Diazem

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Prepektüs Bilgileri:
Her kapsül 10 mg Diazepam ihtiva eder.

Endikasyonları:
Nörotik anksiyetenin kısa süreli semptomatik tedavisinde, Akut alkol yoksunluğunda ortaya çıkan ajitasyon, tremor, delirium tremens ve halüsinasyonlarda, İskelet kaslarının lokal patolojiye bağlı refleks spazmlarında, Yukarı motor nöronlara bağlı spastisitelerde (serebral felç ve paraplejiler), Athetosisde, Stiff-man sendromunda, Familial, senil ve esansiyel tremorlarda

Kontrendikasyonları:
Alkol intoksikasyonu, mental depresyon, myastenia gravis, dar açılı glokom ve psikozlarda kontrendikedir.

Uyarılar / Önlemler:
Bağımlılık yapabilir. Antasit, karbamazepin, simetidin, santral sinir sistemi depresanları, izoniazid ve rifampinle birlikte kullanılmaz. Hastalar motorlu taşıt vb. araç kullanmamaları hususunda uyarılmalıdır. Gebelik ve laktasyonda kullanmaz. Renal ve hepatik bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkiler:
Baş ağrısı, görme bulanıklığı, dizanteri ataksi, hipotansiyon ve kemik iliği depresyonu gibi yan etkiler görülebilir.

Etkileşimler:
Karaciğer enzim sistemi tarafından metabolize edilen simetidin, karbamazepin, rifampin,isoniazid arazı ortaya çıkabilir. Alkol, barbitüratlar, opiseler, fenotiazinler, ve trisiklik antidepresanlar diazepanın merkezi sinir sistemi üzerindeki depresan etkisini arttırır.

Dozu Kullanma:
Draje: Anksiyolitik olarak 2-4×2-10mg/gün dozda kullanılır.Sedatif hipnotik olarak ve ve alkol yoksunluğunda 2-4×10mg/gün dozda başlanır ve idame doz olarak 2-4×5mg uygulanır. 6 aydan büyük çocuklarda 40-200mg/kg hesabıyla kullanılır.Ampul: Orta dereceli psikonörotik reaksiyonlarda 2-5mg i.m. veya i.v. yolla verilir ve gerekirse doz 3-4 saatte bir tekrarlanır.Şiddetli reaksiyonlarda ise 3-4 saatte bir olmak üzere 5-10mg, alkol abstinansı sendromunda 3-4 saatte bir olmak üzere 10mg, adale spazmında 5-10mg,endoskopik işlem öncesi 10mg i.m. veya i.v. yolla uygulanır.

Etken Maddesi: Diazepam
DIAZEM 10 MG 25 KAPSÜL Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

Diazem adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.