Domuz Gribinden Korunma Yollari

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Domuz Gribinden Korunma Yolları

Hastalığın bulaşıcı faktörünü en aza indirmek için öncelikle ellerimizin temizliğine önem vermeliyiz. Hastalığın bulaştığı kişilerde yakın temastan kaçınılmalıdır. Öpüşme, sarılma gibi yakın davranışlardan kaçınılmalıdır.

Ellerin sık sık yıkanması çok önemlidir. Hasta kişilerin solunum çıkartıları ile elle­rinin kirlenmesi kaçınılmaz bir durumdur. Bu şekilde sağlam kişilere bulaşmanın ön­lenmesi için ellerin su ve sabunla sık sık yı­kanması gereklidir. Ellerin ılık su ve sabun­la, 10-20 saniye yıkanması yeterli olacaktır. Solunum çıkartısı damlacıkları ile bulaşma daha çok hasta kişi ile bir metreden yakın mesafede yüz-yüze karşılaşma sonucu olu­şur, bu nedenle kapalı ve hasta kişilerin ol­duğu kalabalık ortamlardan uzak durulması ve bulunulan ortamları sık sık havalandırmak gereklidir. Ellerin göze buru­na ağza sürülmemesi de bu yolla bulaşı en­gellemek için gereklidir.

Domuz Gribi Nasıl Ortaya Çıkar

Hasta kişilerin hastalığı etraflarındaki ki­şilere bulaştırmamaları için dikkat etmeleri gereken başka durumlar da söz konusudur. Diğer insanlara bulaşmasını önlemek için evden mümkün olduğunca dışarı çıkmamak, ev içi diğer kişilere bulaşmasını önlemek içinse öpüşme, sarılma gibi yakın temastan kaçınarak, bir arada bulunulduğunda ecza­nelerde satılan basit tıbbi maskelerden kul­lanmak gereklidir. Bu koşullar, en az yedi gün olmak üzere, hastalık belirtileri geriledikten bir gün sonrasına kadar sürdürülmelidir. Ay­rıca ‘solunum hijyeni’ adı verilen koşulların sağlanması önem taşır. Bu koşullar arasında solunumsal çıkartıların etrafa yayılmasını önlemek için öksürük, hapşırık sırasında bir mendille veya mümkün olmadığı durumda kişinin kendi kolu ile ağız ve burnunu kapat­mak gereklidir. Burun akıntısını silmek için kullanılan mendillerin bir kez kullanıldıktan sonra atılarak, ellerin yıkanması da yine te­mas edilerek bulaşmasını önlemek için gereklidir. Ellerle göz, burun ve ağız temasın­dan kaçınmak önemlidir, çünkü bu yolla da bulaşabilir. Elle dokunulan eşyaların deter­jan veya 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu ile silinmeleri de temizlenmeleri için gereklidir. Havlu, diş fırçası, yatak çarşafı, yastık kılıfı gibi, virüsün bulaşabileceği kişisel eşyaların başka kimselerle paylaşılmaması gereklidir. Aslen bu koşulların her biri sadece yeni grip virüsünden korunmak için değil, herhangi bir soğuk algınlığı durumunda da önem ta­şıyıp dikkat edilmesi gereken konuları içer­mektedir.

Domuz Gribinden Nasıl Korunulur

Kişisel önlemlerin yanı sıra Amerika hastalık önleme merkezi tarafından ilaç ile korunma sağlanması gereken kişiler tanım­lanmıştır. Bunlar; kesin veya şüpheli yeni inf-luenza A H1N1 enfeksiyonu olanlar ile aynı evde yaşayan risk grubu kişiler (kronik has­talığı olanlar, yaşlılar), bu vakalarla yüzyüze teması olan ve grip komplikasyonu için risk taşıyan okul çocukları, Meksika’ya seyahat edecek risk grubu kişiler, bu vakalarla tema­sı olan sağlık personelinden oluşmaktadır

Kalp, Kalp-Damar Hastalığı veya Felç Olanlar

Grip olunduğu taktirde hastalık süresi boyunca bu ilaçların sağlanmasında yaşa­nacak sıkıntı, tedavinin kesintiye uğrama­sına neden olabilir. Bu nedenle kullanılan ilaçlardan 2 hafta yetecek miktarı el altında bulundurmak önemlidir. Grip tablosu geliş­tiği taktirde de devamlı kullanılan ilaçların doktor aksini önermedikçe kullanılmaya de­vam edilmesi gereklidir. Özellikle kalp has­talarının soluk alıp vermedeki değişiklikler konusunda dikkatli olması ve değişiklik fark ettiği anda doktoruna bilgi vermesi önem taşır. El hijyeninin su ve sabunla yıkayarak veya alkol bazlı el dezenfektanları ile ovarak sağlanması en önemli korunma önlemidir.

Seyahat İçin Önlemler

Şu an için dünyada uluslararası seyahat için engelleme söz konusu değildir. Ancak zorunlu haller dışında hastalık görülen bö-legelere yapılacak seyahatlerin ertelenmesi yararlı olacaktır. Gidildiğinde ise daha önce bahsedilen önlemler aynen alınmalıdır. Ka­labalık ortamlarda bulunması gerekli ise maske kullanılması; el hijyeninin sağlana­bilmesi için uygun koşulların söz konusu ol­mayabileceği göz önüne alınarak alkol bazlı el dezenfektanlarının bulundurularak, kulla­nılması gereklidir.

Domuz Gribinden Korunma Yollari adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.