Emzirme

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Emzirme, şişeyle süt verilmesine tercih edilmeli midir?
Evet.

Anne sütü çocuk için neden daha iyi olmaktadır?
Çocuğun büyüme ve gelişmesi için gerekli bütün maddeler anne sütünde bulunmaktadır. Temiz ve sterildir. Isı derecesi gerektiği gibidir. Ayrıca anne sütünde, çocuğu hastalığa karşı koruyan bağışıklık maddeleri de bulunmaktadır.

Çocuğu emzirmenin psikolojik avantajları var mıdır?
Evet, hem ana hem de çocuk için vardır. Yakınlaşma, kucaklaşma, sarılma vb. Bunlar hem ana ve hem de çocuk için büyük önem taşır.

Çocuk emziren bir annenin özel bir rejime tâbi tutulması gerekli midir?
Tam bir rejim anne için gereklidir. Annenin günde yaklaşık bir litre süt içmesi ve çok miktarda sıvı şeyler alması gerekir. Rejiminde yumurta, et, meyveler, sebze ve tahıldan yapılan besin maddeleri bulunmalıdır.

Çocuk emzirmekte olan bir anne, bazı gıda maddelerini yemekten kaçınmalı mıdır?
Evet. Lahana gibi gaz yapabilecek maddelerden kaçınmalı ve fazla miktarda çikolata yememelidir.

Çocuk emzirmekte olan bir anne rejimine vitaminler ilâve etmeli midir?
Yalnız tam bir rejimi gereken yiyecekleri yiyememekteyse veya kendisinde bir vitamin eksikliği varsa evet.

Annenin almakta olduğu ilâçlar veya yatıştırıcılar sütüne tesirli olabilir mi?
Bu hususta doktora danışılmalıdır. İlâçların büyük çoğunluğu anne sütünde kendisini göstermemekteyse de, bazı ilâçlar çocuğa zararlı olabilir.

Çocuk emzirmekte olan bir anne ne gibi ön tedbirler almalıdır?
a. Yeterli derecede istirahat etmeli.
b. Gevşemesi için gereken dinlenmeyi ihmal etmemeli.
c. Gerginlik ve kuruntulardan kaçınmalı.
d. Fazla sigara kullanmamalı.
e. Fazla alkollü içkiler almamalı.

Çocuğa süt vermek annenin dişlerinde bozulmalara neden olabilir mi?
Hayır. Bununla beraber her gün aldığı besin maddelerinde gerekli miktarda kalsiyumun vücuda girmesini temin etmelidir. Bu, esasen gereken miktarda süt içmekle yerine getirilmiş olacaktır.

Çocuk emzirmek, anneye bazen olumsuz etki yapabilir mi?
Çocuk emzirmekle duygusal bakımdan rahatsız olmaktaysa evet. Çocuğu emzirirken fazlasıyla sinirlenen, gerginleşen ve bu durumdan aşırı bir rahatsızlık duyan kadınlar çocuk emzirmekten kaçınmalıdırlar.

Anne hasta ise veya takat kesici kronik bir hastalıktan mustaripse ço¬cuğa süt vermeli midir?
Hayır.

Çocuğa ne gibi hallerde anne sütü verilmemelidir?
Çocuk çok küçük veya zayıfsa, vaktinden önce dünyaya gelmişse, çocukta yatkın damak ya da yarık dudak (tavşan dudağı) varsa.

Doğumdan ne kadar sonra anne çocuğu emzirmeye başlayabilir?
İlk günden sonra.

Doğumdan birkaç gün sonraya kadar annenin göğüslerinde süt var mıdır?
Hayır. Ancak emzirilen çocuk memeden kolustrum (colüstrum) diye tanınan bir madde emebilmektedir.

Kolustrum nedir ve neye yarar?
Kolustrum, göğüslere süt gelmeden önce, bunlardan gizlenmiş olarak kalan bir maddedir. Kolustrumda birçok mikroba karşı bağışıklık kazandıran maddeler mevcuttur ve bunlar çocuğu yaşantısının ilk günlerinde dış etkenlere karşı korumakta yardımcı olmaktadırlar.

