Difteri Nedir

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Difteri Nedir

Difteri, tonsiller, farenks, larenks, burun ve nadiren diğer mukoz membranlarda görülen oldukça bulaşıcı ve akut, bakteriyal bir has­talıktır. Etkeni korinebakteriyum difteria dır. Bulaşıcılık süresi deği­şiktir. Hastalann atıklarında ve lezyonlarında ki basiller kaybolunca-ya kadar (ortalama 2-4 hafta), portörler 6 ay kadar basili bulaştırabi­lir. Difteri, portör veya hasta bireylerle yakın temas sonucu,doğru-dan bulaşır.Kuluçka dönemi 1-7 gün(ortalama 2-5 gün) dür.

Difteri Belirti ve Bulgular

Orta düzeyde ciddi bir boğaz ağnsı, boyun lenf düğümlerinde bü­yüme ve hassasiyettir. Ciddi vakalarda boğaz ödemi havayolu obst-rüksiyonuna sebep olabilir. Bakteri, enflamasyonu çevreleyen memb-ranın karakteristik parçalara ayrılmasına neden olan bir sitotoksin sal­gılar. Toksinin absorbe edilmesi kardiak ve nörolojik alanlarda olur.

Difteri Tanı

Lezyon yerinden alman kültürde difteri basilinin saptanması ta­nıyı koydurur.

Tedavi ve Bakım

Havayolu sağlama, solunum ve dolaşımı sürdürme, antitoksin­lerin verilmesi ve antibiyotik tedavisini içerir. 24 saat içinde alman 2 nozofarenks kültürü (-) gelinceye kadar kesin izolasyon sürdü-rülmeli.yaşam bulguları 2-4 saatlik aralarla kontrol edilmeli, solu­num yolunun tıkanıklığını azaltmak amacıyla buhar tedavisi uygu­lanmalı ve biriken sekresyonlar aspire edilmeli, hastanın burun ve boğazı temizlenmelidir. Aldığı-çıkardığı sıvılar kaydedilmeli ve has­ta ağızdan sıvı almaya teşvik edilmelidir.

Korunma

Acilde çalışan sağlık bakım elemanları ayrıcalıklı olarak her 10 yılda bir difteri toksinlerine karşı aşılanmalıdır.

Difteri Nedir adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.