Ellerde ve Bacaklarda Romatizma

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Romatizma Hastalıklarıyla İlgili Soru ve Cevaplar

Palindromik Romatizma ve Ellerde Bacaklarda Romatizma

Annemde bel fıtığı mevcut. Ancak ağrısı belde değil. Sol ba­cakta topuğa iniyor. Belde ağnyapmayan beljitığı olur mu?

Bel fıtığı genellikle belde ağrı ve hareketlerde tutukluk ya­par. Bazende bel ağrısı ile birlikte bacağa yayılan ağrıya yol açar. Bacağa yayılan ağrıya siyatik denir. Bazende belde herhangi bir ağrı yapmadan sadece bacakta ağrı yapabilir. Ağrının özelliği ço­ğu zaman ayak sırtına veya topuğa kadar yayılmasıdır. Ayrıca ağrı ile birlikte uyuşma, kuvvetsizlik, reflekslerin kaybolması ve bacakta incelme de olabilir.

Bel ağrısı için gittiğim doktorların çektirdikleri filmlere ba­kan bazı doktorlar fıtık olduğuna, bazıları omurlar arasında dar­lık olduğuna, bazıları da normal olduğuna karar verdiler. Acaba hangisi doğru?

Bel fıtığı olan kişilerde çekilen röntgen filmlerinde bel omur­larının arasında daralma görülür. Bel fıtığının en önemli belirtisi omurların arasındaki daralmadır.Ancak bazen bel kemikleri ara­sında doğuştan hafif bir darlık bulunabilir. Bu darlığın fıtıktan dolayı mı olup olmadığına muayene bulguları ile karar verilir. Bu nedenle aynı bel filmine bakan farklı doktorlar omurlar arasında daralma veya fıtık var diyebilirler. İkisi de doğrudur. Muayenede bir şey bulamayan doktorlar ise omurlar arasındaki daralmayı normal olarak kabul edebilirler.

Babamda 10 yıldır bel fıtığı nedeniyle bel ağrısı oluyor. En sonunda ameliyat olmaya karar verdi. Ameliyattan sonra 1 ay kadar rahatladı. Ancak 6 aydır bel ağrıları tekrar başladı. Sebebi nedir?

Bel fıtığı ameliyatına karar vermeden evvel mutlaka hastalara fizik tedavi ve egzersiz programı uygulanarak bel, karın ve sırt kasları güçlendirilmeli, elastikiyetleri artırılmalıdır. Çünkü bel fı­tığı ve ağrı olan hastalarda bel kasları ağrı ve hareketsizlik nede­niyle zayıflamış ve ortalama güçlerinin yarısını kaybetmişlerdir. Bu durumdaki bir kişinin ameliyat olması halinde bel kasları bi­raz daha zayıflar ve hastanın ameliyatla bel fıtığı düzeltilse bile ameliyattan sonra ayakta duracak hali kalmaz. Çünkü bel kasları hastayı taşıyamaz.

Ameliyattan sonra fıtığı düzeltilen ve ağrıları kaybolan hasta ayağa kalktıktan sonra bel kaslarında zorlanma­ya bağlı yeni ağrılar ortaya çıkar. Hatta hafif bir bel zorlanmasın­da yeni bel fıtığı ortaya çıkabilir. Bu nedenle ameliyat edilmeden önce bel kaslarının mutlaka çok iyi bir egzersiz programı ile kuv­vetlendirilmesi gerekir.

Bel fıtığı rahatsızlığı çekiyorum. Son gittiğim doktor ilaçlı bel filmi çekilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans gibi tetkiklerin olduğunu duydum. Bunların hangisini önerirsiniz. Bunları yaptırmanın herhangi bir yan etki­si veya zararı olur mu?

Bel fıtığı son yılara kadar klasik röntgen filmleri ile konulmaya çalışılıyordu. Klasik filmlerde fıtık çok ilerlemeden anlaşı­lamaz. İlaçlı filim denilen Miyelografi’de bele filimde görülen radyoopak ilaç (renkli ilaç) verilerek filimde ilacın nerelere kadar gi­debildiğine bakılarak fıtık olup olmadığına karar verilir. İlaç alerjisi, enfeksiyon, baş ağrısı vb. yan etkiler ortaya çıkabilir. Bilgisa­yarlı tomografi ve manyetik rezonans yeni tetkikler olup ilaç kulla­nılmadan beldeki hafif fıtıklar dahi görülebilir. Yan etkileri yok­tur. Üç tekkikde de % 10-15 oranında bel fıtığı görülmeyebilir ve­ya fıtık olmasa bile fıtık varmış gibi zannedilebilir.

Bel ağrıları fizik tedavi ile düzelir mi? Özellikle hangi tür bel ağrısı fizik tedaviden faydalanır?

Bel ağrılarının tedavisinde fizik tedavi oldukça etkilidir. Fizik tedavi araçları bel kaslarını ısıtarak, uyararak güçlendirir ve elas­tikiyetlerini artırır. Özellikle bel fıtıkları, bel kireçlenmeleri, bel kaslarının zayıflığına bağlı olarak oluşan bel ağrıları ve ankilozan spondilit başta olmak üzere bir çok romatizma! bel ağrısında has­talar fizik tedaviden fayda görürler.

İki yıldır sol bacağım ağrıyor. Bel fıtığı dediler. Ağrı şimdi de sağ bacağıma yayılmaya başladı. Bazıları beljıtığının ağrısının bir bacakta olduğunu söylüyorlar. Halbuki benim iki bacağımda ağrı var, Başka bir sebep olabilir mi?

