Dyt. Şefika Aydın Selçuk’dan Kilo Almanın Kolay Yolları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

“Ne kadar fazla yersem yiyeyim kilo alam?yorum”
“Fazla kalorili besleniyorum, her gün mutlaka tatl? yiyorum, fast food tüketiyorum, yine de kilo alam?yorum”
“Kendimi sürekli yorgun ve güçsüz hissediyorum, uykum geliyor, i?tahs?z?m, yemek yemek içimden gelmiyor”

Pek çok ki?i yukar?daki cümlelerden ikisini kuranlar için "Ke?ke ben de senin gibi olsam" diyor. Ancak kilo alamayanlar bu durumdan oldukça muzdarip. Peki kilo kontrolünü sa?lamak ve sa?l?kl? kalmak için neler yap?lmas? gerekiyor?

Dyt. ?efika Ayd?n Selçuk, kilo almak isteyenlere sa?l?kl? kilo kontrolü ile ilgili önerilerde bulundu.

551244_detay

Zay?fl?k nedir; sebepleri nelerdir?

Diyetle günlük al?nan toplam enerjinin harcanan enerjiden daha az olmas? veya al?nan besinlerin vücut taraf?ndan kullan?lmamas? durumunda zay?f olma durumu ortaya ç?kmaktad?r. Bunun d???nda zay?f olma nedenleri aras?nda;

Sindirim sistemi bozukluklar?
Metabolizmay? h?zl? çal??t?ran hormonal hastal?klar ( hipertiroid vb)
Ba??rsak parazitleri ve emilim bozukluklar?
Kilo alma korkusu
Psikolojik bozukluklar ve buna ba?l? i?tah kesilmesi
Yeme bozuklu?u ( anoreksiya nevroza, blumia vb)
Kullan?lan ilaçlar ve bunlar?n etkisi
Fazla fiziksel aktivite yapanlar
Zay?flatan hastal?klar ( kanser, tüberküloz, kronik diyare…)
Düzensiz yemek yiyen ve uzun açl?k gibi nedenler vard?r.

Zay?f olman?n zararlar? var m?d?r?

Zay?f olmak her zaman sa?l?ks?z olmak anlam?na gelmez. Bu ki?iye göre ve bunun derecesine göre de?i?ir. Burada ki?inin ya?? da önemli bir faktördür. Dolay?s? ile burada ki?iyi görmek vücut analiz cihaz? sonuçlar?n? da de?erlendirerek ya?? da göz önüne almak gerekmektedir. Yeme bozuklu?unun var olup olmad???n? iyi de?erlendirme ?art. Çünkü e?er yeme bozuklu?u var ise ( anoreksiya, bulimia, t?kan?rcas?na yemek yeme durumu vb. ) bu konuda psikiyatrist deste?i almak gerekmektedir.

Zay?f olmak çocuklukta büyüme geli?menin az olmas?na, emzikli kad?nlarda süt veriminin yetersiz kalmas?na, vücudun d?? etkenlere kar?? savunma mekanizmas?n?n azalmas?na, konsantrasyonun dü?mesine ve hatta ya?am süresinin k?salmas?na da neden olabilmektedir.

Sa?l?kl? kilo al?m? nas?l olmaktad?r?

Kilo almak kilo vermekten çok daha zor bir durumdur. Öncelikle bu süreç ve sab?r ister. Kilo almak isteyen ki?ilerin kilo almak istemesi yeterli de?ildir, ayr?ca buna inanmalar? da gerekir. Gerekli tahliller yapt?r?l?p altta yatan geçerli bir hastal?k ve durum yok ise diyetisyen kontrolünde s?k takip ve ileti?im ile ayda ortalama 2 kilo olacak ?ekilde hedef koyulabilir.

f4e7fc0f6011a69b7c4f8bc7d2fd99e9_k

KAS DOKUYU ARTIRMALISINIZ

Amaç vücutta gerekli dokular? olu?turmakt?r. Kilo ya? ve ya?s?z dokuyu( kas dokusu, vücut suyu ve kemik dokusu ) artt?racak ?ekilde al?n?r. Amaç daha çok kas dokuyu artt?racak ?ekilde olmal?d?r.

Dikkat edilmesi gerekenler;

Günün en önemli ö?ünü olan kahvalt? muhakkak yap?lmal?d?r ve erken saatte yap?lmas? kilo al?m?nda çok önemlidir.

Kilo almak isteyenler kesinlikle ö?ün atlamamal?d?r. Düzenli beslenme ve kaliteli beslenme olmazsa kilo al?m? gerçekle?mez.

Kas dokusunun art?r?lmas? için protein ve karbonhidrat al?m?na dikkat etmek gerekir. Her ö?ünde muhakkak hem karbonhidratl? bir g?da hem ya?l? hem de proteinli bir besin koymak gerekmektedir.

Kahvalt?da peynir, yumurta, süt gibi protein içeri?ine sahip bir besin ve ekmek tüketilmesi do?ru bir tercih olabilir.

Ara ö?ünlerde kalori de?eri ve protein de?eri yüksek g?dalar tercih edilmelidir. Özellikle f?nd?k, badem, ceviz gibi kuruyemi?ler, tost, süt, kek, taze ve kuru meyveler, ayran gibi g?dalar al?nmal?d?r.

Ana yemeklerde mideyi çabuk ?i?irecek s?v?lara dikkat edilmelidir. Yemekle beraber içecek al?nmamal?d?r. Ayran, meyve suyu, asitli içecekler, ?algam suyu veya çorba gibi besinler yemekte h?zl? doyuma sebep olur. Bu g?dalar?n al?m? k?s?tlanmal?d?r. Su tüketimi bile yemekten 45 dakika sonraya b?rak?lmal?d?r.

Baharatlar ve baz? soslar salçal? yemekler i?tah açar. Yemekleri pi?irirken hipertansiyonu olmayan ki?iler rahatl?kla kullanabilirler.

Yemeklerde baz? ö?ünlerde salata yerine taneli meyve kompostolar? tüketilebilir.

Tatl?lar i?tah? azaltmayacak ve miktar? abartmayacak ?ekilde tüketilmelidir. Çok fazla tatl? tüketimi ana yemeklerin al?m?n?n azalmas?na ve i?tah?n kapanmas?na sebeptir. Belki yemek sonras? tercih edilebilir. Veya yatarken son ara ö?ünde al?nabilir.

Yemekleri keyifli ?ekilde tüketmelisiniz. Örne?in sevdiklerinizle beraber yerken i?tah?n?z artabilir.

Çok yo?un egzersiz yap?lmamal?d?r. Bunun yerine yemekten 1 saat öncesi yap?lacak 30 dakika hafif tempolu yürüyü? i?tah? açar ve kalori al?m?n?z? art?r?r.

Yemekler pi?irilirken besin de?eri artt?r?lmal?d?r. Örne?in makarnalar peynirli, k?ymal? olabilir. Kek ve pastalar f?nd?k cevizli yap?labilir. Çorbalara k?yma, bu?day, pirinç, patates, ?ehriye koyulabilir.

Yemeklerin yan?nda tüketilmesi gereken salatalara, zeytin, ceviz, m?s?r, zeytin ya?, ton bal???, peynir eklenebilir.

Dyt. Şefika Aydın Selçuk’dan Kilo Almanın Kolay Yolları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.