Depresyon Sifali Bitkiler Tedavisi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Depresyon Şifalı Bitkiler, Depresyon İçin Şifalı Bitkiler Tedavisi

St. John bitkisi Sarı çiçekleri bulunan bu tuhaf isimli bitkideki etkin madde olan hiperisim, distimi, hafif ve orta şiddetli depresyon ve ank-siyete tedavisi için ümit vermiştir. Kuzey Calfornia, Oregon’un bir bölümü ve dünyanın diğer bölgelerinde yetişir. Serotonin gibi önemli nörotansmitterlerin yıkımını önleyerek reçete ile satılan MAOI ilaçlarla aynı biçimde iş gö­rebilmektedir. Almanya’da depresyon için yaygın şekilde reçete edilir. 1993 yılında üç milyon reçete yazılmıştır.

Yan etkiler nadirdir. Hastaların yüzde 0.5’inde küçük sindirim sistemi ra­hatsızlıkları ortaya çıkabilir. Sıklıkla kullanılan doz, içinde yüzde 0.3 oranında hiperikum bulunan preparattan, günde 3 kez 300 mg şeklindedir. Bu doz er­genler ve erişkinler içindir. Çocuklar da vücut ağırlıklarına göre St. John bit­kisini 300-600 mg dozlarında kullanabilirler. Pahalı değildir (ayda 15$) ve re­çetesiz satılmaktadır.

St. John bitkisi bazı ılımlı depresyonlar ve şiddetli depresyon için ilk se­çilecek tedavi değildir. Etkisinin ortaya çıkması reçeteyle satılan antidepre-sanlardan daha uzun sürer. Bazı kişilerde güneş ışığına aşın duyarlılık ortaya çı­kabilir. Elli beş yaşın üzerindeki kişilerin St. John bitkisini kullanmamaları ge­rektiğini öne süren bazı yayınlar yapılmıştır. Bazı yayınlar ise düşük miktardaki yan etkiler nedeniyle yaşlılar için ideal bir tedavi olacağını ileri sürmüştür.
Ginko Biloba (Fil kulağı) Ginkgo ağacı, Amerika Birleşik Devletleri’ne 1700’lerin sonunda Çin’den gelmiş çok dayanıklı bir süs ağacıdır. Bilinen en eski ağaç türü olabilir.

Ginkgo’nun olası duygudurum kalkındırıcı etkisi ilk kez bitkinin baş dön­mesi, kulak çınlaması ve bellek de dahil zihinsel yetilerini kaybetmiş yaşlı has­taları tedavi etmek amacıyla kullanımıyla ilgili çalışmalarda bildirilmiştir. Bir antidepresan olarak etkisi iyi araştırılmamıştır, fakat olgu örnekleri ve hayvan modelleri, özellikle 50 yaşın üzerindeki kişilerde yararlı olabileceğini dü­şündürmektedir. Ayrıca elli yaşın altındaki kişilerde de antidepresan ilaçların etkisini arttırabileceğiyle ilgili bazı kanıtlar vardır.

Yan etkileri nadirdir, en önemlileri sindirim sistemi rahatsızlığı ve baş ağrısıdır. Önerilen doz günde üç kez 80 mg’dır. Etkili olup olmadığına karar vermeden önce 12-16 hafta kullanılabilir. Reçetesiz satılmaktadır.

Kediotu Kökü ve Kava Özü Bu şifalı bitkiler antidepresan değildir. Ancak etkili bunaltı giderici ajanlar gibi görünmektedirler. Uykusuzluğunuz varsa kediotu kökü yararlı olabilir.

Depresyon Sifali Bitkiler Tedavisi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.