Döllenme Nedir, Gebelikte Döllenme Zamanı

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Döllenme Nedir, Hamilelikte Döllenme Zamanı

Ovum (yumurta hücresi) ile sperm (erkek to­hum hücresi)nin birleşmesi olayına döllenme denir.

Ovum âdet kanamasından 14 gün sonra yumurtalıkların birinden atılır. Yumurta hüc­resi, tüpleri (Fallop borularının) ve kasılmalarının yaptığı basınç farkı nede­niyle tüpün içine girer. Burada, kendi güçleriyle hareket ederek gelen spermatozoitlerle karşı­laşır ve döllenme oluşur. Yumurta hücresinin döllenebilme süre­si çok kısadır. 20 saat kadar bu yeteneğini korur, daha sonra bozulur.

Spermatozoitlerin döllenme kapasiteleri 24-28 saat devam eder. Ovum ile karşılaşan spermatozoitler, ona mık­natısla çekilmiş gibi yaklaşırlar ve hemen çevresini alırlar. Kuyruklarını oy­natarak ona yapışırlar. Ancak bir tanesi yumurta hücresinin içine girer ve her iki hücre­nin çekirdeği birleşerek döllenme olayını meydana getirir. Bu an çok önemlidir. Artık bir in­san hücresi oluşmuştur. Bir noktadan daha küçük, bir tozdan daha ha­fif olan bu cisim 9 aylık sürede gelişerek 50 cm. uzunluğunda ve 3,5 kg. ağırlığın­da yeni bir canlı, yeni bir insan yavrusu olacaktır. Döllenmiş hücre 3-4 saat sonra çoğal­maya başlar. Birken iki, ikiyken dört olur ve durmadan çoğalarak rahime doğru iler­ler. 3 ile 7 gün içinde asıl gelişeceği ve yerleşeceği yere; kendisi için hazırla­nan rahimin içine gelir. Bu süre içinde aşağı yukarı 10 cm. kadar yol almıştır. İşte döllenmiş yu­murta hücresi rahim içine gelmeden herhangi bir yerde (tüpte, yumurtalıkta, karın içinde vb.) takı­lıp kalır ve gelişimine orada devam ederse dış gebelik denilen hastalık tablosu or­taya çıkar.

Yumurta hücresinin yumurtalıktan atıl­dığı yuva da, «sarı cisim» denilen şekle dönüşür ve gebeliğin ilk 3 ayın­da progesteron hormonunu çıkararak döllenmiş yumurtanın rahim içine yerleşme, beslenme koşul­larını sağlar. Döllenmiş yumurta daha sonra rahimin içine gelerek adeta kızgın bir bil­yenin buz içine yerleşmesi gibi mukozanın içine girer, yuvarlanır, üstü yi­ne mukoza tarafından kapanır.

Döllenmiş yumurta bu arada lifler çıkararak top­rağa kökler salar gibi yerleşir ve rahim mukozasını eritir.

Artık bun­dan sonra anne tarafından beslenecektir. Yumurta hücrelerinin bir kısmı bu yöne doğ­ru çoğalarak anne ile çocuk arasındaki beslenme işini sağlayacak plasenta (son) ve göbek kordonu­nu oluşturmak için gelişirken, bir kısmı da amnios zarının yapımı­na yardım eder. Yine bir kısım hücreler de çocuğun oluşumunu sağlamak üzere çoğalırlar­ken bu iki kısım hücre grubu arasında bir boşluk ortaya çıkar. Boşluğun içi iler­de amnios suyu ile dolacaktır

Üç aya kadar olan bebek taslağının adı embriyo’dur. On­dan sonraki adı fefüs’tür. Embriyo rahim içine ilk girdiğinde 1 mm. kadardır ve genel­likle rahimin dip ve orta kısımlarına yerleşir.

Embriyonun nasıl geli­şip bebek haline geldiğini daha sonraki bölümlerde ayrıntılarıyla göreceğiz.

Döllenme Nedir, Gebelikte Döllenme Zamanı adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.