Duzenleyici ve Denetleyici Sistemler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

İnsan Vücudu ve Organ Sistemleri

İnsan vücudunun yapı ve şeklini inceleyen bilim dalına anatomi denir. Anatomik incelemelerde, önce insan vücudu sistemlerine ayrılır, daha sonra, herbir sistemin elemanları mikroskobik ve makroskobik olarak incelenir. Canlılardaki organ fonksiyonlarını inceleyen bilim dalına ise Fizyoloji denir. Fizyoloji, özellikle yaşamın kaynağını oluşturan fiziksel ve kimyasal olayları açıklamaya çalışır. Bu insan vücudunun; anatomik ve fizyolojik özellikleri aşağıdaki gibi incelenmeye çalışılacaktır.

1. Düzenleyici ve Denetleyici Sistemler
2. Üreme sistemi
3. Hareket sistemi
4. Dolaşım sistemi
5. Sindirim sistemi
6. Solunum sistemi
7. Boşaltım sistemi

Düzenleyici ve Denetleyici Sistemler

Sinir Sistemi

Sinir sistemi, sinir hücresi (nöron) ve glial hücrelerden oluşur. Bun­lardan sadece sinir hücreleri bilgi iletiminde rol oynar. Glia hücreleri ise si­nir hücrelerine mekanik ve metabolik destek sağlar. Bunların çoğu merkezi sinir sisteminde bulunur.

Sinir Hucresi Nedir, Bir Sinir Hücresinin Yapısı ve Görevleri

Bir sinir hücresi, hücre çekirdeği içeren gövde kısmıyla, dendrit adı verilen çok sayıda uzantı ve aksondan (sinir lifi) oluşur. Sinir gövdesi, çe­kirdek ve etrafını saran sitoplazmadan oluşur. Sitoplazma içinde bol miktar­da mitokondri ve ribozomlu endoplazmik retikulum bulunur. Dendrit, hücre gövdesinden dışa doğru çıkan uzantılardır. İçleri sitoplazma ile doludur. Dendritler, uyaranları diğer sinir hücresinden alırlar. Akson, hücre gövde­sinden tek olarak çıkan uzantılardır. Aksonlar uç kısımlarına doğru dallara ayrılırlar. Her bir dal düğme şeklindeki yapılarla sonlanırlar. Bu yapılar bir sinir hücresinin diğer bir hücreyle bağlantı (sinaps) noktalarıdır.

Bazı sinir hücrelerinde miyelin kılıf bulunur. Miyelin kılıf, akson et­raflarındaki “schwann hücre” zarının akson çevresini çok sayıda katlar ha­linde sarmasıyla oluşur. Yalıtkan olan bu zar, 1-2 p.m’de bir, düzenli aralık­larla kesintiye uğrar. Bu noktalara “Ranwier boğumları” denir. Schvvann hücreleri sinir hücrelerine mekanik ve metabolik destek sağlar.

Sinir Hücresi Çeşitleri

1. Duyu hücreleri: Uyarıları alıcılardan merkezi sinir sistemine taşır.
2. Motor hücreleri: Merkezi sinir sisteminden verilen emirleri ilgili organa taşıyan sinirlerdir.
3. Ara sinirler: Merkezi sinir sisteminde bulunur. Duyu ve motor sinir­leri birbirine bağlar.

Sinir hücrelerinin birbirine bağlanması

İki sinir hücresi arasındaki bilgi alışverişinin sağlandığı dokunma nok­tasına sinaps denir. Sinaps, bir hücrenin akson ucuyla diğer hücrenin dendriti veya hücre gövdesi arasında gerçekleşir. Sinapslarda ileti, sinaps boşluğuna akson uçlarından salgılanan bilgi taşıyıcı kimyasal maddelerle sağlanır.

Sinir hücrelerinde bilginin taşınması

Sinir lifinde bilgi aktarımının başlaması ısı, sıcaklık, kimyasal ve me­kanik etkilerle olabilir. Bilginin iletilmesi ise tamamiyle elektro-kimyasal bir olaydır. Bu haliyle iletken telde elektrik akışına benzer.
Sinir hücresi, dinlenim hali (polarize), uyarılma hali (depolarize) ve tekrar eski duruma gelip yeni bir uyarana karşı hazır durumda (repolarize) bulunabilir. Bu olaylar aşağıda verildiği gibi gerçekleşmektedir. Polarize (dinlenim) haldeki hücrenin dış tarafında Na iyonları, iç tarafında ise K iyon konsantrasyonları fazladır. Bu nedenle hücre dışı pozitif hücre içi ise negatif yük dağılımı gösteririr. Uyarılmış halde ise iç yüzü pozitif, dış negatif değer kazanır. Bu olaya depolarizasyon denir.

