Diyet Uzmanı Seda Bahtiyar Tatay – Az Uyanlar Çok Kilo Alıyor

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Kad?köy?ifa Ata?ehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzman? Seda Bahtiyar Tatay, son 40 y?lda yap?lan ara?t?rmalar?n, günümüzde uyku süresinin dokuz saatten yedi saate dü?tü?ünü ve insanlar?n daha az uyuyup daha çok kilo ald?klar?n? gösterdi?ini aç?kl?yor.

248uykusuz

Dyt. Seda Bahtiyar Tatay, az uyuman?n insan sa?l??? üzerinde birçok olumsuz etkisi oldu?unu ve kilo probleminin de bu olumsuzluklardan biri oldu?unu ifade ediyor.

Televizyon ve bilgisayar kar??s?nda geçirilen zaman?n geç saatlere kadar sarkmas?n?n gece at??t?rmalar?na neden oldu?unu belirten Dyt.Seda Bahtiyar Tatay, gece geç al?nan besinlerin vücut taraf?ndan enerji olarak harcanamad???n? ve depolanarak kiloya dönü?tü?ünü söylüyor.

Uykunun vücut için çok önemli olan bir zaman dilimi oldu?unu belirten Kad?köy?ifa Ata?ehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzman? Seda Bahtiyar Tatay, uyku bozuklu?unun hormonlarla aras?ndaki ba?lant?y? ?öyle aç?kl?yor:’ Leptin ve Ghrelin i?tah üzerinde etkili olan iki hormondur. Leptin vücutta enerji fazlas? oldu?u zaman i?tah? keserek yemeyi durdurmam?z? sa?lar.

Ghrelin ise mide taraf?ndan mide bo? oldu?unda sal?narak açl?k hissini tetikler. Mide bo? oldu?u zaman Ghrelin seviyeleri artar ve Leptin dü?erek bizim yemek yeme iste?imizi tetikler.

Yap?lan çal??malar az uyundu?unda (Günde 5-6 saatten az) Leptin seviyesi sanki 900 kalorilik bir beslenme program?ndaki gibi dü?erek açl??? tetikledi?ini göstermi?tir’

Uykusuzlu?un sinirler üzerinde de negatif etkileri oldu?unu söyleyen Dyt.Seda Bahtiyar Tatay, uykusuzlu?un sinirleri uyararak rahatlamas?n? engelledi?ini, karbonhidrat ve ?ekerli yiyeceklere e?ilimin daha çok artt???n? ve kortizol denilen stres hormonunun da uykusuzluk süresince artarak ya?lanmaya sebep oldu?unu aç?kl?yor.

Uykusuzlu?un birçok nedeni oldu?unu ifade eden Kad?köy?ifa Ata?ehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzman? Seda Bahtiyar Tatay, özellikle burundaki ?ekil bozukluklar? ile bo?az bölgesindeki ya?lanman?n çok miktarda olmas?ndan kaynaklanan uyku apnesinin, genellikle kilo problemi ya?ayan ki?ilerde görüldü?ünü ve bu gibi durumlarda mutlaka uzmanlardan yard?m istenmesi gerekti?inin alt?n? çiziyor.

Diyet Uzman? Seda Bahtiyar Tatay

Diyet Uzmanı Seda Bahtiyar Tatay – Az Uyanlar Çok Kilo Alıyor adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.