Dis Kanal Tedavisi Nasil Yapilir

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Diş Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır

Korsan diş hekimleri yüksek teorik bilgi, teknoloji ve en önemlisi hijyen gerektiren bu tedaviyi yapabilmeyi tam olarak öğrenememişlerdir. Çünkü kanal tedavisi bilgi, tek­nik ve hijyen eksikliklerini affetmeyen bir tedavidir. Diğer tedaviler affeder mi derseniz, onlar da affetmez. Ama so­runları daha uzun vadede ortaya çıkar. Oysa kanal tedavi­si her aşamada oluşan yanlışı hastaya hemen yansıtır. Ör­neğin sinirler tam olarak alınmamışsa, soğukta ağrı yapar, ağrı kesicilere rağmen kesilmeyen şiddetli ağrılar oluşur. Kanal tedavisi yapma cüretini gösteren teknisyen ise daha nerede hata yaptığını bilemeyecek kadar bu konuda bilgi­sizdir. Hastanın bu şiddetli ağalarıyla uğraşacağına dişi hemen çeker. Hastayı da, kanal tedavisi uyguladım, ama dişiniz tedaviyi kabul etmedi, zaten kanal tedavisi iyi bir yöntem değil, mutlaka ağrı yapar hikayesine inandırır. Hasta da olaya tanık olmuştur. Kanal tedavisi hastaya boş yere şiddetli acı veren, doktorların dişi çekmemek için, te­davi adı altında uyguladığı bir zulümdür. Burada hastanın atladığı önemli bir husus vardır, bu zulmü ona doktor de­ğil, korsan bir diş hekimi yapmıştır. Fakat bunun ayırdında olmayan hastamız kazandığı tecrübeyle hasta olarak girdi­ği korsan muayenehaneden bilgili bir komşu olarak çıkar.
Ve topluma karışır. Dostlarını seven bu tatlı teyzeciğin ar­tık çok ulvi bir görevi vardır. İnsanlığı kanal tedavisinden korumak! Ağrıyan tüm dişlerin derhal çekilmesini öner­mek!
Bunları neden anlatıyorum: Diş hekimlerinin kanal te­davisinde karşılaştığı en büyük güçlük hastayı kanal teda­visine ikna etmektir. Kanal tedavisi yüzde yüz başarılıdır demiyorum ama tüm tedavi kurallarına uyularak, hekim tarafından yapılan tedavide başarı.oram yüzde 90’dır. Ter­si bir durumda ise tedavi şansı bir mucizeye bağlıdır. Ba­zen kanallar çok eğri, diş kökünde oluşan lezyon (yara) çok büyük, kanallar tıkalı vs olabilir. Bunları iyi bir hekim hemen teşhis eder. Tedavinin ilk seanslarında size dişinizle ilgili bilgi verir. Bu durumdaki dişleri bile, bir süre kulla­nabilirsiniz.

Kısaca kanal tedavisi birçok dişi çekilmekten, çekilen bölgedeki çene kemiğini erimekten, çekilen dişin yanında­ki dişleri kesilmekten (protez yapmak için dişler kesilir) kurtarır. Tekniğe uygun şartlarda yapıldığında kesinlikle ağrısız bir tedavidir. Bir doktor size kanal ile dişi kurtara­bileceğini söylüyorsa mutlaka kanal tedavisini tercih edin. Ama aşağıda sıralayacağım ayrıntılara çok dikkat edin.

1. Kanal tedavisi yaptıracağınız muayenehane temiz, teknolojik donanımı iyi ve mutlaka röntgen cihazına sahip olmalıdır. Hâlâ birçok muayenehanede röntgen cihazı yoktur. Röntgen cihazı bir doktorun ikinci gözüdür. Rönt­gen cihazı olmayan bir muayenehanede hekim iki yol ta­kip edecektir. Birincisi, hastasını sürekli dışarı sevk edecek ki bu pek akıllıca değildir. Hasta bu durumda teknolojik eksikliği fark ederek bu cihazın olduğu bir muayenehaneyi tercih edebilir. İkincisi de açığını kapatmak için röntgen gereken zamanlarda film yerine hislerini kullanır. Bu da karanlık bir odada çizgili kağıda makale yazmaya benzer. Yazılan makale siz oluyorsunuz.

2. Tedavi kesinlikle çok ağrılı, acılı bir tedavi değildir. Siz koltukta otururken büyük acılar eşliğinde kanal yapılı­yorsa, bir şeyler yanlış ya da eksik yapılıyor demektir. Ka­nal tedavisinde sinirler tamamen alınana kadar mutlaka anestezi altında çalışılmalıdır. Bazen anesteziye rağmen sinirlere dokunulduğunda çok şiddetli ağrılar yaşanır. Bu durumda sinirleri öldüren malzemelerden yararlanılır. Bu madde iki ucu keskin bir bıçaktır. Çok dikkatli kullanılmalıdır. Markasına göre değişen sürelerde ve yeterli miktarda uygulanmalıdır. Bazı hastalar uygulanan bu sinir öldürücü madde nedeniyle ağrısı geçici bir süre kesilen dişlerinin iyileştiğini sanırlar ve bir daha doktora gitmezler. Fakat bu madde olması gerekenden fazla ağızda kaldığında, ka­nallardan çene kemiğine sızar. Kemikte yıkıma neden olur. Dişinizi kaybedebilirsiniz. Ondan da öte çenede kalı­cı defektlere sebep olur. Tedaviden vazgeçtiyseniz bile mutlaka gidip hekime sinir öldürücü maddeyi çıkarttırınız. Ya da dişi çektiriniz. Bu madde en fazla 1-2 gün ağızda bırakılır. İkinci seansta yine anestezi altında sinirler hiç ağrısız kolayca alınırlar.

