Epidemiyoloji ve Demografi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Epidemiyoloji ve Demografi

Sağlık hizmetlerinde temel amaç toplumun sağlık düzeyini yükseltmektir. Nasıl bireyin sağlığı hekim muayenesi ile inceleniyorsa, toplum sağlığı da epidemiyolojik çalışmalarla incelenir.

Hastalanma, ölüm ve sakatlanma oranları toplumun sağlık durumu ve düzeyi hakkında bilgi verir. Bu oranların diğer toplumların oranıyla karşılaştırılması ve zaman içindeki değişimi, sağlık düzeyinin ne durumda, hangi yönde ve hangi değişim hızıyla değiştiğini gösterir. Bu oranlar kayıtlara ve nüfus sayımlarına göre hesaplanabilir.

Demografi Grekçe demos (halk) Graphos (yazım) sözcüklerinin birleşmesidir. Modern nüfus incelemeleri başlıca 2 yönde olmaktadır.

Nüfus değişimleri

a- nüfusun miktarına ve bünyesine etki yapan değişikliklerin incelenmesi bunlara yaşamsal olaylar denir. Doğumlar, ölümler vb
b-bireylerin kategori değiştirmesi şeklindeki olayların incelenmesi bunlar nüfus hareketleridir. Göçler, evlenmeler, boşanmalar gibi
belirli bir sürede bir ülke nüfusunu oluşturan bütün bireyler değişebilir. Gerçekte nüfus dengesini doğum, ölüm ve göç olayları sağlar.

Demografi nedir, başta büyüklüğü, yapısı ve gelişmesi olmak üzere nüfusu çeşitli yönleriyle inceleyen bilim dalıdır.

Nüfus, belirli bir bölgede belirli bir anda yaşayan tüm bireylerin meydana getirdiği kütle olarak tanımlanmaktadır. Sınırları belirtilmiş olmak koşuluyla bir köy, bir şehir, bir bölge, ülke hatta kıta nüfusundan söz edilebilir.

Demografik veriler nüfus sayımlarından elde edilir.
Türkiye’de ilk nüfus sayımı 1927 tarihinde yapılmıştır. İkinci nüfus sayımı 1935 yılında yapılmıştı. Ve sonraki her 5 yılda bir yinelenmiştir. Nüfus verileri ülkenin sağlık düzeyi göstergelerinin hesaplanmasına olanak tanımaktadır.

Epidemiyoloji ve Demografi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.