Deri Hastaliklari Tedavisi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Deri Hastalıkları Tedavisi

Deri Hastalıkları İnsan Psikolojisini Etkiler Mi?

İnsanlar arası ilişkilerde deri çok önemli bir yer tutar. Deri iletişim sistem­lerimizin önemli bir kısmını oluşturur. Herhangi bir yolla zedelenirse veya düzeni bozulursa “kötü mesajlar” iletilir. “İnsan ırkının zararsız ve sağlıklı bir bireyiyim” yerine hastalıklı bir deriden “Dikkat et bulaşır” mesajları ya­yılır. Deri hastalığı veya deformitesi olan hastalara, karşısındakiler iç güdü­sel olarak bir hoşlanmama ve güvenmeme duygusu besler. Deri hastalıkları büyük bir korku ve tiksinti uyandırır, muhtemelen bu durum insan gelişimi­nin başlangıç evrelerinden kalmadır. Çünkü insanlığın ilkel evrelerinde en-fekte derisi olan kişilerden uzak durmak yaşamsal bir avantaj getirirdi.

İlginç olarak, belirgin bir deri hastalığına sahip olanlar görünümlerin­den çok rahatsız olur ve insanlarla ilişkilerden uzak durarak daha çok izo­le olurlar. Bu eğilimlerin tümüne “lepra kompleksi” denilir. İnsanların ga­rip bakışlarının yerine, hastalara güven verilmeli, protez, saç ve kozmetik kamuflajlar önerilmelidir.

Yaygın ve görülebilen deri hastalığına sahip olanlar ile devamlı kaşın­tısı olan hastalar depresyona girer. Hoşgörü ile genel bir desteğe ihtiyaç­ları vardır. Ancak, bazılarında psikotropik ilaçlar ve psikiyatrik yardım gerekebilir.

Psikoloji Deriyi Etkiler Mi?

Hastalar tarafından sık sorulan bir soru da “Doktor, sinirimden mi?”. Ço­ğu zaman böyle bir soruya evet demek doğru değildir. Stresin tüm çeşitle­ri, kardiyovasküler, gastrointestinal ve deri hastalıkları dahil olmak üzere birçok hastalığı alevlendirebilir veya tetikleyebilir. Ancak, psikolojik rahatsızlıkların deri hastalığına neden olduğu konusunda çok az delil vardır.

Önemli bir istisna olan, artefakt dermatiti’nde oluşan deri hastalığı ta­mamen hasta tarafından gerçekleşir. Anlayış derecesi hastadan hastaya de­ğişir. Bazıları kaşıdıklarını, ısırdıklarını veya sürttüklerini kabul etmesine rağmen, bazıları bunu engelleyemediklerini itiraf eder, diğerleri ise çok rahatlıkla deriye herhangi bir zarar verdiklerini inkar ederler.

Hasarın büyüklüğü kişiye bağlıdır. Bazı hastalarda sorun psikiyatrik ola­rak tamamıyle histeri sonucudur. En hafif şekliyle, nodüler prurigo‘nun bir artefakt dermatit formu olduğu söylenmektedir. En ağır şekli olarak, ağır bir yaralama sonucu ciddi ve kalıcı sakatlıklar oluş­masının da bir artefakt dermatit olduğu düşünülmektedir.

Bazı durumlarda bu yaralanmalar açıkça bir kazanç elde etmek için ya­pılır. Psikoterapi ve psikotropik ilaçlar çok az faydalı olur ve artefaktlar yıllarca devam edebilir.

Deri Hastaliklari Tedavisi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.