3. Uygun şartlarda kanal tedavisine başlandığı gün ağ­rılarınız hızla azalır ya da yok olur. En geç ikinci gün sa­dece dişin üzerine bastığınızda oluşan bir ağrı kalır. Za­manla bu ağrı da geçecektir.

4. Sinirler alındıktan sonra soğuk ya da sıcak gece ağ­rısı yapmaz. Eğer yapıyorsa -özellikle soğuk ağrısı- önce o diş olduğundan emin olun. Sağındaki solundaki diğer dişlerden kaynaklı soğuk hassasiyetini tedavi edilen dişten geliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Sorun gerçekten tedavi edilen dişten kaynaklanıyorsa sinirler tam olarak alınma­mış demektir. Bu durum röntgen çekilerek kolayca teşhis edilebilir ve temizlenmemiş sinir varsa alınır.

5. Bir diğer önemli konu hekimin ağızda çalışma tarzı­dır. Kanal tedavisinde en önemli, konulardan biri sterilizasyondur, Hekim ağzınızda tükürük içinde çalışıyorsa, çok önemli bir kuralı ihlal ediyor demektir. Bu kanal teda­visi mutlaka sorun çıkaracaktır. Üstelik sinirler alındığı için ağrı da yapmayacak ama birkaç yıl içinde mutlaka başınıza iş açacaktır. Bu şekilde çalışan bir hekim muhte­melen gerçek bir hekim değildir ve korsan bir muayeneha­nede sağlığınızla oynanıyordur.

6. Tedaviler bazen iki üç seans sürebilir. Seanslar ara­sında geçici dolgu düşerse, randevu tarihini beklemeyiniz. Doktora başvurunuz. Dolgu düştüğünde diş, tükürük ile te­mas edecek gerekli sterilizasyon sağlanamayacaktır.

7. Seanslar arasında gece ağrı yapar, yüzünüz şişer, di­şinizi dişinize değdirdiğinizde şiddetli ağrı yaparsa enfek­siyon (alevlenmiş) akut durumdadır. Diş içindeki iltihap derhal boşaltılmalıdır. Hemen doktorunuza başvurun. Randevu gününü beklemeyin. Diş hemen açılmalı ve te­mizlenmelidir. Ağrınız da hemen kesilecektir. Bu durumda gittiğiniz hekim işi bilen, gerçek bir hekimse izleyeceği tek bir yol vardır. Dişi açıp, drenajı sağlayarak ağrıyı kesmek Yok, bir korsan diş hekimiyle karşı karşıya iseniz izleyece­ği birkaç yol vardır;

a. Hiç aldırmaz.
b. Sadece antibiyotik, ağrı kesici verir.
c. Üstüne kaplama yapılması gerektiğini söyler.
d. Soğuk, sıcak gıdaların kullanımını yasaklar vs. vs. Bunları yapacağınıza saçınızı kestirip bir fön çektirin. Ağ­rınız kesilmez ama hiç olmazsa moraliniz yerine gelir. Şa­ka bir yana bu önerilerle bir sonuç alamayacağını korsanı­nız da biliyordur. Muhtemelen yine de sizi kaçınılmaz so­na yani çekime hazırlamak için yapması gerekeni yapar.

8. Tedavi sürerken, seanslar arsında üstüne bastığınız­da ağrı olması normaldir. Kısa sürede azalarak geçer. Yi­ne de seanslar sürerken bu dişin üzerine dikkatli basın. Sert gıdalar yemeyin. Hem geçici dolgunun düşmesine, kı­rılmasına, hem de tam olarak iyileşmemiş diş kökünün ağ­rımasına neden olursunuz.

9. Kanal tedavisi yapılan diş kendini besleyen damar-sinir paketini kaybettiği için nemini de kaybedecektir.

Madde kaybı az, yani çürüğü çok büyük değilse gövdesi kuru da olsa dış kuvvetlere dayanabilir. Madde kaybı çok-sa yani çürük çok büyükse, diş, çiğneme kuvvetleri karşı­sında emayenin atması gibi küçük parçalar halinde kırıla­bilir. Diş bu durumda ise mutlaka kaplama yaptırmanızı öneririm. Kaplama, dişi bir kılıf gibi sarar ve çiğneme kuvvetlerine dayanmasını sağlar. Dişin ömrünü uzatır. Ka­nal tedavisi genelde pahalı bir tedavidir. Hemen bir de kaplama yaptırmak hastalara maddi olarak külfetli gelebi­lir. Böyle bir sorun varsa 6 ay sonrada kaplama yapılabilir ama bu süre çok uzatılmamalıdır.

10. Kanal tedavisinde diş hekimi öncelikle çürükleri temizleyerek dişin ortasındaki canlı dokuya, diş özüne ula­şır. Sonra tutma yerleri renkli uzun iğnelere benzeyen aletlerle ve eğelerle diş özünü çıkarır. Kalan boşlukları eğele­yerek hem şekillendirir hem de mekanik olarak mikroplu sert dokuları dişten temizlemiş olur. Arada özel solüsyonlar ile kanalları yıkar. Bu aşamalar sırasında diş oyuğunun tükürükle temas etmemesine maksimum özen gösterir. Bu işlemler kanalların hazırlanma aşamasıdır.
İkinci aşamada temizlenen, mikroplardan arındırılan kök kanallarının sıkıca özel dolgu maddeleri ile doldurulmasıdır. İnanmayacaksınız ama bazı korsanlar, dişlere ka­nal tedavisi yapmadan, kanal yaptım diye uyduruk bir dol­gu yapıp hastayı gönderirler. Artık kanal tedavisinin nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuz.

Dis Kanal Tedavisi Nasil Yapilir adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.