Dus Tedavisi Duslar ve Tedavi Amacli Kullanimi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Duş Tedavisi, Duşlar ve Tedavi Amaçlı Kullanımı

Basınçsız ve soğuk su ile yapılan duşlar kan dola­şımının uzun süre etkilenmesini sağlar. Damar sertliği, yüksek tansiyon, kalp ve dolaşım bozukluklarının yanı sıra birçok hastalıklara iyi gelir, ancak ateşli hastalıklarda ve guatr has­talığında uygulanması sakıncalıdır.

Duş için gerekli araç-gereç: Duş için büyük bir çaydanlık ya da 2 santim çapında lastik bir hortum yeterlidir. Lastik hor­tumun ucu yukarı doğru tutulduğundan suyun bir el genişliği kadar yüksekten akması sağlanır ve böylece gerekli olan basınç­lı su elde edilmiş olur. Hortum, vücuttan 10-15 santim kadar uzakta tutulmalıdır. Basınçlı su önce omuzlara yarım dakika­dan iki dakikaya kadar akıtılır ve bu arada düzenli solunum yapılır. Duşlar soğuk ya da değişken ısılarda olmak üzere iki şekilde yapılır. Değişken su ısısı 10-15 ya da 3042 derece ola­rak ayarlanmalıdır.

Şimşek duşlar: Bu tip duşlar 4-5 metre uzaklıktan yapılır ve su hortumunun ucuna yarım santim çapında madenden yapıl­mış bir uç takılır. Su soğuk ya da değişken ısıda olabilir. Su­yun soğukluğu hissedilmediği zaman vücudun duyarlı bölge­lerinde sık sık acı duyulabildiği gibi kızartılar da görülebilir. Metobolizma bozukluğu, damar sertliği, ağır kalp hastalıkları ve kronik zafiyetlerde bu tür duş uygulanmamalıdır.

Diz duşları: Ayak küçük parmağından başlayarak ayağın üst kesimini izler ve bacağın ön tarafından dize kadar çıkar, bacağın dış yanından topuklara iner. Topukların çevresini dön­dükten sonra baldırlardan dizin arkasına ulaşır ve bu kez ba­cağın iç yanından aşağıya iner. Aynı işlem hem sağ hem de sol bacak için uygulanır. Diz duşları, idrar yolları hastalıkları, ya­tak ıslatmaları, basur, göz hastalıkları, migren, nezle, öksürük ve boğaz hastalıklarında çok etkili bir tedavi yöntemidir.

Kalça duşları: Kalça duşları vücudun üst bölümü giyi­nik olarak da uygulanabilir. Ayağın topuk bölümünden baş­lanır. Bacağın dış kemiğinden kalçaya doğru yükselir. Su kal­çada 10 saniye süreyle tutulur. Sonra uyluk kasının iç bölü­münden başlayarak bacağın iç kesiminden topuğa kadar indi­rilir. Bu kez ayağın üstünden başlayarak dizin üstünden kası­ğa kadar çıkartılır ve aynı işlem her iki bacağa da uygulanır. Felçler, romatizmalar ve siyatik hastalıklarında etkindir. Fakat böbrek hastalıklarında aksi etki yapabileceğinden uygulanma­malıdır.

Yarım duşlar: Kalça duşlarındaki sıra uygulandıktan son­ra, kalçanın yaklaşık bir karış kadar üstünden geçirilerek di­yafram boyunca yürütülür ve bir daire çizilip belden geçirilerek tekrar ön tarafa getirilir. Diz ve kalça duşlarının iyi geldiği hastalıklar dışında mide, bağırsak, karaciğer, safrakesesi ve şeker hastalıklarında etkilidir.

Kol duşları: Belden yukarısı çıplak kalacak şekilde soyun­duktan sonra hafifçe öne doğru eğilerek uygulanır. Kol duşu elden başlayarak kolun üzerinden omuza ulaşır ve su on sa­niye süreyle akıtılır. Sonra tekrar omuzdan başlayıp ele ka­dar dönülür ve aynı işlem sol kola uygulanır. Kol duşu, kol­larda bir tepki oluşuncaya kadar sürdürülür. Kol duşları ayakta olduğu gibi oturarak da yapılabilir. Bu tür bir duş kol ve eldeki kan dolaşımını hızlandırır. Sinirlerin yatıştırılmasında, kalp hastalıklarında, baş ağrılarında, baş dönmelerinde, bu­run ve boğaz hastalıklarında yararlıdır.

