Döner Sermaye az diye sözleşme fes edilemeyecek

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

TÜRK SAĞLIK SEN AÇIKLAMASI

Sendikamız sözleşmeli personel için yeni kazanımlara imza atmaya devam ediyor. Sendikamız tarafından açılan dava sonucu Danıştay, döner sermaye yetersizliği nedeniyle idareye sözleşmeyi fesh etme imkânı tanınmasının yürütmesini durdurdu.
Sendikamız tarafından maaşlarını döner sermayeden alan sözleşmeli personelin hizmet sözleşmelerinde yer alan ” Kurum, döner sermaye gelirinin yetersiz kalması veya sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması halinde sözleşmeyi feshedebilir” hükmünü yürütmesinin durdurularak iptal edilmesi için dava açmıştı.

Davayı görüşen Danıştay 12. Dairesi döner sermaye gelirinin yetersiz kalması halinde idareye sözleşmeye feshetme imkanı tanınmasının yürütmesini durdurdu. Danıştay kararında Dava konusu düzenlemede kurumun döner sermaye gelirinin azalması sözleşme feshinin nedeni olarak görüldüğü ifade edilerek sözleşmenin ne zaman fesh edileceğine yönelik bir hüküm bulunmadığına dikkat çekildi. Böylelikle sözleşme süresini sona ermesinden önce sözleşme feshine imkan tanındığı belirtildi.

Sözleşme feshi konusunda idarenin uyacağı kural ve esasların belirlenmediğine dikkat çekilen kararda subjektif uygulamalara yol açabilecek ve belirsizlik içeren bir düzenleme yapıldığı vurgulandı.

Kararda ” Mevzuatta yer alan sözleşme süresi ile ilgili hükümler dikkate alınmadan ve belirtilen nedene bağlı olarak sözleşme feshinde uyulacak yöntem kuralları ile ilgili bir belirleme yapılmadan salt döner sermaye gelirinin yetersiz kalmasının sözleşme fesih nedeni olduğunun belirtilmesi ile yetinilerek getirilen düzenlemenin eksik ve hukuka aykırı olduğunu sonucuna ulaşılmıştır.” denilerek yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

Davada “Kurum sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması halinde sözleşmeyi fesh edebilir” hükmünün ise yürütmesinin durdurulması talebimiz ise Danıştay tarafından reddedildi.

Kararla sözleşmelilerin iş güvencesini elinden alan bir hükmün daha iptal edildiğini kaydeden Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ” Döner sermayeden maaş alan sözleşmeli çalışanlara geliri azalırsa sizi işten çıkartırız demek çalışana karşı uygulanan bir baskı unsur idi. Danıştay bunu hukuka uygun bulmayarak iptal etti. Sözleşmeli personelin iş güvencesini elinden alan bir hüküm daha böylelikle ortadan kalkmış oldu. sözleşmeli personelin sorunlarının tümüne çözümü olan çalışanlara kadro verilmesi gerçekleşene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Kaynak: PersonelSaglik.Net

Döner Sermaye az diye sözleşme fes edilemeyecek adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.