Ebelerin Gorevleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Ebe’nin Görevleri Nelerdir?

Almanya’da hemen her doğumda bir ebe bulunur. Ebeler doğum kliniğinde görevli de olabilirler, serbest de çalışa­bilirler. Serbest çalışan ebeler hiçbir kliniğe bağlı değildir­ler, dolayısıyla gebelerin gerek doğum öncesinde gerekse sonrasında evdeki bakımını üstlenebilirler. Ayrıca serbest çalışan ebelerin yönetiminde evde doğum da mümkün­dür. Birçok kentte çok sayıda ebe bir araya gelerek doğum evleri kurmuşlardır.

Anlaşmalı ebeler

Ayrıca, belli bir klinikle sözleşme yaparak “kendi” gebele­rini o klinikte doğurtma izni almış gebeler vardır, bunlara anlaşmalı ebe denir. Bu tür ebe hizmeti talep eden gebeler ek bir ücret ödemek zorunda kalmazlar. Aylık ebe maliyetini yasal ve özel sigortalar karşılar. Yalnız, serbest çalı-
şan ebelerin, kendi bakımları altındaki bir kadının doğu­munda hazır bulunmayı üstlendiklerinde talep ettikleri götürü ücret karşılanmaz.

Nereden ebe bulurum?

Ebeler yalnız normal doğumlarda değil, sezaryenle doğumlarda da hazır bulunur. Serbest çalışan ebelere genel­likle ilgili eyaletteki Ebeler Meslek Birliği aracılık eder. Bu­rada o çevrenin bütün ebeleri kayıtlıdır. Siz gebe olarak ebeye doğrudan telefon edip kendisinden hizmet talep edebilirsiniz. Ayrıca doğum kliniklerinde de oradaki serbest çalışan ebelerle ilgili listeler bulabilirsiniz.

Bir ebe seçtiyseniz ve o da sizin bakımınızı üstlendiyse, sezaryen hazırlığında birçok adımı birlikte örgütleyebilir-siniz. Hiç kuşkusuz kafanızda bir yığın soru vardır: Ebeniz bunlardan birçoğunu doğrudan yanıtlayabilir. Ayrıca, doktorla konuştuğunuzda başka hangi soruları açıklığa ka­vuşturmanız gerektiği konusunda size önerilerde bulunur.

Ebenize sorular sorun

Ebenizle konuşmak için her fırsattan yararlanın, çünkü si­ze, klinikte yattığınız süre içinde işinizi kolaylaştıracak çok değerli bilgiler verebilir. “Kliniğe giderken yanıma ne al­malıyım?” ya da “Klinik seçerken nelere dikkat etmeli­yim?” gibi sorular ebenin yanıtlayabileceği sorulardır. Ama bu konuşmaları bu kadar önemli kılan sadece içerdiği bil­giler değildir; bunların aynı zamanda, hiç küçümsenme­mesi gereken, sakinleştirici ve korkuyu azaltıcı etkisi var-dır. Ebe hem güvenilen hem de tıp camiasına mensup bir kişi olduğu için, hastaneye varan kadınların çoğunluğunda uyanan çaresizlik duygusunu biraz olsun hafifletebilir.

Anlaşmalı ebeler klinikteki ameliyatta “kendi” gebeleri­ne eşlik ederler. Yani müdahaleden önce orada onlarla bir araya gelebilirsiniz.

Ebe sizi ameliyata hazırlar

Ebe ameliyat öncesindeki gerekli tüm işleri yürütür. Çoğu Çocuğun Son durumda bir kere daha CTG istenir, bazen çocuğun son Konumunun konumunu belirlemek için bir de ultrason muayenesi gerekir. Sezaryenin yapılması kesinleşince, ebe cerrahlara ve narkozitörlere gebenin ameliyata hazır olduğunu bildirecektir.

Müdahaleden hemen önce idrar kesesindeki idrarı bo­şaltmak için bir kateter takılır (bak. “İdrar kesesi kateteri” başlıklı renkli zemindeki yazı). Ameliyat sırasında idrar ke­sesi olabildiğince küçük kalmalıdır, böylece zarar görme tehlikesi olmaz. İdrar kesesi kateterinin idrar borusunda ne kadar süreyle kalacağı klinikten kliniğe fark eder. Bir­çok klinikte, yapılan peridüral anestezinin etkisi azalır azal­maz çıkarılır. Bazılarında bir, iki, hatta üç gün bırakılır. Gerekli hazırlıklar tamamlanınca, ebe kısa bir süreliğine hastanın yanından ayrılır. Bu sırada hastayı narkoz dokto­ru devralır. Ebe ameliyat gömleğini giyer ve doğumdan sonra çocuğu almak üzere geri gelir.

İdrar Kesesi Kateteri

İdrar kesesi kateteri ince, yumuşak, plastik bir hortum­dur ve dışarıdan idrar borusundan geçirilerek idrar ke­sesine sokulur. Böyle bir kateterin takılması pek hoş bir şey değildir ama çoğunlukla acı vermez. Kateter takıl­madan önce, idrar borusuna ve kesesine mikrop girme­mesi için idrar borusu deliğinin bir solüsyonla dezen­fekte edilmesi gerekir. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra hortum hızla idrar kesesine itilir. Kateter, kayıp idrar kesesinden çıkmasın diye, ucundaki küçük bir balon yardımıyla idrar kesesi içinde sabidenir. Kateterin içinde bulunan çok ince ikinci bir hortum üzerinden bu balon damıtılmış suyla doldurulur. Böylece kateterin yanlışlıkla kayıp dışarı çıkması kesin bir biçimde engel­lenmiş olur. Kateterin yanına, ucunda torbası olan ve idrar kesesindeki idrarı alan bir hortum daha bağlıdır. Kateteri problemsizce çıkarmak için, balonun içindeki sıvı şırıngayla emilir ve ardından hortum dışarı çekilir.

Ebelerin Gorevleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.