Denizin Kirliliğine Sebep olan Etkenler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Günümüzde hızlı nüfus artışı ve endüstrinin gelişimi beraberinde doğanında hızlı bir şekilde kirletilmesi sonucunu doğurmaktadır.İnsan ve yaşadığı çevre arasındaki ilişkiler ekoloji biliminin araştırma konuları arasındadır.Ekoloji bilimi içinde doğadaki canlı varlıklar ile onların çevreleri arasındaki  dengeyi doğrudan yada  dolaylı etkileyen unsurlar incelenmektedir.İnsanlar sadece denizlerin ya da genel anlamda suların değil,soluduğu havanın, üzerinde yaşadığı toprağın da kirlenmesini de içine alan bir çevre kirliliği ile karşı karşıyadır.

      Deniz kirlenmesini genel olarak suların kirlenmesi şeklinde değerlendirebiliriz.

                                   Başlıca Kirlenme Sebepleri:

1.    Tarımsal faaliyetlerin sonucu
2.    Toprak erozyonundan(doğal kayma veya yapay olgular sonucu)
3.    Bitkilerin çürümesinden kaynaklanan kirlenmeler
4.    Hayvansal artıklar
5.    Tarımsal mücadele ilaçlarından kirlenmeler
6.    Endüstriden kaynaklanan kirlilikler
7.    Kimyasal kirlilikler
8.    Fizyolojik kirlilikler
9.    Biyolojik kirlilikler
10.Atmosferik kirlenmeler
11.Zehirli varil veya tehlikeli atıkların gizli gizli gömülmesi veya atılmasından kaynaklanan kirlenmeler

12.Yerleşim alanlarından gelen kirlenmeler
13.Rüzgar tesiri ile taşınanlar
14.Ulaşım ile(toprak ve su-yeşil örtü kirlilikleri
15.Endüstri ve evsel atıkların(lağım),dere,göl,gölet ve yüzey sularına direkt bırakılması ile
16.Bulaşıcı hastalıklı iğne ve kan-irin torbalarının sulara atılması ile uzak mesafelere kirliliğin
taşınma olayı
17.Dış kaynaklı kirliliklerin sularla değişik yönlere yayılması
18.Katı çöplerin ham sulara bırakılması ile eriyik oksijen miktarlarının aşırı şekilde yok edilmesi ve suyun oksijensiz kalması sonucu gibi başlıklar halinde özetlemek mümkündür.

Denizin Kirliliğine Sebep olan Etkenler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.