Memelerden süt gelinceye kadar yeni doğan çocuk bu iki üç gün içerisinde gerekli olan besini alabilmekte midir?
Evet. Memeden verilen süt çok kez biberonla takviye edilmektedir.

Anne sütü ne zaman akmaya başlar?
Doğumdan üç veya dört gün sonra.

Annenin memelerine sütün akmasını ne temin eder?
Annenin vücudunda bulunan bazı hormonlar. Çocuğun emme ameliyesi de süt akışının gelmesini hızlandırmaya yardımcı olmaktadır.

Çocuğun emzirilmesi hangi fasılalarla yapılmalıdır?
Normal ve sağlıklı bebeklere her üç veya dört saatte bir süt verilmesi gereklidir.

Bebek ihtiyaç gösterirse kendisine daha kısa süreler içerisinde meme emzirilebilir mi?
Evet, ancak her iki saatte bir defadan fazla, olmamak şartıyla.

Bebek her iki memeden de emzirilmeli midir?
Genellikle her iki memeden de emzirmelidir. Daha sonraları her süt verişte ayrı bir memenin tercih edilmesi daha doğrudur.

Her emzirme süresi ne kadar olmalıdır?
Yaklaşık yirmi dakika. Bazı hallerde bebeği her memede on – onbeş dakika bırakılması tercih edilir.

Bebek emzirilirken uyuya kalırsa ne yapılmalıdır?
Hafif hareketler onu uyandırmaya yeterli olabilir. Bebeğe emzirme sırasında beş dakikalık bir dinlenme süresi tanınmalıdır; fakat bu süre geçirilmemelidir. Böyle bir dinlenme süresinden sonra bebek normal oranda yeniden emzirmeye başlanmalıdır.

Bir anne bebeği emzirirken ne gibi bir pozisyon almalıdır?
İlk günlerde, daha anne hastanedeyken, yatakta yân yatarak çocuğunu emzirebilir. Bundan sonra rahat bir sandalyede oturup bebeğin emzirilmesi tercih edilir.

Süt verme aralarında bebeğe su verilmeli mi?
Buna çoğunlukla ihtiyaç görülmemektedir. Ancak bebek çok susayıp ağlarsa, o zaman ona 50-60 grama kadar kaynatılmış su verilebilir.

Çocuk uyumaktaysa emzirme saatleri aksatılabilinir mi?
Doğumdan sonra ilk günlerde böyle aksamaların yapılmaması gerekmektedir. Daha sonraları çocuğun fazla uyumasına izin verilebilir ve aksatılan emzirme, gece bebeğe biberonla verilecek sütle telafi olunabilir.

Çatlak meme başlarının tedavisi nedir?
Meme başları çatlak olan bir anne, bir sürebebeği emzirmemeli veya süt vermede memeleri değiştirmelidir. Eczanelerde satılmakta olan bir meme başı mahfazası memeyi korur ve daha çabuk iyileşmesine yardımcı olur. Her emzirmeden sonra krem kullanılabilinir; ancak çocuk yeniden emzirilmeden önce bu krem iyice yıkanma suretiyle çıkarılmalıdır.

Meme başlarının bakımı için ne yapılmalıdır?
En önemlisi temizliktir. Meme başları her emzirmeden önce ve sonra yıkanmalıdır. Göğüsleri kaldıran ve rahat ettiren bir sutyen kullanılmalıdır.

Katılaşmış memelerin tedavisi nasıl yapılır?
İyi destekleyici bir sutyen ve sancı dindirici ilâçların kullanılması.

Metrelerde bir enfeksiyon baş göstermişse emzirmeye ara verilmeli mi?
Ancak fazla sancı yapmaktaysa veya bir apsenin boşaltılması gerekmekteyse.

Memeye ait bir rahatsızlık sonucu emzirme durdurulmuşsa, daha sonra anne yeniden bebeği emzirmeye başlayabilir mi?
Evet. Ancak memeler bu arada devamlı olarak pompalanmışsa ve süt akımı normal kalmışsa.

Bebeğe meme verilmesi ne kadar süre devam etmelidir?
Yaklaşık dört ile yedi ay arası.

