Diabet Nedir ve Kim Diabetiktir

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Diabet Nedir, Kim Diabetiktir?

Diabetes Mellitus kronik hiperglisemi varlığıyla tanınır.Hipergliseminin derecesi genellikle insülin salgı-lanmasındaki defektin veya insülin etkisindeki defektin ağırlığı ile doğrudan ilişkilidir. Bu defekt ağır olduğun­da klinik belirtiler ortaya çıkar: poliüri (çok idrar yap­ma), polidipsi (çok su içme), kilo kaybı; iştah genellik­le korunmuştur veya hatta hasta polifaji (çok yemek ye­me) ile gelebilir; en ağır vakalarda ketozis, daha sonra ketoasidozis, muhtemelen koma ile sonuçlanır. Defekt orta derecede olduğunda klinik semptomlar genellikle yoktur ve diabetin tek belirtileri biyokimyasaldır. Keto­zis ile birlikte aşikar hiperglisemi diabet teşhisin de şüp­he bırakmasa, ketozis olmadan hiperglisemi varlığı has­taya diabet olduğu söylenmeden önce mutlaka doğrulanmalıdır.

Tek başına glükozüri varlığı diabetes mellitus teşhisi koymak için yeterli değildir.

WHO ‘nun belirlediği kriterlere göre, günün herhangi bir zamanında venöz kan glükozunun tam kanda 10 mmol/L (180 mg/dL)’nin, plazmada 11.1 mmol/L (200 mg/dl)’nin üzerinde olması diabet teşhisini doğrular. Venöz kan glükozunun tam kanda 4.4 mmol/L (80 mg/dL) veya plazmada 5.5 mmol/L (100 mg/dL) altında olması diabet teşhisinden uzaklaştırır. Ara değerlerde oral glükoz tolerans testi yapılmalıdır.

Bu test, kan glükozunun, glükoz yüklenmesinden önce ve iki saat sonra ölçülmesiyle basitleştirilebilir. Diabe­tes mellitusun glükoz intoleransından ayırt edilmesini sağlar.

Diabet Nedir ve Kim Diabetiktir adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.