Douglasta serbest sıvı nedir?

Yazar:   Tarih:   Kategori: Kadın Sağlığı 

Rahim içerisinde yer alan; her ay gebeli?e ev sahipli?i yapacak ?ekilde haz?rlanan ve gebelik olmad??? zaman, yeterli hormon deste?inden yoksun kalmas? nedeniyle menstruasyon kanamas? halinde dökülen özel hücre tabakas? “endometrium” olarak adland?r?l?r. Bu hücre tabakas? vücutta sadece rahim içerisinde yer almaktad?r. Bu hücrelerin vücutta rahim d???nda ba?ka bir alanda yer almas? “endometriozis” hastal??? olarak tan?mlanmaktad?r.

Bu durum en s?k olarak yumurtal?klarda, rahim arkas? bo?lukta (Douglas bo?lu?u), vajen ile barsa??n son bölümü aras?nda, barsaklar?n yüzeyinde, tüplerin üzerinde veya çevresinde, rahmi tutan ba?lar?n ve mesanenin üzerinde, veya kar?n zar? yüzeylerinde gözlenmektedir.Yan? douglasta serbest s?v? bulunmas? endometriozis hastas? olabilece?inizdir.

Endometriosis Neden Olu?ur? 
Endometriosis hastal???na hangi faktörlerin sebep oldu?u bilinmemektedir. Nedeni aç?klamaya yönelik çe?itli teoriler öne sürülmektedir.

Te?his Nas?l Konulmaktad?r?
Kad?nda endometriozis ?üphesi yaratan en önemli ?ikayetler.Sanc?l? adet görme,a?r?l? cinsel birle?me veinfertilite ?ikayetleridir. 

Özellikle menstruasyonun ba?lad??? ya?lardan daha sonra ortaya ç?kan ve artan ?iddeti zaman içerisinde artan adet a?r?lar? endometriozis konusunda uyar?c?d?r.

E?er bu durumlardan herhangi birinden ?ikayetiniz varsa mutlaka bir uzman ile görü?ün.

2 yorum yapılmış

 1. avatar

  Douglasta serbest sıvı ned

  ebru08-12 19:07
 2. avatar

  Benim sonuclarda da douglasta serbest sıvı
  izlendi dyo ama doktor bana bu konu
  hakkında hiç bişey sylemedi bi zararı var

  Esma07-12 12:21

Douglasta serbest sıvı nedir? adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.