ETOL FORT Etkileşimler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Etol Fort Film Tablet yüksek oranda proteinlere bağlandığından birlikte kullanımları sırasında proteinlere yüksek oranda bağlanan diğer ilaçların (antikoagülanların) dozlarında ayarlama yapmak gerekir. -Etodolak�ın glyburide(glibenclamide) ile birlikte kullanımında belirgin bir farmakokinetik ya da farmakodinamik etkileşme görülmemiştir. -Etodolak�ın, diğer NSAİ İlaçlar gibi, renal prostaglandinler üzerine olan etkileri nedeniyle; siklosporin, digoksin, lityum ve metotreksat ile birlikte kullanımı, söz konusu ilaçların eliminasyonunda değişikliğe yol açabilir ve sonuçta bu ilaçların serum düzeylerinde oluşan yükselmeler toksisite artışına neden olabilir. Siklosporin, digoksin, lityum ve metotreksat ile birlikte Etodolak ya da başka bir NSAİ ilaç kullanan hastalar (özellikle böbrek fonksiyonları bozulmuş olanlar), söz konusu ilaçlara bağlı spesifik toksisite gelişmesi açısından gözlenmelidir. -Kardiyak, renal veya hepatik yetmezliği olan, diüretik kullanan hastalarda Etodolak dikkatle kullanılmalıdır. – Etodolak aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında aditif etkileşmeye neden olur. – Tiklopidinin trombositler üzerindeki antiagregan etkisini artırır. Birlikte kullanım sıra- sında kanama zamanı takip edilmelidir.Diğer non-steroidal antienflamatuvar ajanlarla birlikte kullanıldığında ülser ve hemoraji riski artar. – Etodolak�ın fenitoin ile birlikte kullanımında belirgin bir farmakokinetik etkileşme görülmemiştir. – Erlich reaktifi ile bilirübin tayini (idrarda Etodolak’ın fenolik metabolitlerinin bu- lunması nedeni ile) yanlış pozitif sonuç verebilir.

ETOL FORT Etkileşimler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.