Ecza dolabında olması gereken malzemeler

Yazar:   Tarih:   Kategori: İlk Yardım 

Bir kaza s?ras?nda, doktor yeti?inceye kadar, kazan?n meydana getirdi?i zarar? en aza indirmek veya gecikme sonucu vuku bulmas? mümkün tehlikeleri bertaraf etmek için yapabilece?imiz ilk müdahaleler gerçekten çok önemlidir. Bu müdahalelerin neler olabilece?i, kazan?n cinsi ve ?ekline göre, ayr? ayr? yeri geldikçe anla??l?r bir dille izah edilmi?tir.
ecza dolab?

* ?lk yard?m dolab?m?zda bulunmas? gereken ilaç ve malzemeler:
– Amonyak (100 cc. lik bir ?i?ede)
– Hind ya?? (mushil olarak, 200 cc. lik bir ?i?ede)
– Karbonat veya karbonatl? su (antiseptik madde olarak, 200 cc. lik bir ?i?ede)
– ?peka ?u rubu (kusturucu olarak, 200 cc. lik bir ?i?ede)
– Tentürdiyot (dezenfektan olarak % 2 lik eriyi?i, 100 cc. lik bir ?i?ede)
– Lastik torba (yaray? so?uk veya s?cak tutmak için)
– El feneri (göze, kula?a veya nefes yoluna kaçm?? cisimleri görebilmek için)
– Dereceli kap (dezenfektan eriyikleri oran?na göre haz?rlayabilmek için kullan?lan cc. ölçekli cam kap)
– Çe?itli yara ve yan?k merhemleri
– Damlal?k
– Vücut ate?ini ölçmek için derece
– Aspirin (bir kutu)
– Di? a?r?s?n? dindirici ilaç
– Ate? dü?ürücü ?urup veya fitiller
– Makas (gaz bezi ve sarg? bezi kesmek için)
– De?i?ik büyüklükte üç adet pens (büyük c?mb?z)
– Bir kutu çengelli i?ne
– De?i?ik ebatlarda haz?r gaz ve sarg? bezleri
– De?i?ik ebatlarda flasterler (yara bantlar?)

NOT:
?i?eler içinde saklad???n?z s?v? ilaçlar? ve dezenfektan maddeleri mutlaka ?i?e üzerine yap??t?rd???n?z etiketleri de belli ediniz. Yani her ?i?enin üzerine bir etiket yap??t?r?p etikete ?i?edeki maddenin ad?n? yaz?n?z.

Ecza dolabında olması gereken malzemeler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.