Doğumu Kolaylaştıran Yeni Yöntem

Yazar:   Tarih:   Kategori: Gebelik 

Bunalt?c? s?caklarda anne adaylar?na dikkat etmeleri gereken hususlarda uyar?da bulunan uzmanlar, yüzmenin kar?n kaslar?n? s?kla?t?rmas? nedeniyle do?umu kolayla?t?rd???n? söyledi.

Hava s?cakl?klar?n?n artmas?yla birlikte vücudun susuz kalmas?n?n, hamilelerde erken do?uma neden olabildi?ini belirten uzmanlarca yap?lan aç?klamada, hamilelerin s?cak havan?n etkisiyle baz? sa?l?k sorunlar? ile kar??la?abilece?ini söylendi.

551947_detay

Hamilelerde giyim, spor ve beslenmeye yönelik önlemlerle, s?cak havan?n olumsuz etkisinin azalt?labilece?ini ifade eden Op. Dr. Kamil Kurt, "S?cak havan?n etkisiyle vücudun susuz kalmas?, rahimde kas?lmalara, kas?lmalar do?um sanc?lar?na ve erken do?uma neden olabiliyor" dedi.

GÜNDE 10 BARDAK SU

Anne adaylar?na s?cak havalarda, her zamankinden daha fazla s?v? al?nmas?n? tavsiye eden Kurt, hamilelerde s?v? tüketiminin önemine de?inerek "Günde 8-10 bardak su içilmesi ve bunun yan? s?ra taze meyve sular? ile limonata gibi içeceklerin tüketilmesi gerekir. Çay, kahve, kola gibi kafein içeren içeceklerden uzak durulmas? gerekir. Hamileler, vücudun su ihtiyac?n? art?raca?? ve tansiyonun yükselmesine neden olabilece?i için tuzlu g?dalardan uzak durmal?d?r. Baharatl? yiyeceklerden ve az pi?mi? etlerden kaç?nmalar? gerekir. K?zartma türü yiyecekler tüketilmemeli, mümkün oldu?unca ha?lama yiyecekler yenmeli, bol sebze ve meyve tüketilmeli, karbonhidrat a??rl?kl? besinlerden uzak durulmal?, s?k s?k ve az miktarlarda beslenilmelidir" diye konu?tu.

ANNE ADAYLARINA ÖNER?LER

Hamilelerin, ter emilimini sa?layan aç?k renk, pamuklu, keten ve geni? k?yafetler giymesi gerekti?ini kaydeden Op. Dr. Kamil Kurt "S?cak havan?n etkisiyle ayaklar?n ?i?memesi, nefes alabilmesi ve vücut dengesinin sa?lanmas? için de ortopedik ve rahat ayakkab?lar tercih edilmelidir" ifadelerine yer verdi.

"YÜZME, DO?UMU KOLAYLA?TIRIYOR"

Yüzmenin kar?n kaslar?n? s?kla?t?rd??? için do?umu kolayla?t?rd???na dikkat çeken Kurt, "Özel bir durum söz konusu olmad??? sürece anne adaylar?na bol bol yüzmelerini önerebiliriz. Hamilelerin çok s?k? olmayan bir mayo ile serbest ve s?rt üstü stillerde yüzmesi hem anneyi hem bebe?i rahatlataca?? gibi kar?n kaslar?n? s?kla?t?racakt?r" dedi.

Doğumu Kolaylaştıran Yeni Yöntem adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.