DUACT 30 KAPSÜL

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Üretici Firma:
GlaxoSmithKline

Etken Madde(ler):
Akrivastin 8 mg, Psödoefedrin HCl 60 mg

Piyasa Şekilleri:

20 kapsül içeren blister ambalajlarda.

Endikasyonları:
Allerjik nezle semptomlarının giderilmesinde endikedir.

Kontrendikasyonları:
Akrivastin, triprolidin veya psödoefedrine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir. Ciddi hipertansiyon ya da ciddi koroner arter hastalarında kontrendikedir. Psödoefedrin içeren bir müstahzar ve MAO inhibitörlerinin birlikte kullanımı bazan kan basıncında artışa neden olabilir. Bu nedenle, bu kombinasyonu içeren bir ilaç, MAO inhibitörleri alan ya da önceki 2 hafta içinde almış olan hastalarda kontrendikedir. Belirgin böbrek yetmezliği olan hastalara verilmemelidir.

Uyarılar:
Hastaların çoğunda sersemlik ve uyuklama hali görülmemektedir. Bununla birlikte, bütün ilaçlara yanıtta kişiden kişiye farklılıklar görüldüğünden, ilaca karşı kendi kişisel yanıtlarını saptayana kadar, hastaları araba kullanmak veya makinada çalışmak gibi zihnin uyanık olmasını gerektiren faaliyetler konusunda uyarmak gerekir.

Psödoefedrinin tansiyonu normal olan hastalarda tansiyon yükseltici herhangi bir etkisi yoksa da, bu kombinasyonu içeren müstahzarların antihipertansif ajanlar, trisiklik antidepresanlar ya da dekonjestanlar, iştah bastırıcılar ve amfetamin benzeri psikostimülanlar gibi diğer sempatomimetik ilaçları alan hastalarda dikkatle uygulanması gerekir. Tekrarlanan ya da denetimsiz tedavi önerilmeden önce bir tek dozun bu hastaların kan basıncı üzerindeki etkilerinin gözlenmesi gerekir.

Diğer sempatomimetik ilaçlarla olduğu gibi bu kombinasyon hipertansiyon, kalp, diyabet, hipertiroidizm hastalarında, intraoküler basıncı yüksek hastalarda ve prostat büyümesinde dikkatle kullanılmalıdır. Akrivastinle hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda karsinojenisite ve mutajenisiteyle ilgili olumsuzluklar gözlenmemiştir. Psödoefedrin için yeterli bilgi yoktur. Akrivastinle tek başına ya da psödoefedrinle birlikte hayvan çalışmalarında teratojenisite veya embriyotoksik etkiler görülmemiştir ancak, insan fertilitesi üzerindeki etkisi hakkında herhangi bir çalışma yoktur. İnsan gebeliği sırasında uygulanmasıyla ilgili bilgi bulunmamaktadır.

İlaçların çoğu gibi bu kombinasyon da ancak, beklenen yararlar olası risklerden daha fazla olduğu takdirde gebelikte kullanılmalıdır. Akrivastinin verilmesinden sonra anne sütünde görülebilecek düzeyi hakkında bilgi olmamasına rağmen. psödoefedrin anne sütüyle küçük miktarlarda atılır. Bunun emzirilen bebekler üzerindeki etkisi bilinmemektedir.

İlaç Etkileşimleri:
Antibakteriyel ajan furazolidonun, monoamin oksidazda doza bağlı bir inihibisyona neden olduğu bilinmektedir. Bu kombinasyonunu içeren müstahzarlar ve furazolidonun birlikte uygulanması sonucu hipertansif krizlerin oluşması hakkında hiç bir rapor bulunmamasına rağmen bunların birlikte kullanılmaması gerekir.

Akrivastin/psödoefedrin kombinasyonunun dekonjestanlar, trisiklik antidepresanlar, iştah bastırıcılar ve amfetamin benzeri psikostimülanlar gibi diğer sempatomimetik ilaçlar veya sempatomimetik aminlerin katabolizmasına müdahale eden MAO inhibitörleriyle birlikte kullanımı bazan kan basıncının yükselmesine neden olabilir.

Sempatik aktiviteye müdahaleyle etki gösteren antihipertansif ilaçların (örn. bretilyum, betanidin, guanetidin, metildopa ve Alfa ile Beta-adrenerjik blokerler) etkisi akrivastin/psödoefedrin kombinasyonu tarafından kısmen tersine çevrilebilir.

DUACT yan etkileri

DUACT kullanım şekli

DUACT 30 KAPSÜL adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.