Dört ile yedi ay arasında bebeğin emzirilmesi durdurulabilir mi?
Evet.

Bebeği sütten kesmek zor bir iş midir?
Hayır. Bebeklerin büyük çoğunluğuna hayatlarının ilk aylarında anne sütüne ilâveten biberonla da süt verilmekte olduğundan memeden kesilmesine fazla karşı koymayacaktır.

Bebeği yardımcı biberonla beslemeye ne zaman başlanılabilir?
Bebek iki veya üç haftalıkken.Çocuk iki aylık olduktan sonra annenin günde iki emzirme faslını keserek bunları biberonla karşılaması gerekir.

Annenin bebekten iki veya üç gün ayrılması gerekirse ne yapılmalıdır?
Annenin sütten kesilmemesi için memeler pompalanmalıdır. Bu şekilde çocuğundan ayrılan bir anne döndükten sonra bebeği yeniden emzirmeye başlayabilir.

Eğer anne ile bebek birkaç günden fazla bir süre birbirlerinden ayrı kalacaklarsa, emzirmenin tamamen durdurulması ve biberona dönülmesi doğru mu olur?
Evet.

Çocuğun anîden anne sütünden kesilmesi zararlı olabilir mi?
Hayır. Çocukların çoğunluğu anne sütünden biberona dönüşü gayet normal karşılamaktadırlar.

Biberonla beslenmekte olan çocuklara verilen vitaminler ve katı yemekler anneleri tarafından emzirilmekte olan çocuklara da verilebilir mi?
Bu ilâve besin maddelerinde bir ayrım yapılmamaktadır.

Anne, çocuk emzirmesine son verdikten sonra ne yapmalıdır?
Genellikle sıkı bir sutyen takmalıdır. Birkaç gün de, aldığı sulu şeylerin az olması tavsiye edilmektedir. Periyodik olarak memeler boşaltılmadığı takdirde bunlar yeniden dolmaz. Süt üretiminin hızı özellikle çocuğun emmesinden ve meme boşanmasından ileri gelmektedir.

Annenin, çocuğu sütten kestikten sonra sancı dindirici ilâçlar almasına izin verilir mi?
Evet.

1 ay sonra tekrar emzirilir mianne bebeğini ara verdikten sonra tekrar emzirebilir mianne sütten kestikten sonra tekrar başlayabilir mianne sutunu kesip sonra tekrar verilmesiapseli meme emzirilirmibebeğin emzikten kesilmesiyle anne ne yapmalıbebek emzirilirken kilo verilirmibebek emzirilirken neden uyumasına izin verilmemelibebek memeden hangi maddelerlesüttenbebek yatarak emzirilirmibebeklerde tavşan dudağıbebeklerde tavşan dudakbiberonla beslenen bebeklerin su içmesi gereklimidirçocuğu memeden kesmecocuk emziriyorelma sirkesi içenler bebek emzirebilir mi?emziren anne sütyen takmalı mıemziren anneler için rejimemziren anneler nasıl rejim yapmalıemziriken nasıl sütyen takmalıemzirirken göğüs içinde sancıemzirirken göğüslerde sancıemzirirken süt verilmelimiemzirirken uyuyakalınırsaemzirirken uyuyakalınırsa bebek ölürmüEMZİRME SIRASINDA MEMEDE SANCIemzirmekte sigaranın zararıemzirmeye ara verdikten sonra tekrar emzirmeemzıren anneler sutyen takmalı mıgece biberenlo sut verilmesi dogrumudrgögüs süt birikmesi lahanagögüsler icin lahanameme çatlağı olan anne emzirmeli mimeme sancımemeden kestikten sonra sancısigara içen anneler bebeklerini emzirmemeli misigara içen annenin emzirmesisigara içen bir annenin emzirmesitavsan dudak tedavıleritavsan eùzirmesitekrar emzırmeut hormonlari cocugu memeden ketikten sonra ne zaman normale geliryarık damak olan cocukta tedaviyeni dogmus bebeklerde tavsan dudak yarik damak tedavisi resimliyeni dogmus bebeklerde yarik dudak fotograflariyenı doğmuş tavşan

Emzirme adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.