Elma Tipi Sismanlik

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Elma tipi şişmanlık

Bel çevresinin önemini biraz daha vurgulayabilir misi­niz? Kadın ve erkekte fark ediyor mu?

Genellikle kadınlar “armut tipinde”, erkekler “elma tipinde” şişmanlıyor. Elma tipi şişmanlık daha kötü. Ar­mut tipi şişmanlık, yani kalçada yağ toplanması o kadar tehlikeli değil. Bel çevresinde toplanan yağ, metaboliz­mayı daha kötü etkiliyor. İyi kolesterolü düşürüyor, trigliseridi ve şekeri yükseltiyor. Her hastada nasıl tansi­yon ölçüyorsak, bel çevresini de ölçüyoruz. Riskin başla­dığı belli sınırlar var: Erkeklerde 102 cm’yi, kadınlarda 88 cm’yi geçmemesi gerekiyor. Son zamanlarda bu ra­kamlar daha da düşürüldü. Erkeklerde 95 cm’den sonra kalp hastalığı riskinin başladığı ülkemizdeki araştırma­larda da gösterildi.

Hocam bir de “beden kitle indeksi” yok muydu?

Beden kitle indeksi şişmanlıkla ilgili genel bir fikir verir. Kilogram olarak vücut ağırlığının, metre olarak boyun ka­resine bölünmesiyle elde edilir. Yağın nerede toplandığını ifade etmez. Bel çevresini ayrıca ölçmek, beden kitle indeksi ölçümü üzerine katkıda bulunur. Beden kitle indeks­leri aynı olan iki kişiyi alırsak, bunlardan bel çevresi daha kalın olanın riski daha yüksektir.

Çok enteresan! Erkeklerin bel çevresinde biriken yağ­lar için “içki göbeği” deyip pek önemsemiyoruz. Demek ki bel çevresinde biriken yağların çok ciddiye alınması ge­rekiyor.

Tabii ki! Bu önemli bir risk faktörü. Türkiye’de de özellikle TEKHARF çalışmasında gösterildi. Beden kitle indeksiyle ifade edilen şişmanlık zaten bir risk, ama yağla­rın bel çevresinde birikmesi, bu riski daha da artırıyor.
Bence bu çok önemli bir mesaj oldu. Bir şeyi daha me­rak ediyorum. Vücudumuzun yağlanması gibi kalbimiz de yağlanır mı?

Yağ zaten bütün organlarımızda bir miktar var. Kara­ciğerimizde de, bağırsaklarımızda da, kalbimizin çevre­sinde de yağ var, bizim için tehlikeli olan damarların içi­nin yağlanması. Kişi çok şişman olduğu için bütün or­ganlarında yağlanma olabilir, buna kalp de dahildir, ama o kişinin damarlarının içinde yağlanma yoksa risk altın­da değildir. Her şişman kişinin damarlarının içi de yağlı olacak diye bir şey yok. Damarlardaki yağlanmayı şiş­manlığın yanı sıra diğer faktörler de belirliyor. Koleste­rol, trigliserid düzeyi, tansiyon, sigara içilip içilmediği, kan şekeri, bütün bunlar birlikte rol oynuyor. Kişi şiş­man ve şeker hastasıysa riski çok artıyor, bazıları da var ki şişman olmasına rağmen şekeri, tansiyonu, kolestero­lü yükselmiyor. Bu kişilerde kalp-damar hastalığı riski çok artmaz.

Elma Tipi Sismanlik adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.