Dr.Ender Saraç’tan metebolizmayı çalıştıran öneriler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

 

Do?al yöntemleri kullan?n

Klinikte zay?flamak için bize ba?vuranlar?n ya?-kas-mineral-su ölçümlerinin yan? s?ra metabolizma h?z?n? da ölçüyoruz. Vücudun ihtiyaçlar?na göre sonuçlar?n? de?erlendirip öyle kilo verdiriyoruz. Hipotiroidi- tiroid bezinin çal??mas? gibi baz? hastal?klarda metabolizma h?z? dü?erken hipertiroidi gibi metabolizma h?zl? çal??t??? durumlarda ise ki?iler zor kilo al?p kolay verir. E?er t?bbi hastal?k yoksa do?al yöntemlerle de metabolizman?z? canland?rabilirsiniz.

1)Bol güne? ????? al?n:

K?? aylar?nda metabolizma yava?lar, ya? depolama e?ilimi artar. Güne?in kendini göstermesi ise canland?r?c? etki yapar. Baharda ö?len saatlerinde 10 dakika kadar güne?lenin ve ????? tüm bedeninizde hissedin.

2)Ya?s?z protein tüketin:

Genel gözlemlere göre az ya?l? proteinleri a??r?ya kaçmadan yiyenlerde daha iyi çal???yor.( Ya?s?z yo?urt, süt, bal?k, tavu?un beyaz eti, ya?s?z k?rm?z? et, ye?il mercimek, soya, nohut.)

3)Erken kalk?n:

Güne? do?arken bedende çe?itli hormonlar salg?lan?yor ve beden yeni bir güne haz?rlan?yor. Erken kalkanlarda metabolizma daha erken çal??maya ba?lar.

4)Sade kahve ve ye?il çay için:

Uyan?r uyanmaz bedeninizi hafif bir hareketle ?s?n?n. Ard?ndan 1 fincan ye?il çay, mate, sade Türk kahvesi yada aç?k çay içerseniz bedeni canland?rm?? olursunuz. Çaydaki tein ve kahvedeki kafein ayn?d?r. Her ikisi de vücudun bo?alt?m faaliyetlerini uyar?r.

5)Tere tohumu:

Hormonlar? yava? çal??an özellikle de tiroidi tembel ki?ilerde tiroidin daha iyi çal??mas?na yard?mc? olur. Kilo verme h?z?n? art?rmaya olumlu bir destektir.

6)Ac?y? art?r?n:

Sivri biber, zencefil, k?rm?z? pul biber ac?lar ya? metabolizmas?n? h?zland?r?p kilo vermeye yard?mc? oluyor.

7)Ter at?n, bedeni ?s?t?n:

Hamam, sauna, buhar banyosu, terleten e?ofmanlar, aktif spor yaparak ter atmak ve güne?lenmek metabolizman?n canlanmas?na yard?m eder. Gençseniz spor yap?n. Ama ya??n?z ileriyse egzersiz yapmay? tercih edin

8)Kendinizi motive edin, h?rs yap?n:

Asl?nda bir insan?n ruhen kendini canland?rmas?, bir hedefe kilitlenmesi, buna inanmas? ve h?rs yapmas? da zihni, beyni, hormonlar? ve fizyolojiyi canland?r?r. Sabah yataktan kalkt???n?zda kendinizi mutlaka iyi yönde motive edin ve her ?eyi ba?araca??n?za inan?n.

9)Baz? ilaçlar metabolizman?z? yava?latabilir:

Ba?ta baz? antidepresanlar, hipertiroidi tedavisinde kullan?lan hormonlar ve kortizonlu ilaçlar olmak üzere baz? ilaçlar ya?lanmay? art?r?rken metabolizma h?z?n? dü?ürebilir.

10)Ara ö?ün:

Bütün gün aç kal?p bir ö?üne yüklenmek metabolizmay? olumsuz etkiler. Beden uzun süren açl?ktan sonra yedi?i yeme?in ço?unu ya? olarak depolar. S?k s?k az az yendi?i zaman ?ekeri çok yükseltilip a??r? dü?ürülmedi?i taktirde metabolizma dinamik çal???r.

dr ender saraç-metabolizmender sarac metabolizma calistiran cayender saracın tiroid önerileriguatri calistiran bitki caylarigünde ender ögün sarachipotiroidihipotiroidi ender saraçHİPOTİROİDİ VE BESLENME ÖNERİLERİhipotiroidide beslenmemaranki metabolizma çalıştıranmarankı yeşilçaymetabolizma çalıştıran yiyeceklermetabolizmaçalıştıranyiyeçeklerMETABOLİZMAYI ÇALIŞTIRAN ÇAYLARmetabolizmayı çalıştıran bitkiler ve çaylarmetabolizmayı çalıştıran diyetmetabolizmayı çalıştıran ilaçlarmetabolizmayı çalıştıran yiyeceklermetabolizmayı hızlı çalıştıran çaymetabolizmayı hızlı çalıştıran yiyeceklermetabolizmayı ne çalıştırırmetebolizmayı canlandırıcı bitkisel önerilermetobalizmayi calistiran caymetobolizma kilitlenmesitiroid bezi çalıştırmatiroid bezintiroid bezini çalıştıran bitkilertiroid bezini çalıştıran sebzelertiroid bezini ne çalıştırırtiroid bezleriTİROİD BEZLERİNİ CALIŞTIRAN ŞİFALI BİTKİLERtiroid bezlerini çalıştıran bitkilertiroid hormonlarını çok çalıştıran ilaçlartiroid hormonu calıstıran bitkitiroid hormonunu çalıştıran bitkilertiroidi çalıştıran bitkilertiroidi çalıştıran şifalı bitkilertiroidi çalıştırmak içintiroiditi çalıştıran tere tohumutiroit bezinitiroit bezini ne çalıştırırtiroit bezlerini çalıştıran bitkilertiroit hastası nasılkilo verirtiroit hormonlarını çalıştıran bitkilertroid bezlerini çalıştırarak zayıflamatroidit bezini hizlı çalıştıran bitkilertroit bezivücut hormonlarını çalıştıran bitkileryesil cay metabolizmayi calistiririm

0 yorum yapılmış


    Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/acilservis.pro/httpdocs/wp-content/themes/acilservis/inc/function-opt.php on line 949
  1. avatar

    iyi günler 33 yaşındayım. benim tiroidim , guatırım , talasemim ve kanşerimde düşüşler var 1,55cm 66 kiloyum ama midemde dıştan gözüken fazla şişlik var ne yapmalıyım. bana yardım edermisiniz…. şimdiden teşekkürler.

    neslihan özgenç04-05 18:28

Dr.Ender Saraç’tan metebolizmayı çalıştıran öneriler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.