Donma Nedir Donma Tedavisi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Donma Nedir, Donma Tedavisi

Birçok değişik nedenle soğuk yaralanması ola­bilir. Soğuk rüzgarlı muhitte kalma veya soğuk nemli yere batıp bir süre kalma (siper bacağı), kuru ve çok soğuk bölgede bir süre kalma sonucu vücu­dun bazı kısımlarının donması (soğuk ısırığı), kuru soğukta uzun süre kalma (total vücut hipotermisi) veya yüksek basınç altında tutulan gazların birden boşalarak yakınındaki organı dondurması (hızlı donma) gibi farklı donma türleri mevcuttur.

Donma ile meydana çıkan patolojik olaylar ya­nık ile gelişen olaylara benzer. Soğuğun derecesi, maruz kalma süresi ve rutubetin varlığına göre donmanın derinliği 3 derece ile ve genişliği 9’lar kaidesine göre ifade edilir. Yanıklardan farklı ola­rak, donmanın derinlik ve genişliğini başlangıçta saptamak çok güçtür. Genellikle, ilk görüldüğün­den daha az doku kaybı olduğu izlenir. Bu durum, donma tedavisinde olabildiğince muhafazakar kal­ma ilkesini zorunlu kılar.

Doku kaybının sınırlarını görebilmek için orga­nın ısıtılması gerekir. Donmuş bölge normal ısıya dönünce organın kızardığı, hiperemi başladığı izle­nir ve hızla ödem gelişmeye başlar. Ödem varlığı 24-48 saat kadar sürer ve daha sonra gerileme izle­nir. Kesin nekroz sınırları bu olayları takib eden günler veya haftalar içinde meydana çıkar.

“Soğuk ısırığı”nın tedavisinde, donmuş olan or­ganın hızla ısıtılması çok önem taşır. Donmuş organ veya vücut, 40-45°C’de suya batırılmah ve su­yun ısısı sabit tutulmalıdır. Bu takdirde donmuş organın 20-30 dakikada normal vücut ısısına dön­düğü izlenir. Isıtmayı takiben gelişecek ödemi azaltmak için, afetzede organ yukarıya kaldırılır, elastik bandaj ile hafif baskı uygulanır ve civardan bulaşacak bakteri ve travmaları önlemek amacıyla yumuşak bir pansuman ile kapatılır. Donmuş böl­gelere, yanık için kullanılan yüzeyel antibakteriyel ilaçlar uygulanır.

Donmaların tedavisinde, cerrahi girişim zama­nının tayininde olanaklar elverdiğince beklemek uygun olur. Enfeksiyon gelişmediği takdirde cerra­hi girişim ertelenir. Büller oluşunca patlatılabilir ve ancak tam demarkasyon gelişince nçkrotik kısımlar çıkarılır.

“Total vücut hipotermisi” durumunda vücut ısısı düşmüştür; şiddetli vazokonstriksiyon, siya-noz, koma, solunum depresyonu, hipotansiyon ve oligüri izlenir. Hasta 40-45°C suda hemen ısıtılma­lıdır. Isıtılmayı takiben gelişecek ödemleri karşıla­yacak hızda sıvı transfüzyonları gerekir.

Donma esnasına fibrinojen fibrin haline dönü­şür. Hasta ısıtıldığında, fibrinojen eksilmesine bağ­lı beklenmedik kanamalar gelişebilir. Hastaya fibri­nojen tayini ve gerektiğinde fibrinojen transfüzyonu yapılması gerekir. Uçucu gazlarla oluşan “Hızlı Donma”nın tedavisi soğuk ısırığmdaki gibidir.

Donma Nedir Donma Tedavisi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.