Domuz Gribi Tehlikesi ve Tanisi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Domuz Gribi Tehlikesi

Domuz Gribine Karşı Sorunlar ve Çözüm Yolları

Domuz gribi virüsüyle ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütünce bir takım pandemi çalışmaları çalışmalarının yapılması yararlı olmuştur. İlaç sanayindeki firmalarla görüşmelere başlanmıştır. Bunun dışında ülkelerin vatandaşlarını konu hakkında temel seviyede bilgilendirmesi oluşabilecek kaos ortamını engellemeye yönelik adımdır.

Bu süreçte hastaların saptandığı ülkeler­de yaşananlar, son beş yılda Dünya Sağlık Örgütü önderliğinde yapılan Pandemi Hazır­lık Planının yararını fazlası ile göstermiştir. Pek çok ülkede sağlık sektörü çalışanı her­kes hangi durumda nereye başvuracağını biliyordu. Aynı hazırlık planları son iki yılda ülkemizde de tüm sağlık kurum ve birimle­rinde, hangi durumlarda hangi kişilerin han­gi görevleri yerine getireceği, problemlerin çözümünde nasıl bir yol izleneceği, ayrın­tıları da dahil olmak üzere, yapılmıştır. Bu salgınla dünyadaki planlama eksikliği olan ülkelerde bile açıkların kapatılması için bir fırsat oluştuğu Dünya Sağlık Örgütü tarafın­dan bildirilmektedir. Diğer yandan Uluslararası Sağlık Düzenlemeleri, ilk kez çok sayıda ülkeyi ilgilendiren bir alarm durumunda de­nenmiş oldu ve ülkelerin 2005 yılında ortaya konan gereklilikleri yerine getirdiği görüldü. Şeffaflık, hızlı bilgi paylaşımı, ulusal ve ulus­lararası düzeyde işbirliği konunun çerçeve­sinin hızla çizilmesinde önemli öğeler oldu.

İlaç ve aşı sanayi ve diğer alanlardaki uz­manlarla hemen görüşmeler başlatıldı. An­cak özel sektör ve gönüllülerin de paylaşımı olası bir genişlemiş yayılımda mutlaka çok önemli olacaktır. İyi bilgilendirlmiş toplum­lar olması, başarılı bir savunma için mutlaka gerekli bir öge durumundadır. Bu nedenle şu anda veya sonrasında panik ortamı oluştur­madan, ama rehavet ortamı da yaratmadan, riskler hakkında bilgilendirilmiş, durumun ciddiyetinin farkına vararak gereken kişisel önlemlerin her birey tarafından alınabilece­ği bilinçli toplumların oluşturulması gere­ğine Dünya Sağlık Örgütü Uzmanlar kurulu tarafından dikkat çekilmektedir.

Olası pandeminin karşılanmasında tüm düzeylerdeki sağlık hizmetinin niteliği önemli olacaktır. Herkesin sağlık hizmetine erişiminin ve güçlü bir birinci basamak sağ­lık hizmeti organizasyonunun önemi bugüne dek etkilenen ülkeler tarafından vurgulan­mıştır. Özellikle hastalığın daha da yaygın­laşması olasılığında hastaların sağlık hizmeti ve tedavisine telefon, internet ve sağlık ça­lışanları aracılığı ile ulaşabilirliğinin sağlan­masının önemli hale geleceği Dünya Sağlık Örgütü tarafından vurgulanmaktadır. DSÖ tarafından 71 ülkeye ilaç temin edilmiştir.

Yeni İnfluenza A (H1N1) Virüsü İle Gelişen Grip Belirtileri

Yüksek ateş (koltuk altından ölçülen 38 C derece ve üzeri),
Öksürük,
Boğaz ağrısı,
Burun akıntısı,
Vücut ağrıları,
Baş ağrısı,
Titreme, halsizlik,
Kusma ve ishal.

Grip İçin Acil Tıbbi Yardım Gerektiren Durumlar

Solunum sıkıntısı,
Şiddetli bulantı ve kusma,
Şuur bulanıklığı,
Şiddetli öksürük ve balgam çıkarma,
Çocuklarda ek olarak:
Dudaklarda morarma,
Havale geçirme,
Yaygın döküntü,

Hastalıktan Korunma Yolları

Su ve sabun ile sık sık ellerinizi yıka­yınız.
Bulunduğunuz ortamı sık sık havalan­dırınız.
Kapalı ve hasta kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durunuz.

Hastalığın Yayılmaması İçin Hasta Kişilerin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

Öksürük ve aksırık esnasında ağız ve burnunuzu tek kullanımlık mendil ile kapatınız ve kullanılan mendili çöpe atınız.

Mümkünse evden dışarı çıkmayınız.
Evdeki diğer kişiler ile yakın temastan kaçınınız.
Basit cerrahi maske kullanınız.
Kişisel eşyalarınızı (havlu, diş fırçası, çatal, kaşık, nevresim, çarşaf vb.) baş­ka kişilerle paylaşmayınız.
Elle dokunduğunuz eşyaları deterjan veya 1/10 oranında sulandırılmış ça­maşır suyu ile siliniz.

Domuz Gribi Tehlikesi ve Tanisi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.