Vücudun üst bölümlerine uygulanan duşlar: Suyun omuz­lara doğru akabilmesi için hafifçe eğilmek gerekir. Öne doğru eğilirken baş geriye doğru bükülmelidir. Duş, sağ kolun iç bölümünden başlar, omuza çıkar ve elin üst kesimine döner. Tek­rar elden başlayan düş sağ kolun altından sol kolun iç bölü­müne geçer, yukarıya doğru hareket ederek koltuk altından göğüse ulaşır. Su bir sekiz yapacak şekilde göğüste dolaştık­tan sonra sırta geçer ve her iki tarafta belkemiğine dokun­madan küçük daireler çizer, reaksiyon görüldüğü takdirde sol kalçadan aşağıya doğru iner. Bu duşlar nezlenin ilerlemesini önlemek için, akut ve kronik bronşitlerde, akciğer zarı iltihap­larında, bronşiyal astımda, variste başarıyla uygulanır.

Sırt duşları: Sağ ayaktan başlar, sağ bacağın dış kesimin­den geçer ve kalçaya kadar uzanarak tekrar topuğa döner. Ay­nı işlem sol ayaktan başlayarak yapılır. Ayakların duşu tamam­landıktan sonra kalp bölgesi bir avuç suyla ıslatılmalıdır. Bu kez baldırın üst kesiminden başlayan duş sağ kola ulaşır, sağ koldan omuza geçer. On saniye süreyle su omuzun üzerine akı­tılır. Tekrar aşağıya doğru inerek uyluk kasma varır, yine ge­riye dönerek sol koldan omuza çıkar. Reaksiyon oluştuktan sonra sol ayak topuğunda biter. Sırt kaslarının zayıflığında, bel ağrılarında, sırt ağrılarında, bronşiyal astımda, aşırı şiş­manlıklarda yararlıdır. Sırt duşları her hasta tarafından istek­le uygulanmadığı için çok ender olarak salık verilir.

Yüz duşları: Su, kulakmemesinin altından başlayarak yüz­de bir çember çizecek şekilde dolaştırılır, sonra yüz iyice ku­rulanır. Sinirsel gerilimler, migren, göz yorgunlukları, diş ağ­rıları, pörsüyüp sarkan derilerde kan dolaşımını sağlamak için uygulanır.

Kulak duşları: Dışkulak kanalı pamukla tıkandıktan son­ra ve çoğu kez yüz duşu ile birlikte uygulanır. Göz zayıflıkları, saydam tabakanın dumanlanması ve göz felçlerinde salık ve­rilir.

Bütün vücut duşları: Sağ ayaktan başlayan duş baldırın dış kesiminden kalçaya yükselir, küçük bir kavisle döner, bal­dırın sol tarafından topuğa iner ve sonuçlanır. Sol ayaktan baş­layan duş baldırın dış kenarından kalçaya, kalça üzerinden üst bacağın arkasına iner ve oradan sağ ele geçer. Sağ elden baş­layan duş dirsek üzerinden omuza çıkar, hafif bir kavisle sır­tın sağ tarafından kalçaya iner ve bu kez sol ele geçer. Sol el­den başlayan duş kolun dış yüzünden omuza çıkar, enseyi do­laşır ve sırtın sol tarafından kalçaya, oradan da üst bacağın arkasına ulaşır ve son bulur. Bu kez duş sağ elden başlayarak kolun ön tarafından omuza çıkar, hafif bir kavisle sağ meme üzerinden uyluğa kadar iner. Uyluktan sol ele geçen duş, sol kolun ön yüzeyinden omuza çıkar, göğüs üzerinde birkaç zik­zak yapar ve sol meme üzerinden dize kadar inerek sona erer. Vücudun her iki tarafına uygulanan duş, bir reaksiyon görülünceye dek tekrarlanmalıdır. Bu duş türü, metabolizma bo­zuklukları ile aşırı şişmanlıkta uygulanan bir yöntemdir.

Dus Tedavisi Duslar ve Tedavi Amacli Kullanimi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.