. Kalbinde üfürüm olan çocuklarda tedaviye tam dozla başlanabilir. Erişkinlerde tedaviye düşük başlangıç dozuyla başlayarak, optimum miktarlara yavaşça arttırarak çıkılmalıdır. Günlük dozun tümü tek doz olarak sabahları, kahvaltıdan en az yarım saat önce boş mideye tercihen az sıvıyla (örneğin, yarım bardak suyla) alınmalıdır. Kullanımı kolaylaştırmak amacıyla tabletler bir miktar suda eritilirek süspansiyon halinde çocuklara verilebilir. Tedavi süresi, genellikle hipotiroidizmde, tiroid bezinin bir kısmının veya tümünün çıkarıldığı durumlarda ömür boyudur. Ötiroid guatr ve guatr tekrarının önlenmesinde (guatr nüks proflaksisi) aylar boyu veya yaşam boyu kullanılır. Hipertiroidizm tedavisine ilave olarak alındığında, hipertiroidizm tedavisi sürdürüldükçe kullanılmaya devam edilmelidir.

Endikasyonları:
Levotiroksin periferik organlarda triiyodotironin (T3)’e dönüşür ve T3 reseptörleri üzerinde, endojen hormonun gösterdiği bütün spesifik etkileri gösterir. Vücut endojen ve eksojen levotiroksini ayırt etmez. Azalmış veya yok olmuş tiroid fonksiyonlarının tedavisinde yerine koyma amacıyla, tiroid stimüle edici hormonun artışını (basit non-endemik guatr veya kronik lenfositik tiroiditte görülen) baskılamak amacıyla, cerrahi ve radyoaktif iyot tedavisine tamamlayıcı olarak ve tiroid supresyon testlerinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:
Levotiroksin sodyum kullanımı, tedavi edilmemiş tirotoksikozda, akut miyokardiyal enfarktüsünde ve tiroid hormonlarına belirgin bir şekilde aşırı duyarlılık gösterenlerde kontrendikedir. Tiroid hormonlarına karşı alerjik reaksiyonları kanıtlayan yeterli dökümantasyon mevcut değildir. Levotiroksin sodyum, dokunun adrenokortikal hormonlara olan ihtiyacını arttırır ve bu da bu tip hastalarda akut adrenal krize sebep olabilir. Bu nedenle düzeltilmemiş adrenal yetersizlikte de kullanımı kontrendikedir.

Uyarılar:
Tiroid hormonları ile tedaviye başlamadan önce kontrol altına alınması veya tedavi edilmiş olmalısı gereken hastalıklar: Koroner yetersizlik, hipofiz yetersizliği, adrenal yetersizlik, tiroid otonomisi. Koroner zayıflık, kardiyak yetersizlik veya taşikardiyak aritmisi olan hastalarda ilaca bağlı çok hafif hipertiroidizm olsa bile önlenmelidir. Bu nedenle böyle vakalarda tiroid hormon parametrelerinin sıkı kontrolü yapılmalıdır. Sekonder hipotiroidizm vakalarında yerine koyma tedavisine başlamadan önce neden belirlenmeli ve gerekli olan durumlarda destekleyici adrenal yetersizlik tedavisine başlanmalıdır. Tiroid otonomisinden şüphelenildiği durumlarda tedaviden önce TRH testi uygulanmalı veya supresyon sintigrafisi yapılmalıdır. Hipotiroidizmi olan postmenapozal kadınlarda ve osteoporoz riskinin arttığı durumlarda, levotiroksinin fizyolojik sınırların üzerinde serum düzeyleri önlenmeli ve tiroid fonksiyonları yakından takip edilmelidir. Gebelik kategorisi A’dır. Tiroid hormonları ile tedaviye hamilelik ve emzirme dönemlerinde özellikle devam edilmelidir. Yüksek doz levotiroksin tedavisi sırasında bile laktasyon sırasında anne sütüne geçen tiroid hormon miktarı bebekte hipertiroidizm oluşturmak veya TSH sekresyonunu inhibe etmek için yeterli değildir. Hamilelikte, hipertiroidizm tedavisinde kullanılan antitiroid ilaçlara ilave olarak verilmesi kontrendikedir. Antitiroid ilaçlar etkili dozlarda plasentayı geçtikleri için ilave levotiroksin tedavisi antitiroid ilacın daha yüksek dozunu gerekli kılar. Bu durum fetusta hipotiroidizm oluşmasına neden olabilir. Hipertiroidizmde, hamilelik süresince antitiroid ilaçlarla her zaman monoterapi uygulanmalıdır.

Yan Etkileri:
Levotiroksin sodyumun bireysel tolerans limiti aşıldığında, doz aşımı durumlarında ve özellikle tedavinin başında dozun çok hızlı arttırıldığı durumlarda; taşikardi, kardiyak aritmi, anjina, tremor, huzursuzluk, uykusuzluk, aşırı terleme, kilo kaybı, diyare gibi hipertiroidizmin tipik semptomlarının oluşması olasıdır. Böyle durumlarda günlük doz azaltılmalı veya ilacın kullanılması bir süre kesilmelidir. Yan etkiler ortadan kalktıktan sonra tedaviye yeniden dikkatli bir şekilde başlanabilir.

İlaç Etkileşimleri:
Levotroksin kan şekerini düşüren ilaçların etkisini azaltabilir. Bu nedenle tiroid hormon tedavisine başlandığında kan glikoz düzeyleri sıkça kontrol edilmeli ve gerekli görülürse antidiyabetik ilacın dozu düzenlenmelidir. Levotiroksin, antikoagülan ilaçları plazma proteinlerinden ayırdığı için antikoagülan tedavinin etkisi artabilir. Dolayısıyla tiroid hormonları ile tedaviye başlandığında koagülasyon parametrelerini düzenli olarak kontrol etmek gereklidir. Gerekli olursa antikoagülan ilacın dozu ayarlanmalıdır. Kolestramin alımı levotiroksin sodyumun emilimini inhibe eder. Bu nedenle levotiroksin sodyum kolestramin uygulanmasından 4-5 saat önce alınmalıdır. Aynı durum kolestipol için de geçerlidir. Alüminyum içeren ilaçlar’ın (antiasit, sükralfat) levotiroksin’in etkisini potansiyel olarak azalttığı saptanmıştır. Bu nedenle levotiroksin içeren ilaçlar alüminyum içeren ilaçların uygulanmasından en az 2 saat önce verilmelidir. Aynı durum demir içeren ilaçlar için de geçerlidir. Salisilatlar, yüksek dozda furosemid (250 mg), klofibrat ve diğer maddeler levotiroksin sodyumu plazma proteinlerinden ayırabilir. İyod içeriği nedeniyle amiodaron hipertiroidizmi, aynı zamanda hipotiroidizmi tetikleyebilir. Farkedilmeyen otonomi olasılığı ile görülen nodüler guatr vakalarında özel önlem önerilir.

EUTHYROX Tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.