Enfeksiyonun Gelisimi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Enfeksiyonun Gelişimi

Enfeksiyon hastalığı bireyde genel olarak şu dönemleri izler.
Kuluçka Dönemi: Patojen mikroorganizmanın vücuda girme­siyle ilk belirtilerin görülmesi arasındaki süredir.

İlk Belirtilerin Görüldüğü Dönem: İştahsızlık, hafif ateş ve halsizlik gibi hastalığın erken belirtiler gösterdiği başlangıç dönemi­dir. Bu dönemde hastalığın bulaşma olasılığı yüksektir.
Hastalık Dönemi: Hastalığa özel belirti ve semptomların sergi­lendiği dönemdir.

İyileşme Dönemi: Hastalığın akut semptomlannm ortadan kalktığı dönemdir. İyileşme süresi enfeksiyonun şiddetine ve hasta­nın genel sağlık durumuna bağlıdır.

Enfeksiyon Kontrolünde El Yıkamanın Önemi

El yıkama.enfeksiyon zincirini kırarak mikroorganizmaların ya­yılmasını engelleyen basit ve son derece etkili bir işlemdir.

Ellerin yıkanması gereken durumlar

Çalışanların acil durumlar dışında ellerini kesinlikle yıkama­ları gereken durumlar şunlardır:
1. Ameliyat, kardiyak kateterizasyon, anjiyografi, doğum gibi beden boşluklarına ya da organlara küçük cerrahi girişim ve acil servis polikliniklerindeki işlemlerden önce ve sonra,
2. Yenidoğan ve yoğun bakım ünitelerinde yatan ve/veya im-munosupresif tedavi gören hastaların bakımından önce ve sonra,
3. Cerrahi işlemlerde ve hasta bakımında kullanılan aletlere do­kunmadan önce ve sonra,
4. Kan, idrar, balgam gibi beden atıklarıyla temastan sonra,
5. Hastanın atıklarıyla bulaşmış malzemeye dokunduktan sonra,
6. Aynı hastanın bakımında farklı işlemleri gerçekleştirme sıra­sında,
7. Enfekte hasta bakımından sonra,
8. Hastanın oral ilaç tedavisinden, beslenmesinden önce ve son­ra eller yıkanmalıdır.

Acil ünitelerindeki hastalarda enfeksiyon ya da enfeksiyon hastalıkları her zaman olabilir. Acil ünitesine solunum sistemi enfeksiyonuyla gelen hastalar, toplumu ve mevsimsel insidansı yansıtırlar. Genellikle viral olan bu tip enfeksiyonlar acil perso­neli için daima risk oluştururlar. Aynı zamanda tanısı konmamış hastaların kanları, HIV ve HBV(Hepatit B virüsü) yönünden bü­yük tehlike oluşturur. Bu nedenle acil personelini tehdit eden en­fekte kan ve vücut sıvıları için “Üniversal” ya da evrensel ön­lemler” olarak tanımlanan bazı önlemlere uyulması son derece önemlidir.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde Hastalık Kontrol Merkezi’inde yürütülen çalışmalar, HlV’le enfekte olduğu bilinen hastanın kanı ile kontamine bir iğnenin batması sonucu bulaş­ma riskinin %1′ den daha az, ancak hepatit B riskinin %6-30 arasında değiştiğini göstermektedir. HIV de ölüm olasılığının %100 olmasından dolayı toplumsal duyarlılık HBV den daha yüksektir.

Enfeksiyonun Gelisimi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.