Na iyonlarının, hücre sitoplazmasında belirli bir sınıra eriştiğinde iyon­ların hücre içine girişi engellenir. Tam bu noktada sitoplazmadaki K iyonları hücre zarının dış yüzeyinde toplanmaya başlar. Böylece hücre tekrar dinlenim durumuna dönmüş olur. Buna repolarizasyon denir.

Repolarizasyondan he­men sonra hücre zarının içi ve dışı arasında Na ve K dengesinin sağlanabil­mesi için Na iyonları tekrar sitoplazma dışına taşınırken, K iyonları ise içeri a-lınır. Aktif taşıma şeklinde gerçekleşen bu olaya Na-K pompası denir.

Eşik Değeri

Bir sinir hücresinin uyarılabilmesi için, uyaranın belirli bir değerde olması gerekir. Buna eşik değeri denir. Uyaranla birlikte bilgi, kendiliğinden gelişir ve yayılır.

Hep yada Hiç İlkesi

Tek hücrelilerde yapılan deneyler, bilgi iletim hızının uyaranın cinsine ve büyüklüğüne bağlı olmadığını göstermektedir. Bir ileti herhangi bir deği­şikliğe uğramadan akson boyunca sabit hızla iletilir. Bu durum “hep ya da hiç” ilkesiyle açıklanmaya çalışılır.

Bilgi ileti hızı

Bilgi iletiminin, miyelinli liflerde miyelinsizlere göre daha hızlı ger­çekleştiği gösterilmiştir. Miyelin kılıflarda bulunan ranvvier boğumlarında ileti, boğumdan boğuma atlayarak ilerler. Buna sıçrayıcı (saltori) ileti denir. Uyartının akson boyunca sıçrayarak iletilmesi, ileti hızını 5-7 kat daha artı­rır. Kalın miyelinli liflerde ileti hızı yaklaşık olarak ince miyelinlilere göre 50 kat daha fazladır. Sonuç olarak, ince miyelinsiz sinir liflerinde ileti hızı saniyede 0,5 m’den, çok kalın miyelinli liflerde 100 m’ye kadar ulaşır.

canlılardaki denetleyici sistemlerdendritler diger nöronlardan gelen uyarıları alırmıdenetleyici düzenleyici sağlığımızdenetleyici düzenleyici sistemlerin sağlığıdenetleyici sistemin yararları ve zararlarıdenetleyici sistemler bilgisidenetleyici ve düzenleyici in sağlığıdenetleyici ve düzenleyici saglıgının korunması için nedenetleyici ve düzenleyici sistem hastalıklarıdenetleyici ve düzenleyici sistem korunma yollarıdenetleyici ve düzenleyici sistemimizindenetleyici ve düzenleyici sistemimizin görülen hastalıdenetleyici ve düzenleyici sistemimizin sağlığıdenetleyici ve düzenleyici sistemimizin sağlığını koruma yollarıdenetleyici ve düzenleyici sistemimizin sağlığını korumak için neler yapmalıyızdenetleyici ve duzenleyici sistemimizinhastalıkları tdenetleyici ve düzenleyici sistemin hastalıklarıdenetleyici ve düzenleyici sistemin hastalıklarının teşhisidenetleyici ve düzenleyici sistemler hastalıklarıdenetleyici ve düzenleyici sistemlerde görülen hastalıklardenetleyici ve düzenleyici sistemlerin korunmasıdenetleyici ve düzenleyici sistemlerin sağlığıdenetleyici ve düzenleyici sistemlerin sağlığı ve hastadenetleyici ve düzenleyici sistemlerin sağlığını korumak için neler yapmalıyızdenetleyici ve düzenleyici sistemlerin yararlarıdenetleyici ve düzenleyiciyararlarıdüzenleyici ve denetleyici saglıgının korunması için nedüzenleyici ve denetleyici sistemin kısımlarının saglıgı nedirinsanda denetleyici sisteminsanda denetleyici ve duzenleyici sistemin sagligiinsanda sindirim sistemi sağlığı korunma yollarıinsanda sistemlerinsandaki denetleyici ve düzenleyici sistemin özellikleriinsandaki sistemlerinsanlardaki denetleyici ve düzenleyici sistemlermiyelinli ve miyelinsiz sinir hücreleri nelerdirömer coşkun motor nöronla ilgili bitkisel tedavisirepolarizasyonrepolarizasyon nedirsindirim sistemi düzenleyici bitkilersinir hücresinde polarizasyon depolarizasyon repolarizasyon nasıl olursinir sisteminde eşik değersinir sistemini düzenleyici bitkilersistemlerin sağlığısisten korunma yolları

Duzenleyici ve Denetleyici Sistemler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.