Domuz Gribi Virusu Belirtileri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Domuz Gribi Virüsü Belirtileri

Domuz gribi virüsünün belirtileri arasında ilk göze çarpan nedenler başağrısı, ateş, kas ağrıları ve solunum yollu hastalıklardır. Domuz gribinin bulaşmasından sonraki bir hafta içerisinde bu belirtiler ortaya çıkmaktadır.

Vakalarda zatüre saptanmış hastaların belirli kısmında yoğun bakım gerektirecek durum oluşmuştur.

Domuz Gribi Belirtiler, şu anki bilgilere göre bulaşmadan sonraki 2-7 günde ortaya çıkmak­tadır.
Laboratuvar tetkikleri ile teşhisi kesinle­şen hastaların çoğunda ortaya çıkan tablo, kendi kendine iyileşen, ateşli, başağrısı ve kas ağrıları yanısıra öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi solunumsal belirtilerle kendini gösteren, mevsimsel grip benzeri bir tablodur. Diğer influenza virüs­leri ile gelişen grip hastalığında söz konusu değilken, burada farklı olarak yaklaşık % 25-30 hastada bulantı, kusma ve ishal tabloya eşlik etmektedir. Ayrıca Meksika’da izlenen hastaların üçte birinde yüksek ateş saptan­madığı da gayrıresmi olarak uluslararası haberleşme listelerinde bildirilmiştir. Çoğu hasta, araya başka karışıklıklar girmeksizin, iyileşmişse de az sayıda hastada daha ağır tablolar geliştiği için hastaneye yatırılmaları gerekli olmuştur. ABD’de hastaneye yatışı gereken 22 hastadan sadece 12’sinde 5 yaş altında oluş altta yatan kronik hastalık ve gebelik gibi mevsimsel gripte de risk oluştu­ran durumlar saptanması, bu gruplarla sınır­lı olmayabileceğini düşündürmektedir. Yine mevsimsel gripten farklı olarak ağır hastalık için risk faktörleri arasında 65 yaş üstü ol­mak saptanmamıştır.

Bugüne kadar teşhis edilen hastaların % 60’ınm 18 yaşından daha genç olması, bu yaş grubunun hastalığa daha duyarlı oldu­ğunu veya daha yaşlı grubun önceden var olan koruyucu antikorlar nedeni ile kısmen korunuyor olabileceğini düşündürmektedir.

Mevsimsel grip olgularında, tablonun ağırlaşmasına neden olan karışıklıklar virü­sün kendisinin ya da eklenen bakterilerin oluşturduğu zatürre, kalp kası \ kalp zarı enfeksiyonları, bazı nörolojik bozukluklar sayılabilir. Bu katışıklıklar çoğu zaman yaşlı­larda, şeker hastalığı, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıkları olanlarda, kalp kapak hastalığı olanlarda ya da gebe­lerde ortaya çıkar. Aspirin kullanan çocuk­larda karaciğer ve beyin dokusunun etkilen­diği Reye sendromu da söz konusu olabilir.

Amerika’da saptanan Yeni influenza A (H1N1) virüsü ile gelişen hastalık sırasın­da da yaklaşık % 10 hastanın ağır hastalık tabloları nedeni ile hastaneye yatırılmaları gerekmiş; bunların yarısında zatürre sap­tanmış, üçte birinin yoğun bakıma yatırılma­ları, 1/6 sının ise solunum desteği almaları gerektiği belirlenmiştir. Ağır tablolar nedeni ile hastaneye yatırılan hastaların % 18’ini 5 yaş altı çocukların, % 4’ünü gebe kadınla­rın, % 41’ini ise kronik hastalığı olan kişilerin oluşturduğu belirlenmiştir. Dünya Sağ­lık Örgütü 18 Mayıs tarihli üst düzey görüş raporunda kronik akciğer ve kalp hastalığı, şeker hastalığı, bağışıklık yetmezliği olanlar ile obez ve gebe hastalarda karışıklık olası­lığının yüksek olabileceği vurgulanmıştır. Mevsimsel gripte ciddi hastalık ve ölümler genellikle 65 yaş üzeri kişilerde görülmesine rağmen yeni influenza A (H1N1) ile oluşan grip sırasında önemli sayıda sağlıklı genç ve çocukta ağır hastalık ve ölüm geliştiği bildi­rilmektedir. Ölüm oranı Meksika’da yüksek görülmekle birlikte, Amerika ve Avrupa’da saptanan olgularda mevsimsel gripten daha yüksek oranlarda ölüm söz konusu olmadığı görülmektedir. Bu durum büyük olasılıkla ül­kelerin sağlık sistemleri ile ilgili farklılıkları yansıtmaktadır.

Hasta Kişilerin Yapması Gerekenler

Bol sıvı alıp beslenmeye dikkat edilme­lidir. Düzenli beslenen bir kişide, bu dö­nemde ayrıca C vitamini ya da herhangi bir vitamin desteği yapılmasının hiçbir yararı yoktur. Destekleyici olarak belirtileri hafif­letmek için doktor önerisiyle ateş düşürücü, ağrı kesiciler kullanılabilir. Solunum sıkıntısı yaşanması, şiddetli bulantı kusma veya şid­detli öksürük balgam çıkarma durumunda ya da bilinç değişiklikleri gibi acil durum­larda doktora başvurulmalıdır. Çocuk hasta­larda ek olarak havale geçirme, dudaklarda morarma ve ciltte yaygın döküntü varlığında doktora başvurmak gerekir.

Domuz Gribi Virusu Belirtileri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.