Daha Genç Ve Dinamik Görünmenin Yolları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Yüzdeki k?r???kl?klar yüz mimikleri nedeni ile ortaya ç?kar. Yüzünüzdeki hafif çizgiler zamanla belirginle?ir ve derinle?ir.

Botox mimik hareketlerinizi k?smen engelleyerek hem görünümü düzeltir, hem de çizgilerin derinle?mesini önler.

248_botokss

Botox’un en etkili oldu?u yerler de, mimikler sonucunda olu?an bu hareketli çizgilerdir. Bunlar genellikle al?nda, ka?lar?n aras?nda ve göz kenarlar?nda görülür. Botox özellikle al?n ve göz çevresindeki çizgilerde çok daha etkilidir.

Dolgular ise zamanla kolajen kayb?na ba?l? olarak çöküntüye u?rayan, büzülen, cilt alt?ndaki dokular?n azal?p bo?alan ve sarkan yerleri dolgunla?t?rmak için kullan?l?r. Dolgu en mükemmel sonuçlar? yanak ve dudaklarda verir. Sonuçta dolgu ile botox farkl? sonuçlar için kullan?l?r ve birbirlerini tamamlar.

Botox ve dolgu ba?ar?l? bir ?ekilde uygulan?rsa gençle?me ad?na yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilir. Ancak burada önemli olan nokta abart?ya kaçmamakt?r. Botox uygulamalar?nda yüzde hafif mimiklerin kalmas?na özen gösterilmesiyle daha do?al sonuçlar elde edilir.

Ayn? olumsuzluklar abart?l? dolgu uygulamalar? için de geçerlidir. Dolgu yapacak olan doktorlar?n yüz anatomisini çok iyi bilmeleri ve uygulama sonunda yüzde ne gibi de?i?ikliklerin olaca??n? öngörebilmeleri, saptayabilmeleri elzemdir.

Sizde ehil ellerde uygulama yapt?rmak kayd? ile; botox ve dolgu uygulamalar? ile daha genç ve dinç bir görünüme sahip olabilirsiniz.

Botox Dolgu konusunda detayl? bilgi edinmek isteyenler a?a??daki linki kullanabilir veya Bo?aziçi T?p Merkezi’ne 0212 227 00 00 numaral? telefondan ula?abilirler.

Botox ve Dolgu i?lemi yapt?rarak yüzünüzde sizi rahats?z eden k?r???kl?k,çöküntü,ya?l?l?k çizgilerinden kurtularak daha genç,daha dinamik ve sa?l?kl? bir görünüme sahip olabilirsiniz.

Daha Genç Ve Dinamik Görünmenin Yolları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.