Bel fıtığında belde ve zaman zaman bacaklarda yayılan ağrı­lar olur. Ağrı genellikle bir bacağa yayılır. Bazen diğer bacağa ge­çer. Nadirende fıtığın şekli ve ağırlığına bağlı olarak her iki ba­cakta ağrı görülebilir.

Belimdeki ağrı nedeniyle 8 yıldır tedavi görüyorum. Belimde kayma olduğu söylendi. Bir aydır boynumda da benzer ağrılar var. Acaba belimdeki kaymadan boynum etkilenir mi?
Bel kaymasına bağlı oluşan ağrılar sırta yayılabilir. Ancak boyun bölgesi bel fıtığından fazla etkilenmez. Bazen hassas kişilerde bel fıtığının ağrısı nedeniyle özellikle uzun süren vakalarda gerginlik ve huzursuzluk oluşur. Gerginlik hastanın özellikle bo­yun kaslarında spazm ve ağrıya yol açabilir. Yani bel fıtığı direk olarak değil dolaylı olarak boyunda ağrı nedeni olabilir.

Üç yıldır bel fıtığından rahatsızım. Son gittiğim beyin cerrahi ameliyat gerektiğini, bel fıtığının ancak ameliyatla düzeleceğini ve zaman kaybettiğimi söyledi. Ne dersiniz?

Bel fıtıklarının önemli bir kısmı ameliyatsız düzelir. Kesin ameliyat da gerekse mutlaka ameliyattan önce fizik tedavi ve eg­zersiz ile kasların yumuşatılması ve güçlendirilmesi ondan son­ra ameliyat yapılması gerekir. Eğer hasta ağrılı dönemde egzer­sizlerini yapmışsa zaman kaybetmiş sayılmaz. Ancak ağrı nede­niyle bel kaslarını kullanmaz ve egzersizde yapmaz ise kaslar git­tikçe zayıflar ve yapılan ameliyatta başarılı olmaz. Ameliyattan sonra da mutlaka fizik tedavi ve egzersiz yapılması gerekir.

3-4 yıldır disk hernisi nedeniyle bel ağrısı çekiyorum. İki hafta evvel ağır bir eşya kaldırırken belimdeki ağrı birden sol bacağıma yayıldı. Belimdeki ağrı kayboldu. Şimdi bacağım ağrı­yor. Acaba fıtık bacağıma mı kaydı?

Bel fıtığı olanlarda genellikle ağrı belde olmaktadır. İleri dö­nemlerde yeni bir bel zorlamasını takiben beldeki ağrı bacağa ya­yılmaya başlar. Bazen bacağa yayıldıktan sonra beldeki ağrı kay­bolabilir. Ağrının bacağa yayılmasının nedeni fıtığın bacağa ya­yılması değil beldeki fıtığın biraz daha kayıp bacağa giden siniri sıkıştırmasıdır.

Bildim bileli belimde ve sağ bacağımda ağrım oluyor. Çok doktora gittim. Bel fıtığı, bel kayması, disk hernisi ve siyatik şek­linde çok farklı teşhisler konuldu. Acaba hangisi doğrudur?

Beldeki omurlar arasındaki disklerin kayması belde veya hem bel hemde bacakta ağrıya yol açar. Bu durum disk hernisi, bel fıtığı, bel kayması veya siyatik olarak değişik sekilerde ifade edilebilir. Sonuç olarak hepsi aynı şeyi ifade etmektedir. Yalnız bel kayması bazen omurların birbirleri üzerinde kayması (Spon-dilolistezis) durumunda da kullanılmaktadır.

Belimde disk kayması var. Bir doktor eşimle ilişkimi yasakla­dı. Tavsiyeleriniz nelerdir.
Bel kayması olan kişilerin ağrılı dönemde belini korumaları gerekir. Ayrıca banyodan sonra belin soğuktan korunması gere­kir. Bu nedenle ağrılı dönemlerde belin korunması açısından ilişki yasaklanabilir.

6 yıl önce yüksekten düştüm ve şiddetli bir bel ağrım başladı. 6 ay evvel bilgisayarlı tomografi çektirdim. Doktor iki yerde be­limde kayma olduğnu söyledi. Beljıtığı iki yerde olabilir mi?
Belde omurlar arasındaki kayma birden fazla yerde olabilir. Özellikle yüksekten düşme, trafik kazası gibi bele yönelik şiddetli darbelerden sonra belde birden fazla yerde bel fıtığı olabilir.
45yaşında bir ev hanımıyım. İkinci doğumum biraz zor ol­du. Takiben belimde ağrılar başladı. Bebeğim 1 yaşında hala za­man zaman belimi üşüttüğüm ve zorlandığım zaman belimde ağ­rılar oluyor.

Hanımlarda hamilelik döneminde bel kasları ve bağları uzun bir süre zorlanmakta ve yapıları bozulmaktadır.Yapısı bozulan kas ve bağlar doğumdan sonra belde ağrı meydana gelmesine se­bep olurlar. Özellikle hafif bir üşütme ve hafif bir zorlamayı takiben bu bağ ve kaslarda ağrı ortaya çıkar. Tedavi kolay olup düzenli bir egzersiz programı ile bel kasları ve bağlarının kuvvet­lendirilmesi ve eski elastikiyetlerinin kazandırılması ile mümkündür.

Ellerde ve Bacaklarda Romatizma adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.