Dogum Oncesi Yapilmasi Gerekenler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Doğum Öncesi Bakımın Amacı

Anne bakımı büyük ölçüde doğum öncesi bakımdır ve doğasında koruyucu sağlık hizmeti vardır. Gebelik doğal, fizyolojik bir olay olmasına rağmen anneyi ruh­sal ve bedensel yönden etkiler. Bu dönemde meydana gelen fizyolojik değişiklikler, sağlık ve hastalık arasındaki çizgiyi daraltır. Bu nedenle doğum öncesi dönemde hem anne, hem de fetüsün özel bakıma gereksinimleri vardır. Düzenli izlemlerde, verilecek olan bu bakım genel sağlık değerlendirmesini ve anne eğitimini kapsar. Amacı gebelik, doğum ve doğum sonu dönemlerinin anne ve bebek yönünden sağ­lıklı geçirtilmesini sağlamak, özelde aileye , genelde topluma sağlıklı bireyler kazan­dırmaktır.

Doğum Öncesi Yapılması Gerekenler

Hemşirenin Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerindeki Etkinlikleri

Gebede var olan hastalıkların saptanması ve tedavisi ile annenin genel sağ­lık düzeyini yükseltmek.

Gebelikteki riskli durumları belirlemek, ortaya çıkabilecek potansiyel sorunla­rın zamanında tanı ve tedavisini sağlamak. (ÖRN: Preekiemsi, anemi, Rh uyumsuzluğu)

Annenin ve fetüsün gebelik süresince gelişmesin! izlemek ve değerlendir­mek.
Anneye gebelik, genel vücut bakımı, beslenme, aktivite, aile planlaması ge­belikte tehlike belirtileri, yeni doğanın bakımı ve annenin ihtiyacı olabilecek diğer konularda bilgi vermek..
Anneyi, fizyolojik ve psikolojik olarak doğuma hazırlamak
Gebelikte ortaya çıkabilecek olan sorunlu durumlarda anneyi desteklemek

Doğum öncesi bakımın yararları

1. Gebe kadının adet dönemi fizik ve ruhsal yönlerden sağlıklı bir şekilde ge­çirmesi kolaylaşır.
2. Fötüsün her türlü ihtiyacını yeteri kadar alarak normal gelişmesi sağlanır.
3. Gebelik komplikasyonları azalır.
4. Doğumun kolay ve komplikasyonları azalır.
5. Yeni doğanın hayata uyumu kolaylaşır.
6.Annede ve bebekte doğum sonrası komplikasyonları azalır.

Prenatal bakım ve gebelik öncesi

İçinde bulunduğumuz yüzyılın başlarında, gebe kadınlara Prenatai bakım uygulanmaz, doktor veya ebe sadece doğumla ilgilenirdi. Yaygın sistemik Prenatai bakımın yerleşmesi son yıllarda görülen mak nal perinatdl mortalite oranının be­lirgin biçimde düşmesinde katkılıdır. Prenatai bakım, fetus ve yeni doğanın yüksek riskli durumlarının tanınmasında ve ilgili girişimlerde odaklanmıştır, fakat Prenatai bakım daha geniş kapsamla ele alındığında, gebeliği, aile sağlığını geliştirmeye kat­kıyı bir fırsat gören yeni bir kavram ortaya çıkar. Gebe kadının sağlığını ve sağlıklı bir bebeğin doğumunu hedeflerken, gebelik esnasında ve bebeğin ilk yaşına gelişine kadar aile sağlığı ile ilgilenmek de Prenatai bakımın amaçlarındandır. Prenatai ba­kımın gebe kadına yönelik hedefleri şunlardır

Gebelik öncesi, esnası ve sonrası onun sağlıklı olmasını gözetmek, kendine güvenini sağlayıp kendine bakmasını öğretmek
Matemal mortalite ve morbiditeyi, fetal kaybı ve gebelikte gereksiz girişimleri azaltmak
ileriki gebeliklerden önce ve doğurganlık yıllarından sonraki dönemlerde, sağlığına yönelik riskleri azaltmak
Annelik becerilerini geliştirmek

Prenatal bakımın fettısa ve belleğe yönelik hedefleri şunlardır;

Çocuğun sağlıklı olmasını-gözetmek
Erken doğum, introuterin büyüme geriliği, korijenital anomaliler ve genelde gelişe engellerini azaltmak.
Sağlık büyü nesini gelişmesini, aşılanmasını ve tıbbi bakımını sağlamak
Nörolojik, ge simle ilgili ve diğer morbiditeleri azaltmak
Çocuğun istismarını, ihlalini, yararlanmalarını, önlenebilir akut ve kronik has­talıklarını ve doğum sonrası hastahanede yatış süresini uzatacak durumları en aza indirgemek.

Gebelik ve bebeğin ilk yılı boyunca aileye yönelik Prenatal bakın birkaç hedefi vardır.

Ailenin gelişimini ve olumlu anne baba / çocuk ilişkilerini sağlamak
istemeyen gebeliklerin önlenmesinde yardımcı olmak
Çocuğun ihmaline ve aile içinde şiddetle karşılaşmasına neden olabilecek davranış bozukluklarını tarayıp tedavilerini sağlamak
Bu hedeflere ulaşabilmek için iy pfenatal bakım sağlamaya yönelik bir planın anahtarları anlatılmakta ve ebstetrik uygulamasının bir özeti verilmektedir.

Dogum Oncesi Yapilmasi Gerekenler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.